Informace o projektu „Šablony 2019“


Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony 2019“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014209, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.logo

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates