logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 11.9.2020

Vážení rodiče, učitelé, zaměstnanci, milí žáci.
Přeji Vám pohodový nový školní rok. Je mi jasné, že nás nečeká jednoduchý klidný rok.
Tímto bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za vstřícnost, pochopení a ohleduplnost, se kterou přijmete nepříjemná opatření, popř. omezení, která byla třeba nastavit v zájmu zdraví všech a zajištění výuky nejen na první školní den, ale i dny následující. Moc si toho vážím.
Děkuji za pochopení a těšíme se nejen 1. září na viděnou.


Informace ŠD

14.9.2020 M.Pokorná

Ve školní družině začínají kroužky od 18.9.2020
V pátek 18.9. - aerobik
Od pondělí 21.9. - keramika, další dny: šikulka, malý zdravotník, turisticko-poznávací, flétna, joga a pilates.
Těšíme se.

Plavecký výcvik 3A,C

11.9.2020 E.Ondrová

10 lekcí 1 lekce 90 min., cena 1 lekce 116,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola.
S sebou: ručník, mýdlo, svačina a pití v igelitové tašce.
Doprovod: J. Živná, J. Švelchová
Po dobu výcviku platí změny rozvrhu uvedené v žákovské knížce.

Rozpis plavání


Plavecký výcvik 6.ročníků

11.9.2020 L.Kopřivová

V úterý 15. 9. bude zahájen plavecký výcvik žáků 6. tříd. Jedná se o 5 šedesátiminutových lekcí. Cena za jednu lekci je 130,- Kč. Žáci platí 30 Kč, zbytek hradí škola. Výcvik bude vždy v úterý od 11:55 do 12:55 (oběd děti stíhají).
Potřebné vybavení: plavky, sprchový gel, ručník, …a vhodné oblečení podle počasí na přechod z bazénu zpět do školy. Částku 150,- Kč složí rodiče do školní pokladny a z účtu pak bude stržena doprovodem skutečná částka.
Rozpis: od 11.9. 6 B,C dívky, od 20.10. 6 B,C chlapci, od 5.1. 6.A


Zájmové kroužky

3.9.2020 E.Ondrová L.Kopřivová

Zahájení v pondělí 5. 10. 2020. Poplatek za kroužek 50,- Kč na š. r.
Přehled kroužků

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

29.8.2020 Č.Kříž

Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy.

Příchod do školy:


Vstup do školy není povolen zákonným zástupcům a cizím osobám.

V budově školy:

Ve třídě:

Školní jídelna:


Sledujte webové stránky školy, ke kontaktování využívejte telefon, mail.Školní pokladna

31.8.2020 Č.Kříž

Vážení rodiče,
v tomto školním začínáme využívat modul Školní online pokladna.
Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). ID školy: 61750000. Omlouvám se, že ze začátku Vám používání tohoto modulu přinese více administrativních komplikací, ale do budoucna určitě oceníte přínos tohoto programu. Výhody používání modulu jsou popsány ZDE
Dopis rodičům
REGISTRACE

Informace pro strávníky

25.8.2020R.Kábová

Po dobu platnosti doporučení MŠMT z důvodu probíhající pandemie COVID-19 se nepovoluje stravování cizích strávníků a to od 1.9.2020 do odvolání.
Dále žádáme rodiče dětí, kteří jsou přihlášeni ke stravování, aby využívali kontakt s jídelnou pouze telefonicky a to tel.376326249(57) nebo na e-mailovou adresu hospodářky jídelny mnovotna(zavináč)zssusice.cz.
V době nemoci strávníka nebude umožněn výdej stravy do jídlonosiče. Odhlášení oběda bude možno do 8,00 hod. a to pouze pro nemocné na tel. 376326249(57).


Rozvrh výuky náboženství

31.8.2020 V.Šmídl

1. ročník pondělí 11.50 - 12.35 od 14. září ve škole
2. a 3. ročník pondělí 13.00 - 13.45 od 14. září ve škole
4. a 5. ročník středa 13.00 - 13.45 od 16. září ve škole
6. až 9. ročník pátek 14.15 - 15.45 od 18. září ve Středisku volného času Sušice, Klostermannova 1330

Pokud by někomu z vážného důvodu nevyhovoval čas jeho skupiny, může po domluvě s vyučujícím Mgr. Vojtěchem Šmídlem navštěvovat náboženství s jinou skupinou.
Nabídku výuky náboženství s přihláškou obdrží žáci ve škole 1. nebo 2. září.


Informace k inkasní platbě

10.6.2020R.Kábová

Placení stravného – bezhotovostně , ve vašem peněžním ústavu zřídit inkasní platbu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je min. 700,- Kč za celý měsíc.
Pro povolení k inkasu je číslo příjemce 821409399/0800.
Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste č.účtu hospodářce školní jídelny pí Novotné do konce června a nejpozději do 24.8.2020 a to osobně,telefonicky 376326249(57) a nebo e-mailem na mnovotna(zavináč)zssusice.cz.


Hygiena rukou - zdravotně výchovné materiály

6.4.2020 Č.Kříž

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček, který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou.

Mytí rukou
Video
Metodický návod

foto 

Prohlášení o přístupnosti     © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates