logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 23.11.2020


Informace k přítomnosti žáků ve škole od 30.11.2020

23.11.2020 Č. Kříž

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 30. 11. dochází k těmto změnám:

VÝUKA - na prezenční výuku nastupují všichni žáci 1.stupně a žáci 9. ročníků.
Pro žáky 1. – 5. třídy – výuka dle běžného rozvrhu.
Zbylé třídy se budou po týdnech střídat. Od pondělí 30.11. třídy 8.A, 8.B, 8.C a 7.A prezenčně, třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C distančně. Od pondělí 7.12.naopak.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace jídla a pití.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Výuku tělesné výchovy budeme realizovat zdravotními procházkami a teoretickou přípravou. Skupiny, které jsou složeny z více ročníků, budeme realizovat ve střídavém režimu.
Příchod do školy je možný předním vchodem (6:00 - 8:00) a zadním vchodem (7:40 - 8:00).
Rodičům není povolen přístup do školy.

DRUŽINA je v provozu od 30.11. pro všechny přihlášené žáky, dojde pouze k jinému zařazení žáků v rámci oddělení ŠD.

JÍDELNA - obědy ve školní jídelně jsou od 23.11. zajištěny jen pro žáky, kteří konají prezenční výuku.
Od 30.11. budou mít všichni strávníci, kteří mají prezenční výuku, oběd automaticky přihlášen. Odhlášky prosím uskutečňujte prostřednictvím webu www.zsssusice.cz/e-jídelníček , popř. https://www.strava.cz/strava/.

KROUŽKY – budou na škole probíhat v omezeném režimu od vyhlášení stupně č.3 PES. Vedoucí kroužků vás budou o organizaci každého kroužku informovat.

Vážení rodiče, upřímně děkujeme za podporu a spolupráci při vzdělávání vašich dětí v této nelehké době.


DOMÁCÍ VÝUKA (1. - 5. roč.)Poučení, jak se chovat o podzimních prázdninách - opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie

23.10.2020 Č. Kříž

Zvětšit Zvětšit
Odkazy, rady, jak mluvit s dětmi o Koronaviru

Vzdělávání pedagogických pracovníků

21.10.2020 Č.Kříž

V rámci projektu Šablony proběhne ve dnech 26. a 27. října 2020 vzdělávací akce pro všechny vyučující na téma Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků. Cílem vzdělávání je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků.

Plavecká výuka

9.10.2020 E.Ondrová L.Kopřivová

Plavecká výuka pro 3., 5. a 6. ročník je přerušena.


Společný jazyk – společná budoucnost

29.9.2020 E.Ondrová

Žáci 4.C, kteří od 3. třídy navštěvují kroužek němčiny, se ve školním roce 2020 – 2021 se svojí paní učitelkou Martinou Svatkovou zapojili do nového projektu. Ta bude zároveň odbornou lektorkou kurzu.
logo


Plavecký výcvik 3A,C - přerušeno

11.9.2020 E.Ondrová

10 lekcí 1 lekce 90 min., cena 1 lekce 116,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola.
S sebou: ručník, mýdlo, svačina a pití v igelitové tašce.
Doprovod: J. Živná, J. Švelchová
Po dobu výcviku platí změny rozvrhu uvedené v žákovské knížce.

Rozpis plavání


Plavecký výcvik 6.ročníků - přerušeno

11.9.2020 L.Kopřivová

V úterý 15. 9. bude zahájen plavecký výcvik žáků 6. tříd. Jedná se o 5 šedesátiminutových lekcí. Cena za jednu lekci je 130,- Kč. Žáci platí 30 Kč, zbytek hradí škola. Výcvik bude vždy v úterý od 11:55 do 12:55 (oběd děti stíhají).
Potřebné vybavení: plavky, sprchový gel, ručník, …a vhodné oblečení podle počasí na přechod z bazénu zpět do školy. Částku 150,- Kč složí rodiče do školní pokladny a z účtu pak bude stržena doprovodem skutečná částka.
Rozpis: od 11.9. 6 B,C dívky, od 20.10. 6 B,C chlapci, od 5.1. 6.A


Školní pokladna

31.8.2020 Č.Kříž

Vážení rodiče,
v tomto školním začínáme využívat modul Školní online pokladna.
Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). ID školy: 61750000. Omlouvám se, že ze začátku Vám používání tohoto modulu přinese více administrativních komplikací, ale do budoucna určitě oceníte přínos tohoto programu. Výhody používání modulu jsou popsány ZDE
Dopis rodičům
REGISTRACE


Informace pro strávníky

25.8.2020R.Kábová

Po dobu platnosti doporučení MŠMT z důvodu probíhající pandemie COVID-19 se nepovoluje stravování cizích strávníků a to od 1.9.2020 do odvolání.
Dále žádáme rodiče dětí, kteří jsou přihlášeni ke stravování, aby využívali kontakt s jídelnou pouze telefonicky a to tel.376326249(57) nebo na e-mailovou adresu hospodářky jídelny mnovotna(zavináč)zssusice.cz.
V době nemoci strávníka nebude umožněn výdej stravy do jídlonosiče. Odhlášení oběda bude možno do 8,00 hod. a to pouze pro nemocné na tel. 376326249(57).


Informace k inkasní platbě

10.6.2020 R.Kábová

Placení stravného – bezhotovostně , ve vašem peněžním ústavu zřídit inkasní platbu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je min. 700,- Kč za celý měsíc.
Pro povolení k inkasu je číslo příjemce 821409399/0800.
Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste č.účtu hospodářce školní jídelny pí Novotné do konce června a nejpozději do 24.8.2020 a to osobně,telefonicky 376326249(57) a nebo e-mailem na mnovotna(zavináč)zssusice.cz.


Hygiena rukou - zdravotně výchovné materiály

6.4.2020 Č.Kříž

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček, který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou.

Mytí rukou
Video
Metodický návod

foto 

Prohlášení o přístupnosti     © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates