logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 15.7.2021

Hezké prázdniny

30.6.2021 Č.Kříž

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a hezkých zážitků.


Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Od 1.7. do 12.7. denně od 7,45 do 12,00
Od 13.7. do 20.8. každé pondělí 7.45 - 12.00. V jiném čase po telefonické domluvě.
Od 23.8. denně od 7,45 do 14,00


Družina - informace pro rodiče

30.6.2021 M.Pokorná

V době hlavních prázdnin, od 1.7. – 23.8.2021 bude činnost ŠD přerušena.
Školní družina bude otevřena od 23.8. – 31.8. 2021 od 6,00 – 15,10 hod. pro přihlášené děti. Poplatek za ŠD ve výši 40,- Kč za každý započatý týden budeme strhávat ze školní pokladny.
ZDE

Školská rada

15.7.2021 Č.Kříž

V souladu s §167 a §168 Zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č 15/2005 a s volebním řádem (schválen usnesením rady města č.599 ze dne 31.10.2005) je zřízena od 1.ledna 2006 školská rada. Tato rada je devítičlenná.
Na základě výsledků voleb a usnesení č. 392 rady města Sušice bude od 1. srpna 2021 pracovat školská rada v tomto složení:

Složení školské rady:

Třetinu členů jmenoval zřizovatel:

Třetina členů byla zvolena za pedagogické pracovníky: Třetina členů byla zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Funkční období členů školské rady je od 1. srpna 2021 do 31. 7. 2024.


Výsledky voleb ZDE


Mimořádné uzavření pavilonu B - ukončení

19.6.2021 Č.Kříž

Ukončení uzavření pav. B


Mimořádné uzavření pavilonu B

6.6.2021 Č.Kříž

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje nařizuje s účinností ode dne 9.6.2021, 00:00 hodin, až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření uzavření pavilonu B.
VÍCE INFORMACÍPAVILON D ROZKVETL - Květinová výstava

21.6.2021 H. Pojarová Tesařová

Děti ze všech školních družin se během měsíce května moc snažily, aby chodby pavilonu D, kde jsou družinová oddělení umístěna, doslova rozkvetly. Za použití všech možných technik a materiálů vytvořily přehršel barevných květin, které vytvoří úsměv na tváři každému, kdo kolem projde. O tom, jak se jim to povedlo, se mohou přesvědčit žáci i učitelé přímo na místě a rodiče třeba ve fotogalerii.
Pavilon D rozkvetl


Družinový turnaj ve vybíjené

17.6.2021 V.Sulanová

Dne 16.6.2021 se uskutečnil turnaj ve vybíjené. Zúčastnilo se 24 hráčů od 1. do 3. třídy. Boj to byl vyrovnaný. NIKDO NEPROHRÁL. 1.místo Vášův tým. 2.místo Jiříkův tým. Odměny za sportovní výkony byly sladké. Díky za dobroty pekárně Rendl Sušice. Máme šikovné děti
Foto


Pasování na čtenáře

10.6.2021 E.Ondrová

Pasování na čtenáře 1A
Pasování na čtenáře 1B
Pasování na čtenáře 1C

Pomůcky pro prvňáčky

8.6.2021 E.Ondrová

Pomůcky pro prvňáčky

Školní pokladna

4.6.2021 Č.Kříž

Vážení rodiče,
naše škola využívá modul Školní online pokladna.
Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). ID školy: 61750000. Omlouvám se, že ze začátku Vám používání tohoto modulu přinese více administrativních komplikací, ale do budoucna určitě oceníte přínos tohoto programu. Výhody používání modulu jsou popsány ZDE
Dopis rodičům
REGISTRACE


Společný jazyk - společná budoucnost (kroužek německého jazyka ve 4.C)

4.5.2021 E.Ondrová

VÍCE
VÍCE


Tělocvik ONLINE - CHALLENGE

15.4.2021 M.Pajmová, M.Babka, M. Denk

Naši žáci 2. stupně se dnem 12. 4. 2021 zapojili do projektu Sportujeme se Spořkou. Po dobu následujících 15 dní postupně plní 15 sportovních úkolů a jejich splnění dokládají organizátorovi soutěže. Současně soutěží s ostatními zapojenými školami i mezi sebou jako jednotlivé třídy (skupiny) v rámci naší školy. Nejúspěšnější třídy (skupiny) z celého projektu mohou vyhrát zajímavé ceny.
Další informace


Oznámení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

16.4.2021 Č.Kříž

Oznámení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (zápis) do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 konané ve dnech 1.4. až 8.4. 2021 ZDE
Žádost o přijetí pdf, doc
zápisový lístek pdf, doc


Místní akční skupina Pošumaví, z.s. vás zve na praktický webinář pro rodiče budoucích prvňáčků více ZDE
Monkey předškolák 17 dílů - zábavná krátká videa pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Pozdrav předškolákům od 2.CProjekt ODPÍSKEJ NUDU S McDonald’s Cupem (pro školáky od 5 do 15 let)

6.4.2021 M.Vrhelová

McDonald’s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně 1. stupně základních škol v České republice. Naše Modrá škola se každý rok touhle dobou účastní okrskového kola, které se koná v Sušici, a pravidelně úspěšně postupuje do kola okresního v Mochtíně.
Ve školním roce 2020/2021 se bohužel turnaj v tradiční podobě neuskuteční. Nicméně podstata McDonald’s Cupu spočívá v celoročních sportovních aktivitách ve škole i v domácím prostředí, a tak vznikl on-line projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem.
Všichni školáci od 5 do 15 let se mohou zapojit do soutěže McDonald’s Cup: Tréninková výzva. CELÝ TEXT

 

Prohlášení o přístupnosti     © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates