Fotogalerie


Školní rok 2020-2021
Školní rok 2019-2020
Školní rok 2018-2019
Školní rok 2017-2018
Školní rok 2016-2017
Školní rok 2015-2016
Školní rok 2014-2015

Školní rok 2021-2022

Stužkování deváťáků
Pohár starosty atletika
Master Class
Projekt Nj 5.C_výlet Lusen
Turnaj ve vybíjené
Poznávací výlet na páteček
OFF park
Družina u hasičů
Družina v OFF parku
Pasování na rytíře slova
Atletický trojboj
Zábavná chemie
Sušické slavnosti
Mc Donald's cup kraj
ŠD v knihovně
ŠD v ZUŠ
Policisté se psem v družině
Slavnosti osvobození
Štafetový pohár Klatovy
Pálení čarodějnic
Mc Donald's cup
Velikonoční laťka
Tradiční keramický jarmark
Hodina čar a kouzel
Soutěž v recitaci - okrskové kolo
Soutěž v recitaci
Masopust
Pěvecká soutěž
Návštěva mechanického Betlému v muzeu
Vánoční pokusničení
Staráme se o své město
Čertovské odpoledne v ŠD
Halloweenské odpoledne
Čtyřboj dívky
Z pohádky do pohádky
Chováme se bezpečně 1.A
Chováme se bezpečně 1.B
Chováme se bezpečně 1.C
Zahájení školního roku
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates