Soutěže v anglickém a německém jazyce

Školní rok 2023 - 2024

Úspěchy žáků z Lerchovky v cizích jazycích

15.2.2024 L.Lišková, A. Nová

Na konci ledna se na naší škole konalo školní kolo soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnili žáci z jazykových tříd 7. – 9. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie I. A - 7. ročník a kategorie II. A pro 8 -9. ročník. Všichni soutěžící museli zvládnout tři úkoly, poslechový test, čtení s porozuměním a nakonec to nejobtížnější – mluvení před porotu, kde se museli představit a říci o sobě pár slov a poté popsat vybraný obrázek. Za mladší nejlépe uspěly: 1. Lucie Kroupová, 2. Marie Natálie Kroutílková, 3. Ema Klementová. U starších bylo pořadí následující: 1. Lukáš Ševčík, 2. Theresia Rung, 3. Veronika Masná. Dva nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo 14. února 2024 na ZŠ Plánická v Klatovech. I letos byla silná konkurence, protože zájem o němčinu stále stoupá. Letos si naši žáci vedli v okresním kole opravdu skvěle. Natálka Kroutílková skončila na druhém místě a Lucka Kroupová byla první. Z těch starších se Lukáš Ševčík umístil na krásném druhém místě.
Jeden den před soutěží z němčiny proběhlo také okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžní disciplíny byly stejné jako v němčině. V angličtině také uspěla naše žákyně Anna Markvartová, která obsadila skvělé druhé místo. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Je potěšující, že naše žáky cizí jazyky baví a určitě se se svými znalostmi ve světě neztratí.

VÝSLEDKY

foto foto

Školní rok 2022 - 2023

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

16.2.2023 A. Nová, V. Mezerová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce proběhlo na 2. stupni začátkem února. Žáci v jazykových třídách nejprve museli zvládnout poslechový test a čtení s porozuměním. Nejlepší žáci postoupili do ústního kola - rozhovoru s porotou, který obsahoval představení, popis vybraného obrázku a odpovědi na dotazy poroty.
V kategorie I. A (7. ročník) zvítězil Nathan Rasschaert ze 7. A, v kategorii II. A (8.- . ročník) byla nejlepší Anna Markvartová z 8. A. Do okresního kola jim přejeme hodně úspěchů, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
VÝSLEDKY
foto


Vynikající úspěchy žáků z „Modré školy“ v soutěžích cizích jazyků

22.3.2023 L. Lišková, A. Nová

Začátkem března proběhly v Klatovech okresní kola v soutěží v cizích jazycích, ve kterých zabodovali žáci ze Základní školy Sušice Lerchova ul. V anglickém jazyce v kategorii I. A (pro žáky do 7. ročníku) okresní kolo vyhrál Nathan Rasschaert ze 7. A. V kategorii II. A (8. – 9. ročník) se Anna Markvartová z 8. A umístila na druhé pozici. V soutěži v německém jazyce okresní kolo v kategorii II. A vyhrál David Jeřábek z 9. A a postupuje do krajského kola. Úroveň soutěžících se rok od roku zvyšuje, proto nás těší, že naše žáky cizí jazyky baví a určitě se ve světě neztratí. foto

Olympiáda v německém jazyce

5.5.2023 J. Babka

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v Plzni konalo krajské finále olympiády v německém jazyce. I v letošním školním roce se naší „modré“ škole podařilo mít svého zástupce mezi sedmi nejlepšími němčináři v kraji. Byl jím David Jeřábek z 9. A. David byl nejdříve úspěšný ve školním kole soutěže v únoru, v březnu pak zvítězil ve velké konkurenci v okresním kole v Klatovech a tím se probojoval do Plzně. Už to je samo o sobě úspěchem, ale David obstál i na krajské úrovni a svými znalostmi dosáhl na třetí místo! Chceme mu poděkovat za reprezentaci školy a města Sušice. Přejeme Davidovi mnoho dalších úspěchů nejen na jazykových soutěžích, ale i v dalším studiu na střední škole.
Školní rok 2021 - 2022

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

2.2.2022 E.Havlíková

Celkem 27 žáků 8. a 9. tříd se v lednu zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. Všichni soutěžící si při řešení zajímavých jazykových úkolů ověřili své znalosti, slovní zásobu a fantazii ve slohové práci.
Do okresního kola s nejvyšším počtem bodů postoupily žákyně Kamila Němcová a Tereza Svobodová z 9. A. Všem soutěžícím děkujeme a Kamile s Terkou přejeme hodně štěstí v dalším kole.


Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

9.2.2022 A. Nová

Koncem ledna proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci z jazykových tříd. Všichni soutěžící nejprve museli zvládnout poslechový test a čtení s porozuměním. Nejlepší žáci postoupili do ústního kolo - rozhovoru s porotou, který obsahoval představení, popis vybraného obrázku a odpovědi na dotazy poroty.
V kategorie I. A (7. ročník) zvítězila Anna Markvartová ze 7. A, v kategorii II. A (8 -9. ročník) byla nejlepší Tereza Svobodová z 9. A.
Do okresního kola jim přejeme hodně úspěchů, ostatním soutěžícím děkujeme za účast. Celková výsledková listina ZDE


Úspěch v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

18.3.2022 A. Nová

Ve středu 9. března 2022 se do klatovského DDM sjeli nejlepší angličtináři základních škol z celého okresu. Za naši Modrou školu jely bojovat vítězky školního kola - Anička Markvartová ze 7.A a Tereza Svobodová z 9.A. Po písemné části byly výsledky v obou kategoriích velmi vyrovnané, takže o konečném pořadí rozhodla ústní část. Naše reprezentantky nám udělaly velkou radost, obě obsadily 3. místo ve své kategorii. BLAHOPŘEJEME!
foto


Úspěch v okresním kole soutěže v německém jazyce

29.3.2022 L.Lišková

Ve čtvrtek 24.3. 2022 se na ZŠ Plánická Klatovy konalo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Za naši Lerchovku se zúčastnilo 5 žáků a žákyň, za mladší kategorii Anna Markvartová a Eliška Hájková, za starší Anna Ondráčková, Jasmína Jandová a Lukáš Ševčík. I přes silnou konkurenci z Železné Rudy vybojoval Lukáš Ševčík 1. místo a Anička Ondráčková 2. místo. Srdečně blahopřejeme! Lukáš Ševčík navíc postupuje do krajského kola.
foto


Školní rok 2019 - 2020


Olympiáda z německého jazyka

8.2.2020 L.Lišková

Dne 29. 1. se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. Mladší 6. a 7. ročník, starší 8. a 9. ročník.
foto foto
Výsledky ze soutěže AJ 2008 - 2020

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
V okresním kole, které se konalo 23. února 2015, se Rozálie Falberová ze 7.A umístila na 3. místě v kategorii I.A a Aneta Černíková z 8.A na 4. - 6. místě v kategorii II.A.

2016
2017
2019
2020
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates