logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 8.11.2019

Připravujeme

Burza zimních potřeb a oblečení

2.11.2019 M.Koutenková

Dne 13. listopadu 2019 se uskuteční burza zimních potřeb a oblečení. Příjem 7 – 9 hod a prodej 15 – 17 hod. Přijímáme maximálně 10 věcí k prodeji, děkujeme za pochopení.


Plavecký výcvik 3. tříd

12.9.2019 E.Ondrová

Plavecký výcvik 3. třídy - zajišťuje Sportoviště města Sušice
10 lekcí 1 lekce 90 min., cena 1 lekce 116,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola
S sebou: ručník, mýdlo, svačina a pití v igelitové tašce.
Plavecký výcvik je součástí vyučování, po dobu výcviku platí změny rozvrhu uvedené v žákovské knížce.
Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.

Rozpis lekcí


Informační schůzka pro rodiče žáků 9. tříd

6.11.2019 H.Sloupová

Zvu Vás na informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd, které se zúčastní také zástupci různých středních škol. Právě oni Vám předají základní informace o možnostech studia na dané střední škole, zároveň budete krátce seznámeni s pravidly přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020. Tato schůzka je přínosná zejména tím, že se Vy sami můžete osobně ptát zástupců SŠ na vše, co Vás a Vaše děti zajímá.
Schůzka se koná ve středu 13. 11. od 16.00 hod ve školní jídelně. Po předání těchto informací budou probíhat informativní schůzky, na kterých se bude projednávat prospěch a chování Vašich dětí.

PPP vyšetření

6.11.2019 H.Sloupová

Vážení rodiče,
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Klatovy nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního nadání, matematického nadání, technického nadání; součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směřování. Vyšetření je v 1. pol. školního roku 2019/20 určeno zejména žákům 9. roč.; v 2. pol. školního roku 2019/20 žákům 8. ročníků. Vyšetření probíhá v prostorách PPP – Voříškova 823, 7. patro, Klatovy nebo v Sušici – Nuželická 60. Vyšetření probíhá skupinově (max. 10 žáků ve skupině), vždy dopoledne – v rozsahu cca 4 – 5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně dle domluveného termínu. V případě zájmu o vyšetření kontaktujte PPP Klatovy (Voříškova 823 – tel. 376 310 809/ Nuželická 60 -Sušice – tel. 376 526 671). O vyšetření může žádat pouze zákonný zástupce.


Aktuální informace

Školní florbalový turnaj

8.11.2019 J.Babka

Ve dnech 4. 11. a 6. 11. 2019 se uskutečnil školní florbalový turnaj 6. – 9. ročníků. Turnaje se zúčastnilo více než 70 chlapců. Starší kategorie (8/9 třída) hrála systémem „každý s každým“, zatímco mladší žáci (6/7 třída) nejdříve bojovali v základních skupinách a pak sehráli zápasy o konečné pořadí. U všech družstev byl znát týmový duch a snaha o co nejlepší umístění své třídy. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků. První tři družstva byla odměněna diplomem a sladkými cenami.
Výsledky:
Starší žáci: 1. místo 8. A, , 2. místo 9. B, 3. místo 9. C, 4. místo 8. C, 5. místo 8. B, 9. A nesložila tým
Mladší žáci: 1. místo 7. A, 2. místo 6. C, 3. místo 6. B, 4. místo 7. C, 5. místo 7. B, 6. místo 6. A,

Rej duchů

4.11.2019 M.Pokorná

Naše školní družina Pampeliška oslavila opět svátek všech duchů jako každý rok na školním dvoře dne 31.10 2019. Děti měly na sobě krásné strašidelné oblečení. Masky jsou rok od roku hezčí a strašidelnější. Tradiční barva je černá. Kostlivci se motali, čarodějnice poletovaly, duchové pouštěli hrůzu. Vychovatelky měly připravené duchařské hry a soutěže, jako bylo natáčení pavouků na nit, hod netopýrů do klobouku nebo přenášení pavouka na kosti. Celý rej končil ohněm, na kterém si zúčastnění mohli opéci buřta, jablko či chléb. Na akci nechyběli ani rodiče, kteří pomáhali při opékání. I když byla strašná zima, nálada byla perfektní a strašidla byla šťastná, že se vše zdařilo.
foto

Výstava dětských prací

25.10.2019 M.Pokorná

Školní družina ,,Pampeliška“ Vás zve na výstavu dětských prací, vyrobených během celého školního roku.
A kde práce můžete vidět?
Přijďte do výstavní síně na Městský úřad v Sušici, 4.11. - 28.11.2019
Plakát Výstava dětských prací


Projektový den Dva jazyky – jedna myšlenka

25.10.2019 Martina Svatková, Lenka Lišková

Ve čtvrtek 24.10.2019 jsme vyrazili na projektový den, který pro nás připravili naši kamarádi ze školy v německém Lindbergu.
Sešli jsme se na česko- německém hraničním nádraží Bayrisch Eisenstein. Zde jsme absolvovali dvojjazyčné vypravování o historii stavby nejvýše položené železnice z let 1872 – 1877 a o tom, jaké změny přinesla tato stavba do Bavorského lesa.
Po trošce vzdělávání jsme si na sluníčku pochutnali na výborné svačince a zahráli si několik společných her.
Poté jsme navštívili expozici netopýrů. Opravdovým zážitkem pak pro nás byla výroba domků pro netopýry. Ač se nám to zpočátku jevilo jako nemožné, každý z nás odcházel k autobusu s vlastnoručně vyrobenou dřevěnou netopýří budkou.
Při loučení jsme si slíbili, že se v příštím roce opět sejdeme a společně zažijeme další dobrodružství.
foto


Pekaři ze 4.B

21.10.2019 L.Keilová

Ve čtvrtek 17. října 2019 navštívili žáci 4. B pekařství Rendl. Během velmi poučné exkurze jsme si prošli celou výrobnu, kde jsme na vlastní oči viděli a dozvěděli se vše potřebné, např. jakou použít mouku, jak zadělat těsto, ale také jsme si prakticky vyzkoušeli vyvalovat chléb, nazdobit koláčky, uplést vánočku, vytvořit rohlík … Nejvíce nás ale zaujalo, jak se chléb sází do moderní pece. To byla vůně! Jako bonus jsme ochutnali slaďoučké kremrole a slané tyčinky. Teď už víme, že pekařina není žádná legrace, ale pořádná dřina.
Děkujeme všem zaměstnancům za nádherný zážitek, ochotu a trpělivost.


Německé divadelní představení v Klatovech

16.10.2019 J.Babka

V pondělí 14. 10. 2019 měla jazyková třída 6. A možnost účastnit se divadelního představení v němčině! Jednalo se o neobvyklou aktivní účast žáků – během děje byla do hry zapojena celá řada diváků, a to nejen v hledišti, ale i na jevišti. Takto pojaté edukativní představení připravila mnichovská skupina „Galli – Theater“ a díky spolupráci naší školy s Goethe institutem v Českých Budějovicích jsme měli možnost se tohoto projektu také účastnit. Věřím, že si žáci odnesli řadu zajímavých zážitků a snad i několik nových německých slovíček, neboť malá mořská víla („Die kleine Meerjungfrau“) byla jazykovou úrovní velmi náročná.

foto

Projektový den Dva jazyky – jedna myšlenka

16.10.2019 E.Ondrová

Dne 9. října proběhl na naší škole dvojjazyčný projektový den. Zúčastnili se ho žáci z kroužku německého jazyka ze 3.C a 6.C a českého jazyka z partnerské školy v Lindbergu. Vše se odehrávalo ve středisku volného času. Když naši hosté dorazili, srdečně jsme je přivítali, následovalo malé občerstvení. Pak jsme se rozdělili do tří česko-německých dílen: keramické, dramatické a taneční. Postupně jsme se vystřídali, všichni vyzkoušeli všechno a hlavně jsme se snažili mluvit německy. Po dílnách na nás čekal ve školní jídelně dobrý oběd. Protože nám počasí nepřálo, nemohli jsme po obědě jít na Andělíček pouštět draky. Vrátili jsme se zpět do střediska volného času a uspořádali jsme soutěž v létání vlaštovek. Každý si vyrobil a vyzdobil svoji vlastní. Na úplný závěr jsme všichni společně předvedli tanec na písničku Včelka Mája, který jsme dopoledne natrénovali.
A už přišel čas loučení. Ale uvidíme se brzy, už 24. října našim kamarádům návštěvu oplatíme. Ještě na závěr musíme pochválit děti ze 3.C, které se německy učí teprve chvíli a byly opravdu moc šikovné.
Eliška a Zuzka ze 6.C, ZŠ Sušice, Lerchova ul.

foto

Piráti na obzoru

30.9.2019 H.Pojarová Tesařová

Začátkem posledního zářijového týdne se nejmladší žáčci ze sušické Lerchovy školy nalodili na své pirátské škunery a s vlastnoručně zdobenými šátky na hlavách se vydali na dobrodružnou výpravu. V pondělí 23.9. přistály všechny 3 družinové škunery u břehu tajuplného ostrova ( zahrada manželů Šímových – moc děkujeme za zapůjčení !!) a piráti radostně vyskákali na souš. Postupovali ostrovem dle tajné mapy a cestou zdolávali jednu překážku za druhou. Na úplném konci ostrova jim bylo odměnou nalezení sladkého pokladu. Po spravedlivém rozdělení kořisti se všechny pirátské bandy se svými kapitánkami vydaly rozjásaně zpět k modré škole. Více fotografií z akcí školní družiny je možno najít ve fotogalerii naší základní školy.


Cykloturistický kurz

23.9.2019 J.Babka

Jako každý podzim uspořádala i letos „modrá škola“ výběrový cykloturistický kurz pro žáky sedmých a osmých ročníků. Od 17. do 19. září jsme byli ubytováni v Šimanově a okolní prudké kopce nás při cyklistice a turistice notně potrápily (viz. foto – vrchol Sedlo). Během tří dnů v přírodě si žáci vyzkoušeli řadu sportovních aktivit – kromě cyklistiky a turistiky i freesbee, fotbal nebo například letní biatlon. Věřím, že všech 26 našich žáků bude mít na kurz krásné vzpomínky a posadí se na svá kola dříve než za rok při dalším „cyklisťáku“.
Cykloturistický kurz Cykloturistický kurz

Přespolní běh

23.9.2019 M.Koutná

Ve čtvrtek, 19. 9. 2019 se v Nýrsku konal přespolní běh. Žáci z prvního i druhého stupně bojovali velmi statečně. Největší úspěchy zaznamenal Jan Vítek, který si doběhl pro bronz a Josef Hlaváček, který svojí kategorii zcela ovládl a vybojoval první místo, kdy předběhl vedoucího závodníka doslova v posledních metrech. Velké díky patří všem zúčastněným žákům i organizátorům celé akce.
Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh


Seznamovací pobyty žáků šestých tříd

23.9.2019 D.Smolová

V první polovině září se uskutečnily tři dvoudenní seznamovací pobyty žáků šestých tříd. Tradičně se konaly v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Ubytování probíhalo v chatkách, ve zděné budově byla k dispozici klubovna, dále třída vybavená sportovním zařízením a také kuchyně s jídelnou, ve které si žáci pochutnávali na skvělém jídle.
Velkým zážitkem je pro žáky samotná jízda do Mokrosuk, někteří jeli poprvé v životě vlakem. Po příjezdu a následném ubytování začala celá řada aktivit směřujících k lepšímu poznání žáků mezi sebou, ale i s novým třídním vyučujícím. V programu nechybělo ani sportovní vyžití, dále tvorba a sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu a také výroba „ třídních triček“, ve kterých se druhý den pobytu žáci fotili.
Seznamovací pobyt Seznamovací pobyt Seznamovací pobyt

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates