Zvětšit

Zaměstnanci školy

domena=zssusice.cz

telefon=376 326 XXX

Vedení školy

Mgr. Čestmír Kříž ředitel M-Zt 376 326 223 ckriz@domena
Mgr. Eva Ondrová zástupce ředitele I.st 376 326 225 eondrova@domena
Mgr. Lenka Kopřivová zástupce ředitele M-F, In 376 326 224 lkoprivova@domena

Učitelé

I.stupeň
      kabinet třída telefon XXX e-mail
Mgr. Radka Bernardová   I.st pav.A, 2.patro 2.A 246 rbernardova@domena
Mgr. Jiřina Holečková   I.st pav.A, 2.patro 1.A 246 jholeckova@domena
Mgr. Veronika Hušáková   I.st pav.A, 1.patro 2.C 245 vhusakova@domena
Mgr. Lucie Káňová   I.st pav.A, přízemí 5.A 244 lkanova@domena
Mgr. Iva Kopřivová   I.st pav.B, přízemí 4.A 232 ikoprivova@domena
Mgr. Ivana Katrušáková   I.st pav.A, 2.patro 2.B 246 ikatrusakova@domena
Mgr. Hana Koppová výchovný poradce
úterý 8:50 – 9:15
čtvrtek 14:00 – 14.30
I.st pav.A, přízemí 3.B 242 hkoppova@domena
Mgr. Jana Kunešová   I.st pav.A, 1.patro 1.B 245 jkunesova@domena
Mgr. Hana Kaňková   I.st pav.A, přízemí   242 hkankova@domena
Mgr. Lenka Keilová   I.st pav.A, přízemí 5.B 244 lkeilova@domena
Mgr. Iveta Lejsková   I.st pav.A, přízemí 4.B 242 ilejskova@domena
Mgr. Dana Macková   I.st pav.A, 1.pato 1.C 245 dmackova@domena
Mgr. Andrea Roubová enviromentální
koordinátor
I.st pav.A, 1.patro 5.C 245 aroubova@domena
Mgr. Martina Svatková   I.st pav.B, přízemí 4.C 232 msvatkova@domena
Mgr.Lenka Horejšová   I.st pav.A, přízemí   242 lhorejsova@domena
Mgr. Věra Silovská   I.st - Vv pav.A, přízemí   244 vsilovska@domena
Mgr. Renáta Šmatová   I.st pav.B, přízemí   232 rsmatova@domena
Mgr. Jana Švelchová   I.st pav.B, přízemí 3.C 245 jsvelchova@domena
Mgr. Jana Zahrádková   I.st pav.B, přízemí 4.D 232 jzahradkova@domena
Mgr. Jana Živná   I.st pav.A, 2.patro 3.A 246 jzivna@domena
Mgr. Vojtěch Šmídl   ŘK náb.        
Milena Vrhelová   asistent pedagoga     242  
Dobromila Dach Rung   asistent pedagoga     242  
II.stupeň
Mgr. Jaroslav Babka   Nj-Tv pav.B, přízemí 7.A 259 jbabka@domena
Mgr. Štěpánka Baierlová   M - In pav.B, 2.patro   239 sbaierlova@domena
Mgr. Miroslava Bindzarova   Čj-Nj pav.B, 1.patro   238 mbindzarova@domena
Mgr. Miroslav Buršík   Nj-D pav.B, 1.patro   238 mbursik@domena
Mgr. Milan Denk   Tv pav.B, přízemí   259 mdenk@domena
Mgr. Alice Golová   M-Ch pav.B, 1.patro 8.B 235 agolova@domena
Mgr. Eva Havlíková   Čj pav.B, 1.patro 8.A 238 ehockova@domena
Ing. Anežka Nová   Aj pav.B, 1.patro   235 anova@domena
Ing. Petra Kavalová   Ch pav.B, přízemí 9.B 259 pkavalova@domena
Mgr. Irena Karlíková   Čj,1.st pav.B, 1.patro 6.B 236 ikarlikova@domena
Mgr. Alena Kočí   Čj -D pav.B, 1.patro   236 akoci@domena
Mgr. Michaela Koutná   1.st pav.B, 1.patro   236 mkoutna@domena
Mgr. Lucie Krejčí   D pav.B, přízemí   234 lkrejci@domena
Mgr. Radek Krulec   M-Z pav.B, 1.patro 6.A 237 rkrulec@domena
Bc.Lenka Lišková   Nj pav.B, přízemí 9.A 234 lliskova@domena
Mgr. Vladana Mezerová   Aj, D pav.B, přízemí 7.C 235 vmezerova@domena
Mgr. Marie Pajmová   Z-Tv pav.B, přízemí 7.B 234 mpajmova@domena
Mgr. Jiřina Poláková   Čj-D pav.B, 1.patro 6.C 236 jpolakova@domena
Mgr. Hana Sloupová environmentální
koordinátor
výchovný poradce
pondělí 14.20 – 14.40 ,
středa 07.20 – 07.45
Bi-Ch pav.B, 1.patro 9.C 237 hsloupova@domena
Mgr. Dana Smolová   M-Ch, , VP - metodik prevence        
Mgr. Jan Sulan   F-Zt pav.B, 2.patro   239 jsulan@domena
Naďa Švecová   Hv pav.B, 2.patro   239 nsvecova@domena
Mgr. Ivana Vošalíková D-RV pav.B, 2.patro 8.C 241 ivosalikova@domena
Iveta Tomková   asistent pedagoga     236  

Jazyková škola

Ing. Anežka Nová Aj 376 326 228 anova@domena
Mgr. Věra Svobodová Aj Nj .. ..

Školní psycholog

Mgr. Marie Lajová   376 326 230 mmostlova@domena

Vychovatelky školní družiny

kancelář školní družiny ... 376 326 253 ...
Miroslava Pokorná vedoucí vychovatelka 376 326 248 mpokorna@domena
Václava Sulanová vychovatelka 376 326 256 vsulanova@domena
Helena Pojarová-Tesařová vychovatelka 376 326 226 hpojarova@domena
Michaela Kulhánková vychovatelka 376 326 226 mkulhankova@domena
H. Sulánová vychovatelka 376 326 248 hsulanova@domena
O.Janečková vychovatelka 376 326 248 ojaneckova@domena
Marie Kuthanová vychovatelka 376 326 248 mkuthanova@domena

Provozní zaměstnanci

Martina Sovová hospodářka sekretářka 376 326 221
Marie Koutenková správcová 376 326 229 (54), 721 160 926
Hana Červenková mzdová účetní 376 326 233
Luboš Koutenka školník 376 326 247, 721 160 933
Eva Sládková uklízečka 376 326 261
Zuzana Hraničková uklízečka 376 326 261
Hana Klímová uklízečka 376 326 261
Jaroslava Marková uklízečka 376 326 261
Ivana Ostadalová uklízečka 376 326 261
Michaela Šašmová uklízečka 376 326 261
Ivana Blažková uklízečka 376 326 261

Školní jídelna

Růžena Kábová vedoucí ŠJ 376 326 257
Milena Novotná účetní ŠJ 376 326 249
Naděžda Píšová vedoucí kuchařka 376 326 257
Rábová Jana kuchařka 376 326 257
Jana Matějovicová kuchařka 376 326 257
Marie Poláková pomocná kuchařka 376 326 257
Jana Zinkeová pomocná kuchařka 376 326 257
Jana Šandová pomocná kuchařka 376 326 257
Mourková Helena pomocná kuchařka 376 326 257
Ladislava Kodýdková pomocná kuchařka 376 326 257

Středisko volného času

Marie Ludvarová ZŘ pro SVČ www.ddmsusice.cz tel: 376 528 706
Štěpánka Balvínová Žáková pedagog volného času .
Irena Šrejmová uklízečka .

Plánek 1.st
Plánek 2.st

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates