logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 22.3.2023

Zápis do 1. třídy

20.3.2023 Č. Kříž

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, jsme rádi, že jste si vybrali naši školu a zveme vás k zápisu.


Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 a děti, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky.

Pokyny k zápisu:
1. Vyplňte elektronicky přihlášku k zápisu a proveďte rezervaci termínu zápisu (zvolit můžete sedm pracovišť A-G)ZDE
2. Do emailu obdržíte potvrzení o vyplnění přihlášky, registrační číslo, datum a čas zápisu a žádost o přijetí
3. Žádost o přijetí doplňte, vytiskněte a opatřete podpisem obou zákonných zástupců
4. Popř. žádost o odklad školní docházky doplňte, vytiskněte a podepište
5. Dostavte se do školy v rezervovaném termínu se všemi dokumenty a potřebnými doklady (žádost o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky)
Bez těchto dokladů nelze dítě zapsat.

Odklad školní docházky - informace ZDE

Kritéria přijetí - informace ZDE

Přípravná třída 2023-2024 - informace ZDE

V případě nejasností nás včas kontaktujte osobně nebo telefonicky.
Rozhodnutí o přijetí
Seznam dětí pod registračními čísly, které byly do školy přijaty, uveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu školy) dle § 183, odst. 2, Zákona č. 561 v plném znění. Předpokládaný termín zveřejnění bude nejdéle do 26.4. 2023.
Těšíme se na Vás.


Zábavná příroda pro předškoláky – 21. 3. 2023 – MŠ Smetanova

22.3.2023 H. Sloupová

Dnes jsme si zopakovali krásné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ Smetanova. I dnes jsme jim předvedli jednoduché pokusy a nechávali děti hádat barvy, které nám budou vznikat. V druhé polovině našeho setkání se děti podívaly do mikroskopu na blechu, peří ptáků, složené oči hmyzu či kousací ústrojí. Na závěr si vyrobily sopku a naplnily balonek, který si vzaly na cestu zpět do školky.
foto foto foto

Pohádková chemie

16.2.2023 P. Kavalová

Již druhým rokem byly děti z MŠ Tylova a Smetanova pozvány na zajímavé chemické pokusy. V minulém roce to byla Hodina čar a kouzel, letos Pohádková chemie. Pokusy předvedl Pat a Mat, čert, Elza a Anna z Ledového království a další. Zajímavé bylo pro předškoláky pozorovat „svítící látky“ (luminiscenci), suchý led, faraonovy hady, chemický semafor a hodiny, kaši uvařenou v melounu nebo přelévání plynů. Velký úspěch měly pokusy s ohněm – hořící pěna a zelený plamen. Všechny pokusy si připravily děti z chemického kroužku - žáci osmých a devátých tříd. Nadšení předškoláci je odměnili velkým potleskem.
foto


Zábavná příroda pro předškoláky – 13. 3. 2023 – MŠ Tylova

14.3.2023 H. Sloupová

Hned první pondělí po jarních prázdninách jsme se sešli v učebně přírodopisu s dětmi z MŠ Tylova Sušice. Mezi nás, žáky 6. a 7. tříd, přišlo 37 dětiček ze školky. Nejprve jim bylo předvedeno několik pokusů z běžně dostupných „chemikálií“, které najdeme všichni doma v kuchyni. Poté jsme s nimi mikroskopovali trvalé preparáty, vyráběli sopku a na závěr si děti naplnily balonky oxidem uhličitým, které si i odnesly.
foto foto foto


Vynikající úspěchy žáků z „Modré školy“ v soutěžích cizích jazyků

22.3.2023 L. Lišková, A. Nová

Začátkem března proběhly v Klatovech okresní kola v soutěží v cizích jazycích, ve kterých zabodovali žáci ze Základní školy Sušice Lerchova ul. V anglickém jazyce v kategorii I. A (pro žáky do 7. ročníku) okresní kolo vyhrál Nathan Rasschaert ze 7. A. V kategorii II. A (8. – 9. ročník) se Anna Markvartová z 8. A umístila na druhé pozici. V soutěži v německém jazyce okresní kolo v kategorii II. A vyhrál David Jeřábek z 9. A a postupuje do krajského kola. Úroveň soutěžících se rok od roku zvyšuje, proto nás těší, že naše žáky cizí jazyky baví a určitě se ve světě neztratí. foto

Badatelská výuka v přírodovědných předmětech

22.3.2023 H. Sloupová

První jarní odpoledne tohoto roku zahájili vyučující přírodovědných předmětů z Klatovska na ZŠ Sušice, Lerchova ul. Vyzkoušeli si několik nových badatelských úloh, předali si vzájemně své zkušenosti i nápady.
foto foto foto

Školní kolekce oblečení - hlasování ukončeno

13.3.2023 Č. Kříž

Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu
ZDE
Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 26.3.2023.
Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

foto


ROZHLÉDNI SE! dopravní výchova pro žáky 1. - 3. tříd

16.3.2023 E. Ondrová

Projekt Rozhlédni se! interaktivní formou vychovává děti k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Děti se dozvěděly, jak se mají chovat v různých situacích na silnici, jak být na komunikaci lépe vidět, vyzkoušely si, jak dobře znají dopravní značky, jak mají být správně připoutané v autě nebo jak se mají vybavit pro jízdu na kole. Školení hravou formou prováděli experti na silniční bezpečnost. Vydatnou pomoc zajistili chlapci z 9. A.
Patronem projektu je nadační fond Kolečko, probíhá ve spolupráci s Muzeem Policie ČR.

foto

Recitační soutěž - okrskové kolo

15.3.2023 E. Ondrová

V pátek 3. března 2023 se úspěšní recitátoři ze školního kola zúčastnili okrskového kola. Do okresního kola postupuje Elizabeth Kmenová z 1.A, Matěj Vošalík z 1.B a Jana Hrachová z 3.C. Blahopřejeme.


Družinové DOREMI

15.3.2023 H. Pojarová Tesařová

Před jarními prázdninami, které slibovaly spoustu zážitků, volného času a pěkného počasí nám bylo v družině všem do zpěvu. Tak proč toho nevyužít a neuspořádat pěveckou soutěž ? Odvážlivci soutěžili, ostatní se ujali role porotců. A hlavně, všichni se bavili.
Jak si malí zpěváci vedli můžete shlédnout ve fotogalerii.

foto


BiO – školní kolo

14.3.2023 H. Sloupová

Během února se na 2. stupni naší ZŠ Lerchova uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády kategorie D (žáci 6. a 7. tříd) a kategorie C (žáci 8. a 9. tříd). Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků. V první části soutěžící vyplňovali vědomostní test a poznávali 15 rostlin a 15 živočichů. Ve druhé části pak zpracovávali laboratorní úkol. První dva nejúspěšnější soutěžící, z každé kategorie, postupují do okresního kola. Z kategorie D postupují Sára Potužáková ze 7. C a Vojtěch Růžička ze 7. B. Z kategorie C postupují Božena Hrachová z 8. A a Tereza Adamcová z 8. B. Všem finalistům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Výsledková listina

foto

Velikonoční jarmark

3.3.2023 V. Sulanová

foto

Přípravná třída

2.3.2023 R. Budilová

Základní škola Sušice, Lerchova ul. zahájila školní rok 2022 otevřením přípravné třídy. Děti s odkladem školní docházky a doporučením pedagogicko-psychologické poradny si postupně zvykají na školní režim, rozvíjejí své řečové schopnosti, matematickou představivost, grafomotoriku, výtvarné schopnosti, pracovní návyky, hudebně pohybové aktivity. Určitě je i dost času na hraní. S dětmi chodíme do přírody a zúčastnili se plaveckého výcviku. Pro zpestření výuky využíváme různé odborné učebny, pomůcky, interaktivní tabuli. Velkým přínosem je spolupráce s prvňáčky, se kterými si mohou předškoláci vyzkoušet hodiny matematiky, českého jazyka a také spolu prožít společné chvíle při různých akcích, např. výlety, divadlo, sportovní soutěže a jiné. Věříme, že založení přípravné třídy ve škole je správný krok k smysluplnému vyplnění odkladu školní docházky.
foto foto foto foto

Recitační soutěž - školní kolo

1.3.2023 R. Bernardová

foto foto foto
Výsledky

Lyžařský kurz 1. st.

27.2.2023 V. Hušáková

Po deštivém víkendu se ráno 20. 2. 2023 sešlo 34 žáků z 5. tříd u autobusu. Naložili lyžařské vybavení a s mírnou obavou, jestli je na sjezdovce nějaký sníh, vyjeli směrem Železná Ruda. Ubytovali se v Chatě Ořovský a už pohled z okna ukázal, že lyžovat se bude! Během čtyř dnů si všichni krásně zalyžovali, někteří se v lyžování zdokonalili a i těch, kteří stáli poprvé na lyžích, se stali zdatní lyžaři. Své zážitky pak zveršovali:
Bílá zima není vskutku,
neměli jsme důvod k smutku. Po lyžích se super spí
v naší Chatě Ořovský. Lyže, hůlky, obloučky,
víc nemáme v hlavě. Jezdili jsme o sto šest
díky skvělé stravě.
Lyžaři z 5. tříd
foto


Masopustní průvod

23.2.2023 V. Sulanová, H. Sulánová

V úterý, den před Popeleční středou, kterou začíná doba postní, se skoro všechna oddělení naší školní družiny vydala na masopustní průvod. Asi 120 dětí spolu se svými vychovatelkami se převléklo do nejrůznějších masek a za hlasitého doprovodu různých chrastidel jsme se vydali napříč Sušicí k pekařství pana Rendla na koblížek. Na závěr naší výpravy jsme se zastavili v hale naší školy a tam jsme panu řediteli a paní zástupkyni bravurně předvedli náš masopustní pokřik. Tím jsme celou akci krásně zakončili, ale už teď přemýšlíme, za co půjdeme za rok?
foto


Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

16.2.2023 A. Nová, V. Mezerová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce proběhlo na 2. stupni začátkem února. Žáci v jazykových třídách nejprve museli zvládnout poslechový test a čtení s porozuměním. Nejlepší žáci postoupili do ústního kola - rozhovoru s porotou, který obsahoval představení, popis vybraného obrázku a odpovědi na dotazy poroty.
V kategorie I. A (7. ročník) zvítězil Nathan Rasschaert ze 7. A, v kategorii II. A (8.- . ročník) byla nejlepší Anna Markvartová z 8. A. Do okresního kola jim přejeme hodně úspěchů, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
VÝSLEDKY
foto


Úspěch v Matematické a Geologické olympiádě

6.2.2023 J. Živná, H. Sloupová

Ve středu 25.1. 2023 se nejlepší řešitelé školního kola Matematické olympiády pro 5. roč. zúčastnili okresního kola této soutěže.K naší velké radosti se vítězkou stala Karolína Veselá (5. A). Další zástupci naší školy - Jan Drábek (5. C), Milan Hrach (5. A) a Adéla Kopová (5. A) - se umístili na společném 4. - 9. místě. Výborný výsledek! Gratulujeme!
Zárověň gratulujeme k prvnímu místu v Geologické olympiádě Aničce Ondráčkové z 8.A.
foto foto


Malí loutkoherci z družiny

5.2.2023 H. Pojarová Tesařová

Na prosincové vánoční období pohádek jsme ve školní družině Pampeliška navázali a na celý leden jsme se stali designéry loutek, autory nových příběhů a v neposlední řadě přímo i loutkoherci. Všichni měli možnost si vytvořit nespočet loutek na špejli buď dle předlohy nebo podle své vlastní fantazie, vymyslet pohádkový příběh a zkusit si ho se svými loutkami i zahrát. Na první pohled to vypadá zcela jednoduše, ale věřím tomu, že mi všechny děti po vlastní zkušenosti dají za pravdu, že vymyslet poutavý příběh, zahrát ho a tím zaujmout náročné obecenstvo svých spolužáků, nic lehkého opravdu není. Nejčastějšími tématy byly různé variace Červené Karkulky, popletené pohádky s draky, princeznami a jejich zachránci, ale občas se objevil i příběh s Avatary či SpongeBobem. Všechny nás tato divadelní výzva obohatila a to nejen tím, že jsme si vyzkoušeli něco nového, ale i zkušeností s uznáním snahy a práce někoho jiného.
foto foto


Zimní klání - sněhulákování

26.1.2023 H. Pojarová Tesařová

Konečně se trávníky zasypaly sněhovou nadílkou a proto děti z družiny neváhaly a hned se pustily do stavby sněhuláků, aby zrovna ten jejich vyhrál v soutěži LEDOVÝ FEŠÁK. A že se jim dařilo! Školní hřiště má tedy nyní početné břichaté osazenstvo, které dělá společnost okolo poletujícím strakám a občas pobíhajícím kočkám. Doufejme, že tam dlouho vydrží a budou přihlížet, jak do školy i z ní proudí skupinky veselých školáků. Jak jinak? Před vysvědčením...

foto


Lyžařský kurz 7. a 8. ročníků

25.1.2023 A. Golová

V prvním lednovém týdnu se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Špičáku.
I přes velmi nepříznivé počasí se nám podařilo lyžovat až do pátku. Parta byla výborná, všichni statečně odolávali blátu, kterým jsme se museli každý den probojovat na sjezdovku a zpět do hotelu. Z nelyžařů se vrátili lyžaři a ostatní zdokonalili své dovednosti na lyžích.
Vyúčtování zde

video1 video2 video3

foto


Digitální svět pro ZŠ aneb když je učení opravdu hrou

18.1.2023 T. Nový

Fotografie pořízené z dronu v rámci vzdělávacích kroužků na sušickém gymnáziu.
foto foto


Dráty, drátky, drátečky a bolavé prstíčky

4.1.2023 M.Pokorná

Po dvouleté coronavirové pauze jsme opět přijali pozvání paní vychovatelky Mirky Pokorné ,ŠD Lechova ,vyzkoušet si vlastní rukou přeměnit drátek ve výrobek. Setkání bylo věnováno výrobě drátěných vánočních zvonečků s korálky. Práce to není vůbec jednoduchá, ale při pohledu na ty naše výtvory, musím paní vychovatelce poděkovat, že s obětavostí jí vlastní s námi strávila pozdní odpoledne a přiměla naše ruce, aby vytvořily něco originálního. Každý zvoneček byl úplně jiný, krásný.
Myslím, že všechny zúčastněné děti, maminky, i tatínek se již teď, i přes ty bolavé prsty, těší na další odpolední posezení u drátů.
foto


Vánoční pokusničení

20.12.2022 P.Kavalová

Každý rok se páťáci se těší na Vánoční pokusničení, které si připravuji osmáci a deváťáci. Proběhlo 14. 12. 2022 v učebně chemie. Páťáci viděli prskavku hořící pod vodou, suchý led, červený plamen, zubní pastu pro slony a další pokusy. Pochvalu si zaslouží J. Pícka, L. Pechová., V. Holeček, M. Sovová a B. Hrachová.
foto foto


Zimní dovádění

20.12.2022 M. Kulhánková

Konečně jsme se dočkali! Narozdíl od většiny řidičů mají děti sněhovou nadílku rády. Celé odpoledne netrpělivě čekaly až řeknu větu " Děti uklízíme hračky a půjdeme ven." Rychleji než obvykle si oblékly kombinézy, rukavice, čepice, popadly kluzáky a hurá na kopec. Po hodince dovádění byly děti promočené skoro až na kost, ale to jim vůbec nevadilo. Hlavně, že si první sníh opravdu užily. Po návratu do družiny jsme oblečení usušily, zmrzlé ručičky ohřály a budeme se těšit na další zimní radovánky.
foto


Myslíme i na zvířátka

15.12.2022 M.Kulhánková

Jako každý rok před vánoci, děti ze školní družiny přinesly zvířátkům a ptáčkům nadílku v podobě sušeného pečiva, mrkviček, jablíček, kaštanů, žaludů a dalších pamlsků. U nazdobeného stromečku si pak zazpívaly koledy. Promrzlí, s prázdnými batůžky a dobrým pocitem z dobrého skutku pak děti pospíchaly zpět do družiny do tepla.

foto


Kouzelná vánoční noc na Lerchohradu

14.12.2022 V. Sulanová

Když devátého prosince psalo se, v Lerchohrádku spalo se.
Každý ,kdo tajné heslo znal ten si s námi celý večer hrál.
Kostýmy byly takové: Andělky a vánoční skřítkové!
Když byla tma veliká, rozsvítili jsme světýlka. Posvítili na cestičku na sušickém náměstíčku.
Zazpívali si písničku, navštívili kavárničku. Do noci jsme si četli, dobroty od maminek jedli.
Poděkování patří lidičkám ,bez kterých by to nešlo :Vendulce Sládkové, Štěpánce Balvínové Žákové a Barče Rábové za pedagogický doprovod, Pájovi a Lence Horejšovým za kytarový koncert ,Janině a Tomovi Todorovů za skvělé občerstvení v kavárničce Madam Čokoláda .Dále pak FOTO FIŠER-Michale díky za tvou trpělivost!!!Rodičům za úžasné kostýmy pro děti a chutné dobroty na posilnění. Úžasnou kouzelnou noc prožilo 30 dětí naší školní družiny Pampeliška při ZŠ Lerchova a musím říci ,že to zvládly na jedničku s hvězdičkou.
A my vychovatelky Venda a Hanka přejeme všem krásné a požehnané Vánoce a těšíme se až osmého prosince 2023 bude se psát…
foto


Mikulášský turnaj v přehazované

8.12.2022 V.Hušáková, M.Pajmová

Na svátek svatého Mikuláše proběhl turnaj 6. a 7. tříd v přehazované. K zápasům nastoupilo šest smíšených družstev. V obou tělocvičnách naší školy se odehrálo, za vydatného povzbuzování diváků, 15 zápasů. Holky i kluci hráli s velkým nasazením a za mnohé vzájemné výměny by se nemuseli stydět ani profesionální hráči. Napětí a skvělá atmosféra panovala až do vyhlášení výsledků na konci turnaje. A jak to dopadlo? 1. místo – 7. B, 2. místo – 7. C, 3. místo – 6. A, 4. místo – 6. B, 5. místo – 6. C, 6. místo – 7. A. Gratulujeme vítězům a všem děkujeme za účast v turnaji, byli jste skvělí.
foto foto foto


Partnerské školy se opět setkávají

3.12.2022 L.Lišková

Již více než 20 let trvá živé partnerství mezi Mittelschule Zwiesel a ZŠ Lerchova Sušice. Kvůli koronaviru nebylo osobní setkání téměř tři roky možné. O to více kolegy těší, že se nyní mohou opět setkávat a že je opět možná výměna žáků. CELÝ TEXT

foto
Učitelé ZŠ Lerchova Sušice a Mittelschule Zwiesel v ESG Stockhalle ve Zwieselu s řediteli Čestmírem Křížem (stojící, 3. zprava) a paní ředitelkou Iris Schneck (stojící, 5. zprava).


Dějepisná exkurze

3.12.2022 J. Poláková

Ve středu 23. 11. 2022 vyrazili všichni žáci 8. tříd do Klatov na dějepisnou exkurzi. Po cestě vlakem jsme navštívili barokní lékárnu, kde jsme se seznámili nejen s lékařskými praktikami, jako bylo pouštění žilou, nebo přikládání pijavic na otevřené rány, ale prohlédli jsme si i originální vybavení lékárny. Pak jsme se přesunuli do katakomb, kde jsme se dozvěděli něco o historii Klatov a prozkoumali tamní mumie. Posledním bodem exkurze byla návštěva barokního kostela sv. Ignáce na náměstí, kde jsme obdivovali obraz Panny Marie klatovské, nádherné stropní malby i obrovské varhany. Dějepis v praxi je totiž mnohem zajímavější, než ten ve školních lavicích.
foto


Pythagoriáda

3.12.2022 R. Krulec

V úterý 22. 11. 2022 proběhlo v Klatovech okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého postoupili úspěšní řešitelé školního kola. Soutěžící měli na vyřešení 15 úloh časový limit 60 minut. Vynikajícího výsledku dosáhl Leoš Keila (9. A), který v konkurenci 24 účastníků obsadil krásné 2. místo. Blahopřejeme!
foto


Závody orientačního běhu v Sušici

21.11.2022 J. Babka

V úterý 15. 11. 2022 pořádala ZŠ Elanor Sušice orientační běh pro žáky druhého stupně sušických škol. Naši školu reprezentovalo 26 žáků. Celkem bylo více než 80 závodníků. Dohromady naše škola posbírala 6 cenných kovů z 12 možných! Pořádající škole děkujeme za organizaci závodu. Díky patří také všem žákům reprezentujícím naši školu!
CELÝ TEXT
VÝSLEDKY
foto


Školní florbalový turnaj

21.11.2022 J. Babka, T. Nový

Ve dnech 10. 11. a 14. 11. byl uspořádán školní turnaj florbalu pro všechny třídy II. stupně. Celkem se do hry aktivně zapojilo přes 100 hráčů, dalších více než 20 žáků pomáhalo s přípravou a organizací turnaje. Všem děkujeme! Ve čtvrtek 10. 11. sehráli své zápasy mladší žáci, tzn. 6. a 7. ročníky. V základních skupinách se nejprve utkaly třídy stejného ročníků, aby pak mužstva hrála ve finálové části turnaje o absolutní pořadí. O páté místo hrála 6. C proti 7. B. Třetí místo vybojovala třída 7. A, která zvítězila nad 6. A. Ve finále turnaje proti sobě nastoupila družstva 6. B a 7. C a po samostatných nájezdech se z vítězství radovala třída mladší!
Celkové pořadí:
1. místo – 6. B, 2. místo – 7. C, 3. místo – 7. A, 4. místo – 6. A, 5. místo – 6. C, 6. místo – 7. B.
V pondělí 14. 11. se pak konal turnaj starších žáků, tj. 8. a 9. třídy. Ani zde nebyla nouze o krásná a vypjatá utkání. Po základních skupinách se ve finálové části utkaly třídy o konečné pořadí, a stejně jako ve čtvrtek třídy soutěžily o precizně vyrobené 3D poháry a několik sladkých odměn
. Celkové pořadí:
1. místo – 9. C, 2. místo – 8. C, 3. místo – 9. B, 4. místo – 8. B, 5. místo – 9. A, 6. místo – 8. A.


Bobřík informatiky

21.11.2022 T. Nový

VÝSLEDKY

Logická olympiáda

14.11.2022 R. Krulec

Během podzimu se uskutečnilo základní a krajské kolo Logické olympiády. V soutěžních kategoriích A (3. – 5. ročník ZŠ) a B (2. stupeň ZŠ) základního kola letos bojovalo přes 30 žáků naší školy. Nejlépe si vedli Jana Hrachová (3. C), Milan Hrach (5. A) a Jan Drábek (5. C), kteří se stali krajskými semifinalisty.
V krajském kole podal Milan Hrach v silné konkurenci vynikající výkon a postoupil do celostátního finále, které proběhne v prostorách Poslanecké sněmovny v pondělí 28. listopadu. Milanovi přejeme hodně štěstí a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.


Mobilní planetárium

8.11.2022 E.Ondrová L.Kopřivová

Ve čtvrtek 10. 11. - mobilní planetárium ve škole.
Program pro 5. ročníky - Poprvé pod hvězdnou oblohou, pro 6. ročníky - Cesta do hlubin vesmíru.

Preventivní programy 1. pololetí

8.11.2022 E.Ondrová L.Kopřivová

3. roč. Jaký jsme kolektiv, bezpečný internet (2 vyuč. hodiny)
15. 11. 3.C, 3.A 7. 12. 3.B
5. roč. Jak se mám učit, vztahy ve třídě (2 vyuč. hodiny)
6. 12. 5.B, 5.A 7.12. 5.C
7. roč. Jak dospívám, kouření (2 vyuč. hodiny)
22.11. 7. A, B, C


Návštěva SEV v Kašperských Horách – 5.A

8.11.2022 A. Roubová

Ve čtvrtek 3.11. navštívila naše třída 5. A SEV v Kašperských Horách. V rámci projektu Poznej a chraň jsme se zúčastnili programu „Šumavská nej…..“. Po velmi zajímavé teoretické části se děti rozdělily do skupin a v terénu plnily praktické úkoly, vystřídaly sedm stanovišť, pracovaly s dalekohledem, mikroskopem, dokonce si i vyzkoušely chůzi na chůdách. Děkujeme NP Šumava za velmi poučné a poutavé dopoledne.
fotogalerie

Florbalový turnaj v Horažďovicích

7.11.2022 J. Babka, T. Nový

Úterý 1. 11. 2022 bylo dnem, kdy se v Horažďovicích konalo první kolo florbalových turnajů základních škol mladších žáků. Do okresního finále v Klatovech postupovala dvě družstva a nám postup jen těsně unikl. Naši školu reprezentovali žáci šestých a sedmých ročníků, 6. A – Jan Kratejl, Jan Kahle, Antonín Polák, 6. B – David Holeček, Radim Kříž, Jakub Vítek, 7. B – Tobiáš Řáha a 7. C – Mikuláš Červený, Michal Šašek.
Ve středu 2. 11. 2022 se konal turnaj starších chlapců, kterého se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Celkem bylo 6 družstev a náš tým ve složení,8.B – Václav Vavřík, Martin Mužík, 9.A – Zdeněk Holeček, Jiří Karl, Jan Vyšín, 9.B – Kryštof Karlík, 9.C – Daniel Jáchim, Filip Čonka, Miloslav Scheinost, Tomáš Skuhra, Karel Balog, se umístil na čtvrtém místě. Všem reprezentantům naší školy děkujeme!
foto foto foto foto


Techmanie

1.11.2022 M. Svatková

V úterý 25.10. jsme se se skupinou našich šesťáků rozloučili s evropským projektem Společný jazyk - společná budoucnost. Spolu s dětmi z několika českých a bavorských škol jsme si užili krásný den v plzeňské Techmanii. Kromě zajímavých technických expozicí jsme shlédli i 3D film v planetáriu. Moc se těšíme, že se v budoucnu opět staneme součástí podobně zajímavého jazykového projektu.
foto

Dušičkový rej

1.11.2022 M.Pokorná

V naší školní družině Pampeliška jsme měli dušičkový den. V tento den jsme měli připraveno mnoho soutěží, hodně tance a veselí. Děti si to užily.
foto foto foto foto

4.A Kašperké Hory

24.10.2022 L.Keilová

Ve středu 19. 10. se naše třída 4.A vypravila autobusem do Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách. Vzdělávací program „Po stopách šumavských zvířat“ probíhal venku, formou hry jsme získali nové poznatky o šumavské přírodě a také se dozvěděli, jak naši krásnou Šumavu můžeme chránit. Moc děkujeme pracovníkům SEV.
foto


Exkurze v muzeu

24.10.2022 M. Svatková

V pátek 21.10.2022 jsme v rámci prvouky se třídou 3.C navštívili Muzeum Šumavy v našem městě.
Pan doktor Lhoták nás provedl expozicemi a velmi zajímavě vyprávěl. Někdo byl ohromně nadšený z betlému, jiný ze sbírky skla a dalšího zaujala sbírka zbraní. Zájem vzbudily i vzpomínky na Solo či staré písemnosti. Nejlépe vystihuje celou exkurzi věta jedné dívenky: „Sem budu chodit častěji, je to super.“
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
foto foto foto foto


Přespolní běh - krajské kolo

14.10.2022 V. Šašková

Dne 13.10. 2022 se naše děvčata z 8. a 9. ročníku zúčastnila závodů v krajském kole v přespolním běhu v Plzni. Dívky vyběhly krásné 3. místo. Děkujeme za reprezentaci naší školy a velmi gratulujeme.
VÝSLEDKY ZDE
foto foto

Plavecký výcvik 1. st

11.10.2022 E. Ondrová

Od 16. 9. 3.A, B - 10 lekcí 2.B, C - 5 lekcí
Od 21. 10. 1.B, 2.A – 5 lekcí
Od 20. 10. 0.P – 5 lekcí
Další informace zaslány do Bakalářů.ŠD - indiánská výprava

7.10.2022 H.Pojarová-Tesařová

První měsíc v Lerchově škole zakončily děti z 2. a 3. oddělení ŠD dobrodružnou indiánskou výpravou za pokladem v čele s náčelnicemi Helčou a Míšou. Celé září se o indiánech dozvídaly zajímavosti, malovaly totemy, vyráběly čelenky či amulety, zkoušely indiánský způsob lovu. Až konečně v pátek 30.9. se všechny pomalovaly válečnými barvami a s indiánským pokřikem vyrazily do přírody hledat poklad. Než ho našly, splnily spoustu úkolů, které prověřily indiánskou zdatnost, hbitost, zručnost, paměť i pozornost. Poklad byl s radostí nalezen i rozdělen a vzápětí i snězen. Pak už jen zbývalo spěšně, ale přesto s dobrou náladou, docválat zpět do našeho modrého indiánského tábora.

foto foto


Sportovní den

7.10.2022 I. Katrušáková

Ve čtvrtek 6. října si naši prvňáčci a děti z přípravné třídy zasportovali na sušickém fotbalovém stadionu, kde se konal Sportovní den (fotbalový nábor). Velká radost, velké nadšení! Děkujeme TJ Sušice za skvělou organizaci.
foto


Atletický čtyřboj Klatovy

6.10.2022 J. Babka

Výsledky hoši ZDE
Výsledky dívky ZDE
Foto

foto

Přespolní běh

6.10.2022 V. Šašková

Dne 13.4. se uskuteční krajské kolo přespolního běhu, do kterého postoupila děvčata 2.st. Výsledky okresního kola ZDE

Cykloturistický kurz

21.9.2022 J. Babka, M. Denk, M. Pajmová, J. Jankovský

V letošním školním roce se za účasti 27 žáků uskutečnil cykloturistický kurz sedmých a osmých ročníků. Během středy 14. 9. a čtvrtka 15. 9. jsme za velmi nepříznivého počasí najezdili necelých 30 kilometrů. Klasik by sice tvrdil, že pro cyklistiku neexistuje nevhodného počasí, pouze nevhodného oblečení… Domnívám se ale, že se děti přesvědčily, že cyklistika může být náročná nejen kopcovitým terénem, ale i vlivem počasí. Krom cyklistiky jsme si našli čas i na krátkou turistiku, stolní a společenské hry, a našli jsme také nějakou tu houbu!
Pevně věřím, že se řada žáků těší na cykloturistický kurz příští rok.

Vyúčtování

Seznamovací kurzy žáků 6. ročníků

15.9.2022 J.Poláková

Ve dnech 6. – 8. září proběhly postupně seznamovací kurzy ve všech našich 6. třídách. Na celý den odešli všichni žáci se svou třídní učitelkou a metodičkou prevence do střediska volného času, kde jsme měli k dispozici prostory velkého sálu, divadelní místnost, venkovní prostor i výtvarnou dílnu. Mohli jsme si tak zahrát různé seznamovací hry, vyrobit si jmenovky, venku se řadit podle abecedy (a nevíte, jak moc je to těžké, když u toho nesmíte mluvit), vleže vymýšlet třídní pravidla a vyrábět trička.
Tento den přispěl ke vzájemnému poznání nových kolektivů, třídních učitelek a užili jsme si spoustu legrace.

foto


 

Prohlášení o přístupnosti     © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates