logo


Poslední aktualizace: 18.6.2019

Připravované akce

PPP vyšetření

9.4.2019 H.Sloupová

Vážení rodiče,
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Klatovy nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního nadání, matematického nadání, technického nadání; součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směřování. Vyšetření je v 2. pol. školního roku 2018/19 určeno žákům 8. ročníků. Vyšetření probíhá v prostorách PPP – Voříškova 823, 7. patro, Klatovy nebo v Sušici – Nuželická 60. Vyšetření probíhá skupinově (max. 10 žáků ve skupině), vždy dopoledne – v rozsahu cca 4 – 5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně dle domluveného termínu. V případě zájmu o vyšetření kontaktujte PPP Klatovy (Voříškova 823, tel. 376 310 809/ Nuželická 60 -Sušice – tel. 376 526 671). O vyšetření může žádat pouze zákonný zástupce.


Aktuality

Rašeliniště

18.6.2019 M.Pajmová J.Babka

V úterý 11. 6. 2019 se žáci 9. B a 9. C zúčastnili programu IS Kašperské Hory. Téma exkurze bylo věnováno rašeliništím. Při vycházce z Modravy na Tříjezerní slať se všichni pod odborným vedením seznamovali s dřevinami, rostlinami a hmyzem v této oblasti. Po prohlídce slati vedla cesta na Rokytu, kde si žáci pomocí pracovních listů zopakovali načerpané znalosti.
Terénní exkurze se konala za slunečného počasí.
foto

Dvojjazyčný kemp

18.6.2019 M.Svatková

5. červen 2019 byl námi dlouho očekávaný den. Nikdo už nemohl dospat, protože jsme se právě chystali vyrazit na třídenní dvojjazyčný kemp, který se konal v německém Wildniscampu u Falkensteinu, na který nás pozvala naše partnerská škola v Lindbergu. 16 německých a 23 českých žáků vyrazilo vstříc novým dobrodružstvím.
Ubytovaní jsme byli v neuvěřitelných chatkách, které připomínaly hobití příbytky. Někteří si vyzkoušeli spaní na seně, jiní v sítích vysoko ve stromech nebo u šumícího potůčku. Celý pobyt byl protkán bohatým programem s tématy přírody. Pracovali jsme ve smíšených skupinách na výrobcích z přírodnin, soutěžili v družstvech, navštívili muzeum v Bavorské Rudě s expozicí o netopýrech, prostřídali se v mytí nádobí po ostatních i v zametání a uklízení. Opravdovým dobrodružstvím pak byla noc, během níž jsme dokonce zažili evakuaci před bouří. Jsme si jisti, že na tento pobyt budeme dlouho s úsměvem na rtech vzpomínat a už nyní se těšíme na další podobné akce.
foto


Malí zdravotníci u hasičů

17.6.2019 M.Kulhánková

Na zajímavou návštěvu hasičské zbrojnice se vydaly děti z kroužku Malého zdravotníka. Účelem nebyla jen prohlídka hasičské techniky, výzbroje a výstroje, ale hlavně ukázka zdravotnického vybavení a pomůcek pro záchranu lidského života.
Malí zdravotníci se dozvěděli, co všechno takový hasič dělá i co musí umět a znát. Společně si zopakovali nouzová telefonní čísla a probrali případy, ve kterých je lidé mohou použít. Prohlédli si vybavení a techniku místní jednotky, vyzkoušeli si hasičské doplňky, posadili se do zásahového vozidla a dozvěděli se spoustu zajímavých a odborných informací.
Následovala ukázka a zkouška dýchacího přístroje, který se používá v zakouřeném prostředí, ukázka přenosného defibrilátoru, nácvik masáže srdce a umělého dýchání na figuríně. Děti byly překvapeny náročností resuscitace a také tím, jak moc záleží na správném technickém provedení a na fyzické kondici. Další skvělou pomůckou, kterou jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, byly vakuové fixační dlahy a matrace.
Děti si ale nejvíce užily závěr návštěvy. Protože bylo opravdu velké horko, mohly si všichni zastříkat z hasičské hadice a osvěžit se probíháním pod tryskající vodou J.

Děkujeme všem hasičům, kteří se nám ochotně věnovali, především panu Bucifalovi za jeho vstřícnost a umožnění této akce.
foto


Lanový park

17.6.2019 M.Kulhánková

Děti ze školní družiny navštěvují při svých akcích různá sportoviště v Sušici. Na závěr školního roku si vyzkoušely lezení v lanovém parku na Fufernách. Po náročné hodince v horkém letním počasí jsme si vychutnali osvěžující zmrzlinu. Děkujeme panu Jeřábkovi a jeho spolupracovníkům za realizaci této akce.

Modrý den

16.6.2019 Č.Kříž

Zvětšit

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

12.6.2019 A.Roubová

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 proběhlo v návštěvnickém centru na Kvildě 2. kolo již 8. ročníku přírodovědné soutěže. Druhého kola se zúčastnilo z naší školy 9 postupujících žáků Pavel Míka 2. A, Nella Babánková 2. C, Marek Mirvald 2. C, Karolína Jůnová 3. A, Ema Murcková 3. C, Sebastien Melka 4. B, Božena Hrachová 4. C, Hana Kirchnerová 5. B a Vojtěch Havlíček 7. C. Ve své věkové kategorii se umístila Božena Hrachová na 2. místě a Vojtěch Havlíček na 1. místě. Oba vítězové se zúčastnili slavnostního vyhlášení v sobotu 8. června 2019 od 10.00 hodin v návštěnickém centru na Kvildě. GRATULUJUME!!!!!!!


Mc Donald’s Cup

12.6.2019 M.Vrhelová

Letos se konal již 22. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol – Mc Donald’s Cup. Ve dvou věkových kategoriích nastoupilo do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let. Mc Donald’s Cup se hrál na téměř 4 tisících základních školách České republiky. A naše škola byla u toho!
Z okrskového kola, které proběhlo 2. května v Sušici, se naši žáci probojovali v obou kategoriích do kola okresního. V Mochtíně 10. května obsadili naši starší (žáci 4. a 5. tříd) krásné čtvrté místo. O den dříve si tým mladších (druháci a třeťáci) vykopal prvenství a postup do krajského finále!!! To se konalo 17. května v Plzni. A my skončili jako 8. nejlepší tým v kraji. Obrovská gratulace!!!


foto

Výlet do německého zábavního parku

12.6.2019 M.Pajmová

V pondělí 3. 6. se vypravily třídy 6. B, 7. B, 9. B a 9. C dvěma autobusy na školní výlet do Bayern Parku. Celý den si všichni užívali různé atrakce. K dobré náladě přispělo také slunečné počasí. Při zpáteční cestě většinu dětí přemohla únava. Domů se všichni vrátili spokojení z příjemně prožitého dne.


foto

Jarmark třídy 5.B - projekt Abeceda peněz

12.6.2019 I.Kopřivová

Vrcholem projektu Abeceda peněz České spořitelny byl jarmark, který pořádala 28. května 5.B v prostorách sušické pobočky. Po velkém shánění materiálů, vymýšlení výrobků a také výrobě, jsme se všichni těšili na prodej. Toho dne jsme v České spořitelně vystavili naše zboží do stánků a s napětím očekávali zahájení akce. Výběr, včetně dobrot našich maminek, byl velký. Naše firma Obchůdek u páťáků vše zvládla na jedničku, prodali jsme skoro všechno. Po ukončení jarmarku jsme se dozvěděli úžasnou zprávu. Neprodělali jsme! Náš výdělek o hodně překročil půjčku, kterou jsme při zahájení projektu obdrželi. Jak je napsáno v cerifikátu – každý z nás má našlápnuto na ministra financí.

Atletický čtyřboj - dívky

4.6.2019 M.Pajmová

V pátek 31. 5. 2019 obsadilo družstvo děvčat ve složení M. Hrubcová, A. Hrubcová, Z. Peňázová, V. Janoušková a E. Boduch sedmé místo v atletickém čtyřboji v Klatovech. Děvčata bojovala s velkým nasazením o každý bod. Patří jim velké poděkování za vzornou reprezentaci školy a gratulace k dosaženým výkonům.
foto


Pohár rozhlasu

29.5.2019 M.Pajmová J.Babka

V letošním školním roce se Modrá škola ve spolupráci s atletickým oddílem stala znovu pořadatelem okresního kola Poháru rozhlasu. Na sušickém stadiónu se 14. a 15. května sešlo 445 dětí ze základních škol a gymnázií okresu Klatovy, aby si změřilo své síly v atletických disciplínách.
Oba dva dny se závodilo za velmi chladného počasí, přesto se závodníci snažili o co nejlepší výkony a umístění v soutěži družstev. Starší žáci z Modré školy obsadili 10. místo, mladší žákyně 7. místo. Medailovými úspěchy se mohou pochlubit starší žákyně, které vystoupily na stříbrnou příčku. Největšího úspěchu ZŠ Lerchova ul. dosáhlo družstvo mladších žáků, které se stalo vítězem okresního kola a vybojovalo si postup do krajského finále v Plzni.
Družstvo ve složení P. Andrášek, J. Hlaváček, P. Jílek, O. Tichopád, T. Bílek, S. Simet, O. Koryťák, P. Poledník, M. Kyrál, V. Vinický a V. Suk (okresní kolo) podalo kvalitní výkony také v krajském kole a ve velké konkurenci obsadilo pěkné 6. místo.
Poděkování za bezchybný průběh závodů patří všem rozhodčím, žákům z devátých tříd a dvěma děvčatům z 8. A. Našim závodníkům blahopřejeme k dosaženým výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

foto

Dva jazyky – jedna myšlenka Projektový den

28.5.2019 E.Ondrová

Dne 16. 5. se v rámci evropského projektu uskutečnilo další setkání žáků 5.D a žáků ze školy v Lindbergu. Na jeho organizaci se podílela p. uč. Martina Svatková a Milena Vrhelová.
Projektový den
Fotogalerie


Netradiční návštěva

28.5.2019 V.Sulanová

Kdo? Potápěč a instruktor potápění, kamarád a tatínek naší Tinky TOMÁŠ TODOROV
Kde? Školní družina 1 v Lerchovce v Sušici
V pondělí odpoledne jsme měli v naší družince zajímavého hosta.
Přišel nás navštívit potápěč a instruktor potápění Tomáš Todorov a předat nám zajímavé informace a zážitky ze svých ponorů .Přinesl nám ukázat vybavení potápěče, které jsme si mohly vyzkoušet. Vyprávěl nám o ponorech které uskutečnil, např. v mořích ,zatopených jeskyních nebo přehradách .O setkání s velkým pětimetrovým žralokem, o záchraně lidských životů i o potápění v temných přehradách. Chvílemi se nám tajil dech.
TOMÁŠI moc děkujeme za super vyprávění, videonahrávky , ukázky výbavy a Tvůj čas. Bylo to pro nás velmi zajímavé odpoledne.
Přejeme Ti mnoho dalších zážitků pod vodou.
foto

Počítač nám pomáhá

28.5.2019 L.Káňová

V úterý 21. 5. 2019 jsme se opět sešli u dalšího dílu našeho projektu "Počítač nám pomáhá". Žáci 3.A se svými prarodiči společně strávili čas v naší počítačové učebně. Tentokrát vytvářeli v programu Word upoutávku na svou vysněnou dovolenou a vyzkoušeli si jednoduché programování s Ozobotem a Blue botem. Po náročném výkonu se s chutí zakousli do sladkého desertu.Všichni se těšíme na další pokračování.
Naše práce: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

foto


Návštěva u hasičů

16.5.2019 M.Kulhánková

Děti ze školní družiny děkují panu Bucifalovi, panu Skolkovi a jejich kolegům za velmi zajímavou prohlídku HASIČSKÉ ZBROJNICE. Děti se seznámily s různými druhy aut, které hasiči používají při zásazích. Měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení, vyzkoušely si některé ochranné pomůcky a obleky. Děti se dozvěděly, v jakých situacích hasiči zasahují a pomáhají, s kým spolupracují a jak se připravují, když zrovna nejsou na výjezdu. Přesvědčily se, že hasiči musí být ve skvělé fyzické kondici a ty nejsilnější děti si potěžkaly vyprošťovací kleště a nůžky. Při demonstraci přeštípnutí kovové tyče se všem rozzářila očička „jak velká je to síla“!
Na závěr se s námi hasiči rozloučili zapnutím a houkáním sirén, protože byli odvoláni k zásahu. Cestou zpět si děti líčily zážitky a přemýšlely o tomto zajímavém, ale zároveň i náročném povolání.
foto foto foto

Pohár rozhlasu

15.5.2019 L.Kopřivová

Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci


MASTER CLASS

12.5.2019 A.Golová

Výsledková listina – XIV. ročník

1.kategorie ( 1.-3.r. )
1. místo: B.Achsová
2. místo: D. Naušová
3. místo: M. Šandarová

2.kategorie ( 4.-5.r. )
1. místo: E. Hájková
2. místo: A. Jiříčková
3. místo: V. Hančová

3.kategorie ( 6.-7.r. )
1. místo: M. Hrubcová
2. místo: K. Jandová
3. místo: E. Pokorná

4.kategorie ( 8.-9.r )
1. místo: A. Škulinová (Gymnázium Sušice)
2. místo: T. Gerčáková
3. místo: K. Bělohubková

foto

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

12.5.2019 M.Pokorná

Turnaj ve vyvíjené v naší školní družině ,, Pampeliška“, ZŠ Lerchova Sušice už se stal tradicí. Děti se strašně těší, až proti sobě nastoupí a dají si co proto. Minulý týde proti sobě nastoupila dvě družstva, složená z žáků první až páté třídy. Celkem se zúčastnilo 19 hráčů, i jejich rodiče a prarodiče přišli fandit.
Hráli proti sobě modří a bílí. Rozdělili si strany, rozhodil se míč a už se hrálo.
V tělocvičně panovalo napětí,byla perfektní nálada. Hráči se snažili ze všech sil, aby právě jejich tým vyhrál. To byla rychlovka. Míč lítal tělocvičnou, obecenstvo fandilo ze všech sil. Konec. Modří zvítězili. Ale ani bílým nevadilo druhé místo, vždyť odměnou pro všechny za super hru byly zlaté a stříbrné medaile, diplomy, skákací míčky, přívěsky na klíče,bonbóny, lízátka.
Hráči byli nadšení, nikdo nepustil slzu, jako to bylo v předcházejících letech, naopak měli hroznou radost z toho, že si mohli zahrát a to co umí ukázat svým rodičům, babičkám, dědečkům a mladším sourozencům.
Celá akce byla příjemným zpestřením pro všechny . Děkujeme za hezké odpoledne. Sportu zdar!
Spokojení rodiče a děti
Foto dodala Pokorná M.

foto


Oslavy osvobození

7.5.2019 M.Kulhánková

Děti ze školní dužiny se v pondělí 6. 5. přišly podívat na oslavy osvobození a připomenutí si konce druhé světové války konané na sušickém náměstí. I přes nepřízeň počasí se kluci i holky s nadšením procházeli a prohlíželi přistavené vojenské automobily, obdivovali dobové vybavení a uniformy. Naši vycházku jsme ukončili před muzeem u Památníku padlých, kde byly položeny věnce a květiny.
foto


Pythagoriáda

6.5.2019 D.Smolová

Úspěšní řešitelé soutěže za 5. ročník – Viktorie Hančová a za 8. ročník – Veronika Šrejmová postupují do okresního kola. Gratulujeme.
Okresní kolo soutěže se uskuteční v úterý 28. května 2019 ve školní jídelně naší ZŠ v 8.00 hodin.


Čarodějnice

6.5.2019 M.Kulhánková

Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Po celé republice se rozhoří tisíce ohňů a vater. Ve školní družině se kvůli suchu oheň nerozhořel, ale i tak si děti užily zábavné odpoledne plné her, zábavy a tance. Snad nám příští rok počasí vyjde a budeme i my pálit čarodějnici a užívat si oblíbené opékání špekáčků.
foto


Těšíme se do školy

16.3.2019 E.Ondrová

Budoucí prvňáčci na návštěvě ve škole
MŠ Smetanova na návštěvě
MŠ Tylova na návštěvě

OKRESNÍ FINÁLE – 3kový MINIVOLEJBAL

5.5.2019 Č.Kříž

V pátek 26. dubna 2019 se v klatovské hale ZŠ Čapkova konalo finále soutěže Školní liga trojkový „Modrý minivolejbal“. Do okresního finále kategorie III. (6. – 7. tř.) postoupilo celkem 8 družstev hochů a 8 družstev děvčat. Naše družstvo děvčat ZŠ Sušice, Lerchova, skončilo ve čtyřčlenné skupině na 2. místě ve skupině, kde porazila děvčata ZŠ Klatovy Tolstého a ZŠ Strážov a tím postoupila do finálové skupiny o 1. – 4. místo. Zde se jim už tolik nedařilo a celkově skončila děvčata na výborném 4. místě.
Naši školu ve finálových bojích velmi úspěšně reprezentovala Anna Hrubcová, Eliška Mužíková, Hanka Vávrová a Marie Hrubcová.
foto


Duben - celý hedvábný

29.4.2019 Helena Pojarová Tesařová

V měsíci dubnu měly děti ze školní družiny modré školy možnost experimentovat s hedvábím. Zájemcům stačilo vybrat si rámeček rúzných tvarů s vypnutým hedvábím, motiv, který budou vybarvovat a mohlo se začít.
Děti byly rozpíjejícími se barvami fascinovány a krásné výtvory na sebe nedaly dlouho čekat. Aby nepřišli zkrátka ani rodiče, tak koncem měsíce, ve čtvrtek 25.4. v pozdním odpoledni, mohli vyzkoušet tuto techniku malování se svými ratolestmi i oni. Všichni malí i velcí „výtvarníci“ si ode mne zaslouží velkou pochvalu za trpělivost, se kterou čarovali se štětcem mezi konturami obrázků. No, posuďte sami.....
foto foto

DRÁTĚNÝ VELIKONOČNÍ ZAJÍC

29.4.2019 M.Pokorná

Opět jsme strávili odpoledne ve školní družině ZŠ Lerchova ulice. Konala se zde totiž již tradiční dílna drátkování pro rodiče s dětmi pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Pokorné. Sešli jsme se maminky, babičky i tatínkové se svými dětmi, malými dráteníky, abychom si vyzkoušeli naši zručnost a mnohdy i trpělivost. Přestože si někteří mysleli, že jim drátkování příliš nepůjde, nakonec si všichni odnesli krásné a originální zajíce s košíčkem a vajíčky různých rozměrů. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, povídalo se, drátkovalo a nechybělo ani malé pohoštění, které donesly některé maminky. Dílnu jsme si moc užili a těšíme se na další.

Proud Horažďovice 9.B a 9.C

24.4.2019 M.Pajmová, J.Babka

V úterý 23. 4. 2019 žáci 9. B a 9. C v rámci Dne Země navštívili Envicentrum Proud v Horažďovicích. Skupina žáků z 9. B se dozvěděla vše o bakteriích. Velmi zajímavá byla práce v laboratoři. 9. C se věnovala tématu o odpadech. Všichni se zapojili do diskuze a uplatnili svoje praktické zkušenosti. Exkurze se dětem velmi líbila.
foto

Velikonoční přání

25.4.2019 L.Káňová

Žáci 3.A se při hodinách informatiky učí pracovat ve Wordu. Vytvořili krásná velikonoční přání. Přejeme všem krásné jaro.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Vyúčtování LVK

17.4.2019 A.Golová

VYÚČTOVÁNÍ ZDE (pdf)


Tradiční velikonoční jarmark

15.4.2019 M.Pokorná

Opět v hale naší školy se schází rodiče na společné třídní schůzky, ale nejen na ně. Děti z keramického kroužku naší školní družiny a střediska volného času pořádají tradiční velikonoční jarmark, na kterém je připraveno zboží, zářící všemi barvami. Rodiče, děti, ale i kolemjdoucí nakupují srdíčka z keramiky, velké zajíce a motýly v březovém polínku, srdcové zápichy, misky s velikonoční výzdobou, zajíčky, slepičky a ještě mnoho jiných krásných věcí. Výrobky byly skvělé a rychle mizely ze stolů, to aby ozdobily bytečky našich kupujících. Chtěli bychom poděkovat všem nakupujícím za finanční podporu.
foto

Výprava do přírodní sušické ZOO

15.4.2019 M.Kulhánková

V úterý 9.4.2019 děti ze školní družiny podnikly výpravu do přírodní "sušické ZOO". Viděli jsme lamy, kozy, pštrosy, malé klokánky, ovečky a prasátka. Pokochali jsme se i krásným výhledem na Sušici. Ani jsme nepostřehli jak čas letěl a museli jsme pospíchat zpět do školy. Děti byly plné zážitků.
foto

Matematický klokan

2.4.2019 J.Živná, L.Kopřivová

Matematický klokan - kategorie Cvrček a Klokánek
Matematický klokan - kategorie Benjamin a Kadet


Odemykání studánky

2.4.2019 M.Kulhánková

Podle dávné tradice lidé vítali jaro také otvíráním studánek - symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. Tento obyčej upadl na čas téměř v zapomnění, ale díky úsilí nadšenců je na mnoha místech obnovován. I děti ze školní družiny se k této tradici připojily a zlatým klíčem symbolicky odemkly potůček za městem. Společně si zazpívaly jarní písničky a oslavovaly tím příchod jara.
foto

Pampeliškový zpravodaj z modrého Lerchohrádku

2.4.2019 Helena Pojarová Tesařová

"Zase je tu slavný den, přichází pan Andersen, o kom nám tu letos poví ? O Malence, o Ferdovi …“
V pátek 29.3.2019 večer se již tradičně otevřely brány modrého Lerchohradu a celé Pampeliškové království se svými lučními obyvateli ( vílami, elfy, motýlky, mravenečky, brouky, beruškami ..) se připojilo k 19. ročníku celosvětového čtení dětem , k Noci s Andersenem, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR. Během měsíce března si děti tématicky vyzdobily své komnaty, do nichž během noci přicházelo postupně předčítat mnoho významných hostů, kterým za to patří převeliký dík. CELÝ TEXT
foto

Ponožkový den

26.3.2019 M.Pokorná

Na každou nožku jinou ponožku……..
21.3. jsme si ve školní družině navlékli na nohy každou ponožku jinou na podporu dětí s Downovým syndromem. Proč bychom neudělali ponožkový den, ne?
foto

Morana ve školní družině

26.3.2019 M.Kulhánková

O symbolické ukončení zimy se v pátek postaraly děti ze školní družiny ZŠ Lerchova v Sušici. Předem připravenou slaměnou Moranu společně odnesly na most u ostrova Santos a tam ji, za velkého jásotu, vhodily do řeky. Vynášení Smrti nebo Morany je starodávná tradice, která se ze starých slovanských časů dochovala až do dnešní doby. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara velmi významnou událostí. Morana je symbolem nejen zimy, ale také nemoci, smrti, dlouhých nocí a všeho , co lidem škodí. Doufejme tedy všichni, že se zima už do Sušice nevrátí.


Úspěch běžců na lyžích

23.3.2019 M.Pajmová, I.Katrušáková

Ve čtvrtek 28. února reprezentovalo naši školu 20 dětí z 1. a 2. stupně na zimní olympiádě v běhu na lyžích. Závody se konaly v Železné Rudě na Belvederu na běžeckých tratích. Naši závodníci vybojovali několik cenných kovů. M. Kyrál zvítězil v kategorii III, Š. Kyrál byl v kategorii II na třetím místě. Zlaté medaile za štafetu získala dívčí štafeta ve složení E. Pokorná, E. Dostálová a N. Dostálová, stříbro vybojovali J. Chudý, Š. Kyrál a L. Hlaváč z 1. stupně a také štafeta chlapců ve složení J. Pech, E. Hrůza, M. Kulhánek v kategorii IV. Na bronzovou příčku dosáhla štafeta chlapců ve složení M. Kyrál, V. Havlíček, Z. Hromádka ve III. kategorii. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceněným žákům gratulujeme k jejich úspěchu.

OZO výsledky běh OZO výsledky obří slalom


Začal masopustní rej – 5.3.2019

13.3.2019 M.Pokorná

Tydli, fidli bumtarata, otvírejte lidi vrata, maškary k vám rejdí, hej, začal masopustní rej. Velké řádění, velká jízda, buben bouchá, všechno řachtá, hudba hučí, pusa řve, družina Pampeliška městem jde. Potěšíme támhle, tůhle, zapějeme, báseň řeknem. Kostlivec, princezna, šašek, pták, ženich a nevěsta, pospíchají ven z města. Na koblihu mlaskají, vůbec se tím netají. Už je po všem a co s tím - do školy hned obracíme, zástupkyním, řediteli – báseň, píseň jsme zapějeme. Že je konec, to my víme, na další rok se těšíme. Tak voláme - Masopuste ahoj – byl to pěkný hoj.


foto

Přehlídka mladých recitátorů – okrskové kolo

13.3.2019 E.Ondrová

Dne 7. 3. 2019 proběhlo ve Středisku volného času okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo 13 výtečných recitátorů z 1. až 9.tříd. Do okresního kola, které se uskuteční v pátek 29. 3. v Klatovech, postupují: Tereza Valentová a Ondřej Růžička z 1.BV, Ema Murcková z 3.C a Martina Kuthanová z 5.D. Blahopřejeme!


Zimní olympiáda

2.3.2019 A.Golová V.Hušáková

28.2. jsme se zúčastnili ZO na Špičáku. Žáci závodili v obřím slalomu, kde se mezi konkurenty rozhodně neztratili. Milan Sopek obsadil nádherné 2.místo, Barbora Potužáková a Vojta Beníšek krásné 3.místo ve svých kategoriích. Medailistům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

foto foto fotoPřehlídka dětských recitátorů - školní kolo

2.3.2019 R.Bernardová

Přehlídka dětských recitátorů proběhla 21. a 22. února. Velké poděkování patří p. uč. Radce Bernardové a Ivetě Lejskové za organizaci školního kola a všem paní učitelkám za přípravu recitátorů.
Níže uvedení recitátoři postupují do okrskového kola, které se uskuteční 7. března 2019 ve SVČ Sušice. Držíme palce. VÝSLEDKY

foto foto fotoDružinové DO-re-mi

28.2.2019 H.Tesařová Pojarová

Ve středu 20.2.2019 proběhlo ve školní družině pěvecké klání. Všichni soutěžící byli moc šikovní a do soutěže šli s vervou bojovníků. Porota složená z dětí se snažila hodnotit spravedlivě a ostatní děti v roli obecenstva poslouchaly své odvážnější kamarády se zaujetím. Všem patří velká pochvala!
Foto z akce ve fotogalerii školy.

foto


Vyúčtování LVK 1.st

20.2.2019 I.Katrušáková

VYÚČTOVÁNÍ ZDE


Vyúčtování LVK 9.r., 8.A – (7. – 11.1.2019), hotel Sirotek

11.2.2019 A.Golová

VYÚČTOVÁNÍ ZDE


Basketbalová show 14. 1. 2019

17.1.2019 J.Babka

V pondělí 14. 1. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnila basketbalová show pořádaná Českou Basketbalovou Federací a budoucím oddílem basketbalu v Sušici. Ukázkový trénink pro případné zájemce sušického basketbalu byl navštíven převážně jen žáky ZŠ Lerchova, ale pevně věříme, že ti zajímavou a důležitou informaci předají i žákům dalších škol. Takže pokud se chcete věnovat této krásné a zároveň náročné hře – důležité informace najdete na facebooku – Basketball Sušice.

Stolní tenis – školní turnaj 2. stupně

17.1.2019 J.Babka

Ve středu 16. 1. 2019 se konal školní turnaj stolního tenisu. O akci byl překvapivě vysoký zájem (40 žáků), takže se během tříhodinového turnaje u pěti stolů v jednotlivých skupinách odehrálo cca 130 zápasů. K vidění byla řada kvalitních a vyrovnaných utkání plných nasazení a sportovního vypětí. Mezi nejlepší stolní tenisty školy patří vítězové jednotlivých skupin: David Hušák, Václav Bauer, Jan Valík, Ondřej Míčka a Tomáš Keila.


Kouzelná vánoční noc na Lerchohradu

8.1.2019 V Sulanová

Až sedmého prosince bude se psát, budeme všichni v Lerchohradu spát. Tančit, malovat, povídat si, hrát, budeme se taky trošku spolu bát.
Kostýmy budou takové :
Princezny a Vánoční skřítkové.
Vyrobíme lucerničku, posvítíme na cestičku. Cestou noční k Betlému, budem zpívat koledu. Perníčky si nazdobíme, potom si je spolu sníme. Do našeho Lerchohradu, pozveme si hostů řadu.
Víc už o tom ani muk, atˇse těší holka, kluk!!!
fotoVánoční jarmark

29.12.2018 M.Pokorná

Vánoce jsou za dveřmi a u nás ve škole je opět den otevřených dveří, 12.12.2018, a s ním i tradiční vánoční jarmark, který organizují vychovatelky ŠD Pampeliška spolu s dětmi keramického kroužku. Se svými výrobky přišly i děti se svou vedoucí keramického kroužku komunitního centra, Štěpánkou. Stoly se prohýbaly pod vahou keramických výrobků. Svícny, věnce, zvonečky, velké přírodní anděli, i malí andělíčci, vánoční zápichy a jiné vánoční drobnosti byli na prodej. Kolemjdoucí nasávali vánoční atmosféru, zaposlouchali se do vánočních koled a samozřejmě zakoupili výrobky, kterými si udělali radost včas vánoční.
Všem moc děkujeme.
foto


Vánoční laťka

19.12.2018 M.Pajmová

V pondělí 17. 12. 2018 naše škola uspořádala tradiční závod ve skoku vysokém. Do velké tělocvičny si přišlo zaskákat 111 žáků a žákyň ze 6.– 9. tříd. Velmi napínavý průběh měla soutěž mladších žákyň, neboť o vítězství se musela děvčata rozeskakovat. První tři závodníci v každé kategorii obdrželi hezké medaile, diplomy a sladké odměny.

Mladší žákyně
1. Valérie Janoušková 135 cm
2. Anna Mašková 135 cm
3. Kristýna Netalová 125 cm

Mladší žáci
1. Tomáš Bílek 145 cm
2. Martin Kulhánek 135 cm
3. Vojtěch Suk 135 cm

Starší žákyně
1. Kristýna Bělohoubková 135 cm
2. Petra Pšenáková 135 cm
3. Vanessa Fránová 130 cm

Starší žáci
1. Martin Frána 150 cm
2. Filip Šašma 145 cm
3. Jakub Krčmář 145 cm


Vánoční chemické pokusničení

19.12.2018 D.Smolová

12. 12. , v den otevřených dveří, mohli zájemci shlédnout zajímavé chemické pokusy, které se žáky tříd 8. A a 9. B připravila paní učitelka Ing. Petra Kavalová. K vidění bylo hoření hořčíku, Faraónovi hadi, hoření propanbutanu, výroba zubní pasty pro slony, hořící pěna atd. Všechny pokusy byly provázeny zajímavými informacemi, při jejichž prezentaci se do diskuse zapojovali i přítomní diváci z řad dětí 4. a 5. tříd, kteří si na závěr mohli vyzkoušet pod vedením starších spolužáků záhady utajeného písma.
foto foto foto

Školní družina v knihovně

19.12.2018 H.Tesařová Pojarová

V pondělí 10.12.2018 se vydala školní družina do knihovny, kde byl připraven vánoční program. Společně jsme si všichni zazpívali koledy, děti poslouchaly se zaujetím o vánočních tradicích i čtené úryvky z Barunky. Nakonec nás dokonce čekalo malé pohoštění. Moc se těšíme na další poučný i zábavný program, který pro nás v knihovně tak pečlivě připravují !
foto


Okresní finále florbalu žáků 6-7 ročníků

16.12.2018 J.Babka

Do okresního finále florbalistů 2. stupně se letos podařilo postoupit mladším žákům – 6/7 ročník. Jedná se o úspěch vzhledem k velké konkurenci, která díky popularitě florbalu, pomalu a jistě stoupá. Turnaj se konal ve středu 28. 11. 2018 ve sportovní hale Čapkova v Klatovech. Pro některé naše hráče byla velikost hrací plochy překvapením. Do loňského roku, kdy navštěvovali první stupeň základní školy, hráli na polovičním hřišti systémem 3+1. Letos je tak čekala premiéra, navíc v systému 5+1. V prvních zápasech se tak projevovala jistá nezkušenost, ale postupným zlepšením hry se dostavily i úspěchy.
V celkovém pořadí tak naše škola v okrese Klatovy obsadila 5. místo. Jmenovitě patří dík těmto reprezentantům: Jan Kašák, Stanislav Simet, Pavel Poledník, David Jaroš, Ondřej Koryťák, Ondřej Kadlec, Jakub Kolář, Zdeněk Hromádka, Martin Jiřina, Vojtěch Beníšek a brankář Martin Kulhánek.

foto


Čertovské řádění

16.12.2018 M.Pokorná

Jako každý rok, navštívili naší školní družinu ,, Pampeliška“ na Lerchovce, čerti. Děti se bojí, schovávají se za ostatní. No, ty zlobivé stejně šoupne čert do pytle. Když děti zazpívají písničku, nebo básničku, dostanou od Mikuláše nějakou tu nadílku a od anděla s čerty pochvalu. A zas ti velcí čerti putují dál a malí čertíci si v peklíčku hrají. Chytají malé plamínky, tahají se za oháňku a tancují okolo rozpáleného kotle. Proč ne! Vždyť mají svůj den.


Florbal děvčat

4.12.2018 M.Pajmová

V pondělí 3. 12. 2018 se děvčata z 8. a 9. tříd zúčastnila školního florbalového turnaje. Po patnácti vzájemných zápasech rozhodovaly o konečném pořadí ještě penalty. O hladký průběh všech zápasů se postarali rozhodčí Honza Sova a Filip Šašma, kterým patří velké poděkování.
Výsledky:
1. místo 9. A
2. místo 9. C
3. místo 8. A
4. místo 8. C
5. místo 8. B
6. místo 9. B

foto foto foto


Rejdy s čerty aneb Lerchovácké peklíčko

3.12.2018 H.Tesařová Pojarová

Ve čtvrtek večer 29.11.2018 se kolem sušické Lerchovy školy začali hemžit malí i velcí rohatí ďáblíci. Už zdaleka byly slyšet řinčící řetězy a vidět probleskující pekelné ohníčky… Před 17 hodinou se otevřela brána do pekel a přes hodinu jí procházelo postupně přes 100 bojácných i statečných návštěvníků nabalených do teplých svršků a vybavených lucerničkami či čelovkami.
A co všechno je během temného mrazivého večera čekalo?
Věže z kostiček stavěli, koblížek za to dostali. Pak honem obrázek skládali a Chlupáčovi mávali. Vydali se i světelnou cestičkou za veselou čertí holčičkou. To u čertíka Bertíka, tahali kosti z rendlíka. Viděli, jak Barnabáš na ně zírá a hned plašili netopýra. Motali ze sítí pavouka, když Uriáš na ně zahoukal. Kleofáš celý chlupatý, křičel a dýchal jim na paty. Kdo došel ve zdraví k peklíčku,měl veliký úsměv na líčku a když měl i duši bez hříchu, směl pošimrat čerta v kožichu …Nakonec horký čajík, aby jim nezmrzl malík.
Večer se povedl moc a moc, my děkujeme všem za pomoc ! Dívčímu klubu Štěpánky ze SVČ za šikovné čertice , naší modré škole za poskytnuté zázemí a neviditelným pomocnicím za to, že vše klaplo, jak mělo. Radkovi K. za neúnavné focení a v neposlední řadě též firmě Cupeko za pekelně dobré jahodové koblížky !!

foto


Senioři ve školní družině

3.12.2018 M.Kulhánková

Babičky a dědečkové z domova důchodců zavítali do školní družiny a oplatili nám nedávnou návštěvu u nich v domově. Prohlédli si výrobky vystavené na chodbách, nahlédli do všech družin a společně s dětmi si vyrobili malého čertíka.


Setkání se seniory

3.12.2018 M.Kulhánková

Na konci listopadu děti ze školní družiny navštívily domov důchodců, aby seniorům zpříjemnily jedno podzimní zamračené odpoledne. Zahrály si s nimi několik společenských her, namalovaly jim pár obrázků a rozzářily jejich tváře. Setkání bylo velmi příjemné a přislíbili jsme další návštěvu.


Okresní finále florbalu pro první stupeň – ČEPS Cup

28.11.2018 I.Katrušáková

V pátek 23. 11. 2018 hostila sportovní hala Čapkova v Klatovech okresní finále florbalu prvního stupně základních škol. Tuto akci nazvanou podle generálního sponzora ČEPS Cup pořádá Český florbalový svaz. Jako každoročně je akce zorganizovaná výborně a má velmi vysokou hráčskou úroveň. Letos se do Klatov sjelo 13 týmů a nejlepší hru předváděli hráči z klatovského oddílu, a především díky nim se do finálových bojů probojovaly klatovské školy. Pro naše hráče šlo především o zisk cenných zkušeností při vypjatých utkáních a zvládnutí stresu, kdy hráče sleduje naplněná divácká tribuna. V konečném účtování ZŠ Lerchova obsadila dělené 9. místo. Naši školu reprezentovali: Daniel Jáchim, Miloslav Scheinost, Vojtěch Veselý, Jiří Potužák, Sebastian Hamberger, Martin Janek, Jiří Karl, Zdeněk Holeček.
Všem klukům patří dík za snahu a bojovnost!

foto

Okresní finále plavání základních škol + ZŠ Lerchova = úspěch

28.11.2018 J.Babka

Čtvrtek 22. 11. 2018 byl dnem, kdy se nejlepší plavci okresu sjeli do plaveckého bazénu v Klatovech. Rovněž ZŠ Lerchova vybrala svoje nejlepší zástupce a celkem 23 žáků a žákyň prvního i druhého stupně reprezentovalo naši školu více než obstojně. Považte, celkem 16krát se našim žákům podařilo stát na stupních vítězů!
Plavci prvního stupně, tzn. kategorie 1.-2. ročník a 3.-5. ročník, plavali 25 m v disciplínách volný způsob a prsa. Vybojovali tři stříbrné medaile v individuálním závodě – Jan Drábek, Jan Nový a Ema Klementová. Druhé místo obsadila rovněž štafeta 3.-5. ročníku na 4x25m volný způsob ve složení Adéla Jíříčková, Anna Králová, Šimon Kyrál a Jan Chudý.
Závodníci druhého stupně v kategoriích 6.-7. ročník a 8.-9. ročník už měli delší distanci 50 m, kterou zdolávali v disciplínách volný způsob, prsa či znak. Získali jedenáct medailí v individuálním závodě: dvě bronzové – Emily Pokorná a František Vinický, pět stříbrných – Eliška Dostálová, František Vinický, Emily Pokorná, Ondřej Netal a Matěj Strejc a čtyři zlaté – Eliška Dostálová, Ondřej Netal a Vojtěch Suk zvítězil dvakrát. Štafeta 6.-7. ročníků na 4x25m volný způsob tento závod opanovala naprosto suverénně a družstvo ve složení Emily Pokorná, Eliška Dostálová, František Vinický a Vojtěch Suk získalo pro školu vítězný pohár.
Na výkony některých závodníků se můžete podívat ve fotogalerii.
Všem plavcům ZŠ Lerchova patří gratulace a zároveň díky!

Bobřík informatiky

23.11.2018 L.Kopřivová

Výsledková listina ZDE. Úspěšným řešitelů gratulujeme.

Zimní radovánky

23.11.2018 M.Kulhánková

Někoho první sníh možná překvapil a nebyl z něho nadšený. To ovšem neplatí o dětech ze školní družiny. S velkým nasazením se pustily do práce a společnými silami dokázaly během půl hodiny postavit obrovského sněhuláka.Prstíky je zábly, střídaly se o rukavice, ale nevzdaly to. Už se těší na další sněhovou nadílku!
foto foto

Malý zdravotník

23.11.2018 M.Kulhánková

Kroužek malého zdravotníka zavítal do domova důchodců v Sušici. Účelem návštěvy však nebyla návštěva seniorů, ale prohlídka zdravotnického vybavení a ukázka zdravotní péče. Děti si tak na vlastní kůži vyzkoušely měření krevního tlaku, tepu, krevního cukru a měření EKG. Měly možnost nahlédnout do zázemí sestřiček, prohlédnout si sklad léků a materiálu. Seznámily se se speciálními pomůckami při péči o seniory. Děti se v kroužku učí poznávat lidské tělo, hrají si a simulují různé krizové situace, aby uměly správně reagovat a pomáhat.


Bruslení se ŠD

23.11.2018 M.Kulhánková

Po letních radovánkách si děti ze ŠD užily první bruslení. Nazout brusle, nasadit čepici a rukavice a hurá na led! Během hodiny strávené na ledě se děti pěkně rozbruslily a zahrály si několik her. Neodradilo je ani pár modřin a bolavých pádů a všechny se těší na další bruslení :-).
foto

Školní kolo v plavání

19.11.2018 M.Pajmová

V pátek 16. 11. 2018 naše škola uspořádala školní kolo v plavání žáků šestých až devátých tříd. Plavecké závody se konaly v sušickém bazénu.
Celkem závodilo 54 děvčat a chlapců, kteří soutěžili ve volném způsobu, ve způsobu prsa a znak. Všichni plavali trať dlouhou 50 metrů.
Všem žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Výsledky 6.roč a 7.roč
Výsledky 8.roč a 9.roč


Dušičkové párty v ŠD

7.11.2018 H.Tesařová Pojarová

Začátkem listopadu se družinová oddělení s nejmladšími žáčky oddala rejdění ve strašidelných maskách po celé škole. Navštívila během Dušičkové párty chodby pavilonu D i jídelnu, ale nejvíce ze všeho si užívala ve svých hernách, kde soutěžila, tančila, malovala na obličej, diskutovala o svátcích u nás i v zahraničí a v neposlední řadě vyráběla i koštovala dobroty, které si k této příležitosti přinesla. Ve fotogalerii školy můžete shlédnout více..."

fotoPodzimní výstava a táborák ve ŠD

7.11.2018 M.Pokorná

Celý měsíc říjen jsme my vychovatelky s dětmi naší školní družiny Pampeliška v modré škole připravovaly výstavu podzimních a dušičkových prací. Společně jsme dlabali dýně, malovali netopýry, vyráběli pavouky, pracovali jsme s přírodním materiálem, vystřihovali a lepili. Prostor u našich družin se pomalu zaplňoval a bylo na co koukat. Každý rok jme na dušičkový den řádili v maskách, letos bez masek s buřtem v ruce jsme se sešli v areálu školy u táboráku. Střídavě jsme opékali buřtíky, soutěžily ve sbírání netopýrů a pavouků, chození po pavučině a hře s míčem a zase opékali.
To odpoledne tak uteklo, že se nám vůbec nechtělo domů. Posezení u táboráku proběhlo v klidu, i když nás bylo hodně. Popovídali jsme si a byli jsme rádi, že se takhle společně můžeme sejít a také se dozvědět něco o svátku zesnulých.
Ten den počasí přálo, všichni jsme se dobře bavili. Užili jsme si příjemné odpoledne a těšíme se na další.

Historické mezníky - 100 let republiky

26.10.2018 L.Káňová

K výročí 100 let republiky vyhlásila Oblastní charita Sušice pod záštitou starosty Města Sušice Bc. Petra Mottla uměleckou soutěž s názvem: Historické mezníky - 100 let republiky.
Žáci letošních 6. tříd za své společné dílo získali 2. místo. Moc gratulujeme.
foto foto

Dvojjazyčný kemp v Soběšicích

25.10.2018 E.Ondrová

Dvojjazyčný kemp v Soběšicích 17. – 19. 10. 2018
I v novém školním roce 2018/2019 pokračuje projekt „Dva jazyky – jedna myšlenka“ (Zwei Sprachen – Ein Gedanke). Vloni vzniklo partnerství s Grundschule Lindberg a proběhla první setkání na půdě obou spřátelených škol. Letos se žáci 5.D v rámci projektu zúčastnili spolu s německými dětmi pobytového jazykového kempu v Soběšicích. Na to, jak si to všichni moc užili, se můžete podívat ve fotogalerii.
foto

Výsledky soutěží

22.10.2018 H.Sloupová

Přírodovědný klokan
Hledáme nejlepšího chemika


Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy nabízí

17.10.2018 H.Sloupová

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Klatovy nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního nadání, matematického nadání, technického nadání; součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směřování. Vyšetření je v 1. pol. školního roku 2018/19 určeno zejména žákům 9. roč.; v 2. pol. školního roku 2018/19 žákům 8. ročníků. Vyšetření probíhá v prostorách PPP – Voříškova 823, 7. patro, Klatovy nebo v Sušici – Nuželická 60. Vyšetření probíhá skupinově (max. 10 žáků ve skupině), vždy dopoledne – v rozsahu cca 4 – 5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně dle domluveného termínu. V případě zájmu o vyšetření kontaktujte PPP Klatovy (Voříškova 823 ) tel. 376 310 809/ Nuželická 60 -Sušice – tel. 376 526 671). O vyšetření může žádat pouze zákonný zástupce.

CodeWeek

17.10.2018 Š. Baierlová

"Sušický CodeWeek plný robotiky" – tak se jmenovala akce, kterou jsme připravili v rámci evropské kampaně Europe CodeWeek 2018, jejímž cílem je přiblížit programování širší veřejnosti. Naši třeťáčci si nejprve vyzkoušeli jaké to je být chvíli inženýry-konstruktéry a postavili si své pohyblivé robotické broučky.
Ve druhé části workshopy se děti staly programátory a společně programovaly robotické hračky BeeBoty a Ozoboty. Jak je to bavilo se můžete podívat ve školní fotogalerii.

foto foto

Odpoledne se zvířátky

17.10.2018 M. Kulhánková

V pátek 12.10.2018 se děti ze školní družiny vypravily na přírodovědnou vycházku za zvířátky. Protože bylo pěkné a teplé odpoledne, všechna zvířátka byla venku a vyhřívala se na sluníčku. Děti tak viděly ovce, lamy, kozy, pštrosy a klokany. Některá zvířátka byla i zvědavá a přišla se na nás podívat zblízka.

foto

Výsledky ze sportovních soutěží

11.10.2018 M.Pajmová

Čtyřboj výsledky (xls 410MB
Čtyřboj pořadí (pdf 333MB
Přespolní běh (xlsx 51MB

Xterra Gymnázia Sušice 2018

11.10.2018 J.Babka P.Horejš

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 proběhl na stadionu TJ Sušice a v lesoparku Luh terénní závod štafet Xterra 2018 pořádaný gymnáziem Sušice. Jednalo se již o pátý oficiální ročník s účastí všech sušických škol. Tradičně byla velká konkurence v kategorii mladších štafet (8. – 9. tř.). Naši školu reprezentovalo 12 žáků, tzn. čtyři štafety, které soupeřily se závodníky ZŠ TGM Sušice a pořádajícího gymnázia. V kategorii starších štafet (střední školy) závodili studenti SOŠ a SOU Sušice a gymnázia. Celkem bylo přihlášeno do takticky i fyzicky náročného závodu 41 týmů (tj. 123 žáků a studentů). Jednalo se o historicky nejvyšší účast, která naznačuje oblíbenost tohoto závodu.
Od klasické xterry – tedy terénního triatlonu (plavání, horské kolo, terénní běh) je tato štafetová soutěž přizpůsobena školním podmínkám a do jisté míry zatraktivněna. První disciplínou je letní biatlon (kombinace běhu a střelby ze vzduchové pušky). Druhou částí štafety byly dva okruhy na místy rozbahněné a náročné trati pro horská kola. Poslední třetinou závodu je orientační běh. Jde o lehčí variantu klasického OB (bez busoly a mapy pro OB), závodí se podle mapy katastrální. Právě orientační běh často rozhoduje o vítězích a poražených. Kdo ze startujících měl orientační zkušenosti nebo dokázal zachovat chladnou hlavu pomohl svému týmu k dobrému umístění.
Štafeta našich dívek (Bělohoubková, Potužáková, Kämpfová) ve své kategorii obsadila třetí místo! Smíšená štafeta (Míčka, Schafhauserová, Kroupa) v kategorii mix dokonce zvítězila! Štafety hochů si vedly také velmi dobře, na medailové pozice ovšem nedosáhly.
Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci školy!
Střípky pro dokreslení atmosféry najdete ve fotogalerii, včetně odkazů na krátká videa ze závodu.

Stříbrné medaile z Tachova

2.10.2018 M.Pajmová

Ve středu 26. září naši školu reprezentovala v krajském finále atletického čtyřboje děvčata V. Simetová, K. Bělohoubková, P. Pšenáková, S. Holečková, A. Purkarová a v soutěži družstev obsadila druhé místo (od zlaté příčky a postupu na republikové finále je dělilo jen 90 bodů). Děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme k tomuto úspěchu!
foto

Přespolní běh

25.9.2018 L.Končalová

Dne 20. září se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd společně s žáky 2. stupně přespolního běhu v Nýrsku. Celá akce byla doprovázena krásným počasím a ještě krásnějšími výsledky. Ve veliké konkurenci se chlapci a dívky ze 6.,7. tříd se umístili na 5. místě, chlapci 8.-9. tř. se umístili na 3. místě a dívky z 8.-9. tříd se umístily dokonce na druhém místě. Všem závodníkům děkujeme a blahopřejeme.

foto foto

Cykloturistický kurz

24.9.2018 J.Babka M.Pajmová J.Jankovský

Letos na podzim se uskutečnil, jako každý rok, cykloturistický kurz sedmých a osmých ročníků. Od středy 19. 9. do pátku 21. 9. jsme za krásného počasí najezdili více než 70 kilometrů. Děti se přesvědčily, že i v Pošumaví je velmi kopcovitý a náročný terén. Krom cyklistiky jsme si našli čas i na turistiku, míčové hry, posilování na improvizovaném workoutovém hřišti, advanture minigolf, ale také sbírání hub! Snad budeme mluvit za celou řadu žáků, že už teď se těšíme na příští rok.

foto

Indiánská výprava za pokladem

23.9.2018 H.Tesařová Pojarová

Středečním odpolednem se rozléhal od modré sušické školy indiánský pokřik. To nejmladší žáci ze školních družin Lerchovky vyráželi na dobrodružnou výpravu do přírody. Během září si společně s vychovatelkami povídali o indiánech, jejich zvycích, vyráběli, malovali obrázky … A konečně 19. 9., pomalováni válečnými barvami s vlastnoručně vyzdobenými čelenkami na hlavách vyrazili vstříc záludným úkolům. Indiánské kmeny se během výpravy zdravily válečným pokřikem a všechny se snažily splnit úkoly co nejlépe, aby se co nejdříve dostaly k pokladu. I ten nakonec všichni našli, to bylo radosti! Tak už jen rozdělit kořist, medaile, pochutnat si a hurá z kopce dolů…

foto

"Mapa školy" - dotazníkové šetření

25.6.2018 Č.Kříž

Vážení rodiče, během měsíce března proběhlo dotazníkové šetření „Mapa školy“. Realizátorem projektu je společnost Scio. Celkem se v letošním školním roce zapojilo 161 úplných základních škol. celý text

Informace ze zprávy o hodnocení jednotlivých oblastí školy
Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 17/18 Souhrnný přehled – Rodič
Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 17/18 Souhrnný přehled – Žák 1. stupeň
Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 17/18 Souhrnný přehled – Žák 2. stupeň
Souhrn ZŠ


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates