Investování hrou

Naše škola se v tomto školním roce stala partnerem projektu Investování hrou (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016)
Více na http://www.investovanihrou.cz/informace_o_projektu
Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Informace o projektu

Název projektu: Investování hrou
Začátek projektu: 1. 9. 2014
Konec projektu: 30. 7. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016
Číslo výzvy: 54
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel: MŠMT
Žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

Východiska a cíle

Finanční gramotnost neboli znalost a dovednost umožňující porozumět financím a správně s nimi zacházet je v ČR mezi žáky základních škol na nedostatečné úrovni. Když v roce 2013 vzdělávací organizace Generation Europe provedla průzkum mezi 996 žáky 9. tříd ze 46 základních škol z celé ČR, dosáhla průměrná úspěšnost testu mapujícího jejich finanční gramotnost 57 %. Velká část vykázala problémy se znalostí finančních produktů. Manažeři ze světa bank a investic zcela zrcadlově potvrzují, že lidé často špatně nakládají se svými penězi buďto proto, že se o ně nestarají, anebo naopak s nimi podstupují neúměrná rizika. Tedy opět jde o neznalost produktů a jejich špatné používání, nebo naopak naprostou pasivitu.

Učitelům, kteří žáky seznamují se základy finanční gramotnosti, podle řady z nich samotných chybí praktické výukové nástroje, pomocí kterých by se tito žáci naučili ve složitém finančním světě orientovat. Projekt Investování hrou jsme proto sestavili tak, aby děti naučil vše o investování, podílových fondech a burze pomocí zábavné hry. Aby jim umožnil maximálně interaktivní formou získat znalosti, které jim umožní se vyhnout špatným finančním rozhodnutím v oblasti úspor. Kromě toho získají základní znalosti o tom, jak musí uvažovat, kdo chce podnikat. Ať již v oblasti financí či třeba prodeje pečiva.

Projekt jsme rovněž sestavili tak, abychom co nejvíce ušetřili a usnadnili práci pedagogům. Jejich úloha v hodinách je nezastupitelná. Proto jsme vyvinuli maximální úsilí směřující k tomu, aby alespoň jejich příprava na hodiny byla co nejpříjemnější a aby nemuseli zápasit s nesrozumitelnými podklady.

Celý kurz je založen na interakci a dává důraz i na grafickou stránku věci, včetně kreseb a videa. Vycházíme totiž ze známé skutečnosti, že z informací předávaných pouze ústní formou se do dlouhodobé paměti uloží maximálně 20 %. Zapojení vizuální stránky a interaktivita tuto efektivitu zvyšují až několikanásobně.

Cílem je umožnit pedagogům, aby mohli co nejsnazším způsobem zahrnout do své výuky kurz, který dětem umožní dobře se orientovat v problematice vytváření úspor, problematice podnikání a problematice investic.

Struktura a součásti projektu

Kurz je určen pro nadstavbovou výuku nad rámec běžného vyučování např. formou kroužků. Je rozčleněn do 16 vyučovacích hodin standardní délky (po 45 minutách). Z toho je


Pro každou hodinu jsou připraveny pracovní listy pro žáky s metodikou (obsahující řešení úkolů) pro pedagogy. Součástí některých hodin jsou i videa natočená tak, aby obsahovala odpovědi na úkoly či nadstavbové informace pro žáky. Tato videa jsou určena k promítání v hodinách jako nedílná součást výuky. Nadstavbovým prvkem, k těmto základní materiálům je Úvod do pracovních listů – soubor textů usnadňující pedagogům orientaci v celé problematice, a to místy za rámec probírané výuky (aby informace pro žáky mohli používat v širším kontextu a byly schopni odpovídat na dotazy). Tyto materiály nebo jejich části jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro samotnou hru je navíc vytvořen speciální software a databáze. Žáci zúčastněných škol tvoří týmy – fiktivní investiční společnosti. Princip je jednoduchý – investiční tým (žáci) pod vedením mentora na základě jednoduchého scénáře zpráv přijímají „investiční rozhodnutí“, kam rozmístit majetek fondu pro další období hry. Vybírat mohou mezi 10 až 15 profilovými společnostmi z různých sektorů ekonomiky (jde o skutečné burzovní indexy). Burzovní vývoj výchovně prochází třemi simulovanými obdobími, fází růstu, poklesu a růstu, podobně jako ve skutečné burzovní historii v 90. letech a po roce 2000.

Pro investiční hru v hodinách na škole vznikl speciální databázový software s upravenými historickými burzovními daty. Celou hru bude zastřešovat interaktivní část těchto webových stránek s funkcí informační a herní datovou. Vedle nejlepšího zhodnocení majetku budou žáci soutěžit také o prémiové body např. za nejlepší název fondu, nejlepší logo apod.

Vítězný tým bude mít možnost besedovat se skutečným investorem, správcem majetku v akciích a prohlédnout si zázemí skutečné investiční společnosti.

Nejlepší investice vybraly děti ze Sušice

Č.Kříž 31.10.2016

V soutěži INVESTOVÁNÍ HROU dosáhli na nejlepší poměr výnosu a rizika žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul.
Projekt Investování hrou ukázal, že i děti mohou být dobrými investory Ve druhém ročníku projektu Investování hrou se jako nejlepší investoři ukázali žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul., kteří ve 14 seancích porazili dalších 23 týmů. Cílem projektu, který sice pracuje s fiktivními společnostmi, ale je založen na reálných datech, je vzbudit v dětech zájem o téma osobních financí, spoření, investování a podnikání. Výsledky ukázaly, že děti z vybraných a zjednodušených ekonomických informací dokážou odhadnout vývoj trhů a hlavně porozumět rozdílu mezi konzervativními a dynamickými cennými papíry. Kdoví, zda se právě zde nerodí noví investiční mágové.
Celý text

foto foto

Diplom a cenu vítěznému týmu předala Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR investiční skupiny Pioneer Investments ČR – odborného garanta soutěže.
Finanční gramotnost - Praha


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates