Informace o projektu „Šablony 2021“


Od 1.9.2021 do 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020818 s názvem „Šablony 2021“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1 294 632 Kč.logo

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates