logo

Ocenění společnosti Scio
Pečujeme o vzdělávání
Poslední aktualizace: 12.4.2021

Ošetřovné

Informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021 ZDE
Další informace najdete na www


Návrat žáků do škol 12.dubna

6.4.2021 Č.Kříž

První fáze otevírání škol pro 1. stupeň ZŠ – v týdenních rotacích celých tříd

1. týden – 1.tř. 3.tř. 4.A,B prezenčně, ostatní třídy 1.st. distančně
2. týden - 2.tř. 4.C,D 5.tř. prezenčně, ostatní třídy 1.st. distančně

Režimová opatření:
Všichni povinně ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.

Neinvazivní antigenní testování 2x týdně, první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. VIDEO
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno LETÁK PRO RODIČE

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.

Od 12.4.2021 budou přihlášeny všem dětem obědy dle stanovené školní docházky. Odhlášky obědů si musí zajistit každý sám.Domácí výuka leden, únor, březen (1. - 5. roč)

DOMÁCÍ VÝUKA

Projekt ODPÍSKEJ NUDU S McDonald’s Cupem (pro školáky od 5 do 15 let)

6.4.2021 M.Vrhelová

McDonald’s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně 1. stupně základních škol v České republice. Naše Modrá škola se každý rok touhle dobou účastní okrskového kola, které se koná v Sušici, a pravidelně úspěšně postupuje do kola okresního v Mochtíně.
Ve školním roce 2020/2021 se bohužel turnaj v tradiční podobě neuskuteční. Nicméně podstata McDonald’s Cupu spočívá v celoročních sportovních aktivitách ve škole i v domácím prostředí, a tak vznikl on-line projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem.
Všichni školáci od 5 do 15 let se mohou zapojit do soutěže McDonald’s Cup: Tréninková výzva. CELÝ TEXT

Pozdrav předškolákům od 2.C


ZÁPIS dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

17.3.2021 Č.Kříž

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 1. až 8. dubna 2021 distančním způsobem.

Informace a organizační pokyny ZDE
Žádost o přijetí dítěte pdf, doc.
Zápisový lístek pdf, doc.

Upozorňujeme rodiče, kteří budou žádat pro svoje dítě o odklad školní docházky, aby si zajistili doporučení školského poradenského pracoviště.
Žádost o odklad povinné školní docházky pdf, doc

Místní akční skupina Pošumaví, z.s. vás zve na praktický webinář pro rodiče budoucích prvňáčků více ZDE
Monkey předškolák 17 dílů - zábavná krátká videa pro děti předškolního věku a jejich rodiče

Zvětšit


INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

11.3.2021 Č. Kříž

MŠMT informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 3. května 2021
- nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4. května 2021
- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

Další informace: ZDEMimořádné opatření od 1. března 2021

27.2.2021 Č. Kříž

Vláda na svém jednání ze dne 26.2.2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci, se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne
uzavřou také 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE

Procvičování učiva

ICESTINA
ONLINE CVIČENÍ (1. - 9. roč. M, Čj)
SKOLAKOV (1. – 4. tř. Čj, M, Pr, Vl)
OPIČÍ MATIKA (1.- 9. roč. M)


Informace pro strávníky

25.8.2020R.Kábová

Po dobu platnosti doporučení MŠMT z důvodu probíhající pandemie COVID-19 se nepovoluje stravování cizích strávníků a to od 1.9.2020 do odvolání.
Dále žádáme rodiče dětí, kteří jsou přihlášeni ke stravování, aby využívali kontakt s jídelnou pouze telefonicky a to tel.376326249(57) nebo na e-mailovou adresu hospodářky jídelny mnovotna(zavináč)zssusice.cz.
V době nemoci strávníka nebude umožněn výdej stravy do jídlonosiče. Odhlášení oběda bude možno do 8,00 hod. a to pouze pro nemocné na tel. 376326249(57).


Poučení a opatření, která mohou vést ke zvládnutí pandemie

23.10.2020 Č. Kříž

Zvětšit Zvětšit
Odkazy, rady, jak mluvit s dětmi o Koronaviru

Hygiena rukou - zdravotně výchovné materiály

6.4.2020 Č.Kříž

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček, který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou.

Mytí rukou
Video
Metodický návod

fotoVánoční pozdrav

15.12.2020 E.Ondrová

Vánoční pozdrav od dětí z 2.C

Zvětšit

Vzdělávání pedagogických pracovníků

21.10.2020 Č.Kříž

V rámci projektu Šablony proběhne ve dnech 26. a 27. října 2020 vzdělávací akce pro všechny vyučující na téma Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků. Cílem vzdělávání je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků.

Plavecká výuka

9.10.2020 E.Ondrová L.Kopřivová

Plavecká výuka je přerušena.


Společný jazyk – společná budoucnost

29.9.2020 E.Ondrová

Žáci 4.C, kteří od 3. třídy navštěvují kroužek němčiny, se ve školním roce 2020 – 2021 se svojí paní učitelkou Martinou Svatkovou zapojili do nového projektu. Ta bude zároveň odbornou lektorkou kurzu.
logo


Školní pokladna

31.8.2020 Č.Kříž

Vážení rodiče,
v tomto školním začínáme využívat modul Školní online pokladna.
Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). ID školy: 61750000. Omlouvám se, že ze začátku Vám používání tohoto modulu přinese více administrativních komplikací, ale do budoucna určitě oceníte přínos tohoto programu. Výhody používání modulu jsou popsány ZDE
Dopis rodičům
REGISTRACE


 

Prohlášení o přístupnosti     © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates