Investování hrou

Naše škola se v tomto školním roce stala partnerem projektu Investování hrou (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016)
Více na http://www.investovanihrou.cz/informace_o_projektu
Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Informace o projektu

Název projektu: Investování hrou
Začátek projektu: 1. 9. 2014
Konec projektu: 30. 7. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016
Číslo výzvy: 54
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel: MŠMT
Žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

Východiska a cíle

Finanční gramotnost neboli znalost a dovednost umožňující porozumět financím a správně s nimi zacházet je v ČR mezi žáky základních škol na nedostatečné úrovni. Když v roce 2013 vzdělávací organizace Generation Europe provedla průzkum mezi 996 žáky 9. tříd ze 46 základních škol z celé ČR, dosáhla průměrná úspěšnost testu mapujícího jejich finanční gramotnost 57 %. Velká část vykázala problémy se znalostí finančních produktů. Manažeři ze světa bank a investic zcela zrcadlově potvrzují, že lidé často špatně nakládají se svými penězi buďto proto, že se o ně nestarají, anebo naopak s nimi podstupují neúměrná rizika. Tedy opět jde o neznalost produktů a jejich špatné používání, nebo naopak naprostou pasivitu.

Učitelům, kteří žáky seznamují se základy finanční gramotnosti, podle řady z nich samotných chybí praktické výukové nástroje, pomocí kterých by se tito žáci naučili ve složitém finančním světě orientovat. Projekt Investování hrou jsme proto sestavili tak, aby děti naučil vše o investování, podílových fondech a burze pomocí zábavné hry. Aby jim umožnil maximálně interaktivní formou získat znalosti, které jim umožní se vyhnout špatným finančním rozhodnutím v oblasti úspor. Kromě toho získají základní znalosti o tom, jak musí uvažovat, kdo chce podnikat. Ať již v oblasti financí či třeba prodeje pečiva.

Projekt jsme rovněž sestavili tak, abychom co nejvíce ušetřili a usnadnili práci pedagogům. Jejich úloha v hodinách je nezastupitelná. Proto jsme vyvinuli maximální úsilí směřující k tomu, aby alespoň jejich příprava na hodiny byla co nejpříjemnější a aby nemuseli zápasit s nesrozumitelnými podklady.

Celý kurz je založen na interakci a dává důraz i na grafickou stránku věci, včetně kreseb a videa. Vycházíme totiž ze známé skutečnosti, že z informací předávaných pouze ústní formou se do dlouhodobé paměti uloží maximálně 20 %. Zapojení vizuální stránky a interaktivita tuto efektivitu zvyšují až několikanásobně.

Cílem je umožnit pedagogům, aby mohli co nejsnazším způsobem zahrnout do své výuky kurz, který dětem umožní dobře se orientovat v problematice vytváření úspor, problematice podnikání a problematice investic.

Struktura a součásti projektu

Kurz je určen pro nadstavbovou výuku nad rámec běžného vyučování např. formou kroužků. Je rozčleněn do 16 vyučovacích hodin standardní délky (po 45 minutách). Z toho je


Pro každou hodinu jsou připraveny pracovní listy pro žáky s metodikou (obsahující řešení úkolů) pro pedagogy. Součástí některých hodin jsou i videa natočená tak, aby obsahovala odpovědi na úkoly či nadstavbové informace pro žáky. Tato videa jsou určena k promítání v hodinách jako nedílná součást výuky. Nadstavbovým prvkem, k těmto základní materiálům je Úvod do pracovních listů – soubor textů usnadňující pedagogům orientaci v celé problematice, a to místy za rámec probírané výuky (aby informace pro žáky mohli používat v širším kontextu a byly schopni odpovídat na dotazy). Tyto materiály nebo jejich části jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro samotnou hru je navíc vytvořen speciální software a databáze. Žáci zúčastněných škol tvoří týmy – fiktivní investiční společnosti. Princip je jednoduchý – investiční tým (žáci) pod vedením mentora na základě jednoduchého scénáře zpráv přijímají „investiční rozhodnutí“, kam rozmístit majetek fondu pro další období hry. Vybírat mohou mezi 10 až 15 profilovými společnostmi z různých sektorů ekonomiky (jde o skutečné burzovní indexy). Burzovní vývoj výchovně prochází třemi simulovanými obdobími, fází růstu, poklesu a růstu, podobně jako ve skutečné burzovní historii v 90. letech a po roce 2000.

Pro investiční hru v hodinách na škole vznikl speciální databázový software s upravenými historickými burzovními daty. Celou hru bude zastřešovat interaktivní část těchto webových stránek s funkcí informační a herní datovou. Vedle nejlepšího zhodnocení majetku budou žáci soutěžit také o prémiové body např. za nejlepší název fondu, nejlepší logo apod.

Vítězný tým bude mít možnost besedovat se skutečným investorem, správcem majetku v akciích a prohlédnout si zázemí skutečné investiční společnosti.

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates