logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 20.9.2019

Aktuality

Projektový den Dva jazyky – jedna myšlenka

20.9.2019 E.Ondrová

V rámci evropského projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“ se na naší škole ve středu 9.10 uskuteční celodenní setkání žáků z kroužku německého jazyka ze 3.C a 6.C a kroužku českého jazyka v německé škole v Lindbergu.


Společné rodičovské schůzky

20.9.2019 D.Smolová

Dne 9. října od 16 hodin se uskuteční ve třídách společná rodičovská schůzka. V 15:45 ve sborovně Klub rodičů.


Kroužky

20.9.2019 D.Smolová

Školní kroužky zahajují činnost od úterý 1. října.
Nabídka kroužků

Plavecký výcvik 3. tříd

12.9.2019 E.Ondrová

Plavecký výcvik 3. třídy - zajišťuje Sportoviště města Sušice
10 lekcí 1 lekce 90 min., cena 1 lekce 116,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola
S sebou: ručník, mýdlo, svačina a pití v igelitové tašce.
Plavecký výcvik je součástí vyučování, po dobu výcviku platí změny rozvrhu uvedené v žákovské knížce.
Po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.

Rozpis lekcí


Dopravní výchova 4. a 5. tříd

5.9.2019 E.Ondrová

Dopravní výchova je pro školy prováděna bezplatně a to, jak teoretická, tak i praktická část.
Výuku provádí: Ing. Oliver Kapusta, Květoslava Kapustová, mob.tel.: 737 297 788, 604 439 491. Zákon předepisuje osobám do 18 let povinné používání ochranné přilby při jízdě na kole. Proto je nutné, aby si žáci přinesli na výuku přilbu vlastní.
Harmonogram:


Další informace


Informace pro rodiče prvňáčků

6.9.2019 E.Ondrová

Rodičovská schůzka 1. třídy – středa 11. 9. od 16.00
FOTO 1. tř. pátek 20. 9. ( 3 foto – 60,-Kč )
Pomůcky pro žáky 1.tříd ZDE

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd

29.8.2019 D.Smolová

6. A 11. 09. – 12. 09. 2019
6. B 16. 09. – 17. 09. 2019
6. C 18. 09. – 19. 09. 2019

Seznamovací pobyty probíhají v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Jejich význam je nutno chápat v celkovém kontextu přechodu dětí z prvního stupně základní školy na druhý, kdy dochází ke změnám v sestavě jednotlivých tříd, ke změnám ve složení předmětů, způsobu práce atd. Na všechny tyto změny se žáci musí adaptovat a zmíněné seznamovací pobyty jim v tom pomáhají. Obsah každého z pobytů sestává především z celé řady aktivit spadajících do oboru osobnostní a sociální výchovy, v programu nechybí ani sportovní vyžití, dále např. výroba třídních triček. Další náplní je sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu, na kterém se podílejí sami žáci.


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates