logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 16.10.2019

Připravujeme

Aktuální informace

Německé divadelní představení v Klatovech

16.10.2019 J.Babka

V pondělí 14. 10. 2019 měla jazyková třída 6. A možnost účastnit se divadelního představení v němčině! Jednalo se o neobvyklou aktivní účast žáků – během děje byla do hry zapojena celá řada diváků, a to nejen v hledišti, ale i na jevišti. Takto pojaté edukativní představení připravila mnichovská skupina „Galli – Theater“ a díky spolupráci naší školy s Goethe institutem v Českých Budějovicích jsme měli možnost se tohoto projektu také účastnit. Věřím, že si žáci odnesli řadu zajímavých zážitků a snad i několik nových německých slovíček, neboť malá mořská víla („Die kleine Meerjungfrau“) byla jazykovou úrovní velmi náročná.

foto

Projektový den Dva jazyky – jedna myšlenka

16.10.2019 E.Ondrová

Dne 9. října proběhl na naší škole dvojjazyčný projektový den. Zúčastnili se ho žáci z kroužku německého jazyka ze 3.C a 6.C a českého jazyka z partnerské školy v Lindbergu. Vše se odehrávalo ve středisku volného času. Když naši hosté dorazili, srdečně jsme je přivítali, následovalo malé občerstvení. Pak jsme se rozdělili do tří česko-německých dílen: keramické, dramatické a taneční. Postupně jsme se vystřídali, všichni vyzkoušeli všechno a hlavně jsme se snažili mluvit německy. Po dílnách na nás čekal ve školní jídelně dobrý oběd. Protože nám počasí nepřálo, nemohli jsme po obědě jít na Andělíček pouštět draky. Vrátili jsme se zpět do střediska volného času a uspořádali jsme soutěž v létání vlaštovek. Každý si vyrobil a vyzdobil svoji vlastní. Na úplný závěr jsme všichni společně předvedli tanec na písničku Včelka Mája, který jsme dopoledne natrénovali.
A už přišel čas loučení. Ale uvidíme se brzy, už 24. října našim kamarádům návštěvu oplatíme. Ještě na závěr musíme pochválit děti ze 3.C, které se německy učí teprve chvíli a byly opravdu moc šikovné.
Eliška a Zuzka ze 6.C, ZŠ Sušice, Lerchova ul.

foto

Piráti na obzoru

30.9.2019 H.Pojarová Tesařová

Začátkem posledního zářijového týdne se nejmladší žáčci ze sušické Lerchovy školy nalodili na své pirátské škunery a s vlastnoručně zdobenými šátky na hlavách se vydali na dobrodružnou výpravu. V pondělí 23.9. přistály všechny 3 družinové škunery u břehu tajuplného ostrova ( zahrada manželů Šímových – moc děkujeme za zapůjčení !!) a piráti radostně vyskákali na souš. Postupovali ostrovem dle tajné mapy a cestou zdolávali jednu překážku za druhou. Na úplném konci ostrova jim bylo odměnou nalezení sladkého pokladu. Po spravedlivém rozdělení kořisti se všechny pirátské bandy se svými kapitánkami vydaly rozjásaně zpět k modré škole. Více fotografií z akcí školní družiny je možno najít ve fotogalerii naší základní školy.


Cykloturistický kurz

23.9.2019 J.Babka

Jako každý podzim uspořádala i letos „modrá škola“ výběrový cykloturistický kurz pro žáky sedmých a osmých ročníků. Od 17. do 19. září jsme byli ubytováni v Šimanově a okolní prudké kopce nás při cyklistice a turistice notně potrápily (viz. foto – vrchol Sedlo). Během tří dnů v přírodě si žáci vyzkoušeli řadu sportovních aktivit – kromě cyklistiky a turistiky i freesbee, fotbal nebo například letní biatlon. Věřím, že všech 26 našich žáků bude mít na kurz krásné vzpomínky a posadí se na svá kola dříve než za rok při dalším „cyklisťáku“.
Cykloturistický kurz Cykloturistický kurz

Přespolní běh

23.9.2019 M.Koutná

Ve čtvrtek, 19. 9. 2019 se v Nýrsku konal přespolní běh. Žáci z prvního i druhého stupně bojovali velmi statečně. Největší úspěchy zaznamenal Jan Vítek, který si doběhl pro bronz a Josef Hlaváček, který svojí kategorii zcela ovládl a vybojoval první místo, kdy předběhl vedoucího závodníka doslova v posledních metrech. Velké díky patří všem zúčastněným žákům i organizátorům celé akce.
Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh


Seznamovací pobyty žáků šestých tříd

23.9.2019 D.Smolová

V první polovině září se uskutečnily tři dvoudenní seznamovací pobyty žáků šestých tříd. Tradičně se konaly v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Ubytování probíhalo v chatkách, ve zděné budově byla k dispozici klubovna, dále třída vybavená sportovním zařízením a také kuchyně s jídelnou, ve které si žáci pochutnávali na skvělém jídle.
Velkým zážitkem je pro žáky samotná jízda do Mokrosuk, někteří jeli poprvé v životě vlakem. Po příjezdu a následném ubytování začala celá řada aktivit směřujících k lepšímu poznání žáků mezi sebou, ale i s novým třídním vyučujícím. V programu nechybělo ani sportovní vyžití, dále tvorba a sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu a také výroba „ třídních triček“, ve kterých se druhý den pobytu žáci fotili.
Seznamovací pobyt Seznamovací pobyt Seznamovací pobyt

Kroužky

20.9.2019 D.Smolová

Školní kroužky zahajují činnost od úterý 1. října.
Nabídka kroužků

Plavecký výcvik 3. tříd

12.9.2019 E.Ondrová

Plavecký výcvik 3. třídy - zajišťuje Sportoviště města Sušice
10 lekcí 1 lekce 90 min., cena 1 lekce 116,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola
S sebou: ručník, mýdlo, svačina a pití v igelitové tašce.
Plavecký výcvik je součástí vyučování, po dobu výcviku platí změny rozvrhu uvedené v žákovské knížce.
Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.

Rozpis lekcí


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates