Ostatní soutěže

Školní rok 2018-2019

Recitační soutěž

10.3.2022 M.Vrhelová

Ve středu 9. března se na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže. Děkujeme všem recitátorům za příjemné dopoledne na vlnách poezie. Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII. Postupující budou reprezentovat naši školu v kole okrskovém v pátek 11. března. Držme palce.
Školní rok 2018-2019

Bobřík informatiky

25.11.2019 L.Kopřivová

Výsledky (pdf 236MB)


MASTER CLASS

12.5.2019 A.Golová

Výsledková listina – XIV. ročník

1.kategorie ( 1.-3.r. )
1. místo: B.Achsová
2. místo: D. Naušová
3. místo: M. Šandarová

2.kategorie ( 4.-5.r. )
1. místo: E. Hájková
2. místo: A. Jiříčková
3. místo: V. Hančová

3.kategorie ( 6.-7.r. )
1. místo: M. Hrubcová
2. místo: K. Jandová
3. místo: E. Pokorná

4.kategorie ( 8.-9.r )
1. místo: A. Škulinová (Gymnázium Sušice)
2. místo: T. Gerčáková
3. místo: K. Bělohubková

foto

Výsledková listina ZDE. Úspěšným řešitelů gratulujeme.

Přehlídka mladých recitátorů – okrskové kolo

13.3.2019 E.Ondrová

Dne 7. 3. 2019 proběhlo ve Středisku volného času okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo 13 výtečných recitátorů z 1. až 9.tříd. Do okresního kola, které se uskuteční v pátek 29. 3. v Klatovech, postupují: Tereza Valentová a Ondřej Růžička z 1.BV, Ema Murcková z 3.C a Martina Kuthanová z 5.D. Blahopřejeme!


Přehlídka dětských recitátorů - školní kolo

2.3.2019 R.Bernardová

Přehlídka dětských recitátorů proběhla 21. a 22. února. Velké poděkování patří p. uč. Radce Bernardové a Ivetě Lejskové za organizaci školního kola a všem paní učitelkám za přípravu recitátorů.
Níže uvedení recitátoři postupují do okrskového kola, které se uskuteční 7. března 2019 ve SVČ Sušice. Držíme palce. VÝSLEDKY

foto foto foto

Školní rok 2017-2018

Master Class XIII. ročník

A.Golová 9.5.2018

Letošního ročníku soutěže v aerobiku konaného 7.5. se zúčastnilo celkem 521 žáků naší školy. Žáci bojovali celkem ve 4 kategoriích. Jako každý rok bylo i letos nejvíce soutěživých dětí v kategorii 1. – 3. ročníků. Lektorky aerobiku z plzeňského KAerobic klubu se postaraly o kvalitní předcvičování a výbornou náladu. Celé zápolení jsme proto zakončili jako obrovskou taneční party, kde se mohli přidat všichni.
Město Sušice se spolupodílelo na financování tohoto projektu.
I. kategorie 1.-3.tř.
1. místo Anna Králová
2. místo Štěpán Fornous
3. místo Eliška Hájková

II. kategorie 4.-5.tř.
1. místo Anna Petříková
2. místo Lucie Dohnalová
3. místo Jakub Kolář

III. kategorie 6.-7.tř.
1. místo Marie Hrubcová
2. místo Anna Hrubcová
3. místo Marcela Lundová

IV. kategorie 8.-9.tř.
1. místo Natálie Kroupová
2. místo Petra Hušáková
3. místo Natálie Jiříčková

Okresní kolo recitace

12.4.2018 R.Bernardová

Ve středu 28. 3. 2018 se v Klatovech konalo okresní kolo recitační soutěže. Naší školu úspěšně reprezentovali 3 žáci.
Jan Zdeněk (5. B) a Martina Kuthanová (4. D) získali od poroty za svůj přednes čestné uznání a velkého úspěchu dosáhla Marie Fišerová (2. C), která postoupila do krajského kola. To proběhlo 9. 4. 2018 v Horšovském Týně. Blahopřejeme!


Recitační soutěž

R.Bernardová 6.3.2018

Dne 1. 3. 2018 se konalo okrskové kolo přehlídky recitátorů v KC Sušice. Do tohoto kola postupují žáci ze školních kol. Potkali se zde soutěžící ze Sušice, Hrádku, Dlouhé Vsi a Hartmanic. Jako každoročně se zúčastnila také „Lerchovka“. Zde ve školním kole soutěžilo 35 žáků a do okrsku postoupilo 8 z nich.
V 1. kategorii (2.- 3. třídy) se umístila Marie Fišerová (3. místo). Ve 2. kategorii (4.- 5. třídy) zabodovala Marie Kuthanová (1. místo) a Jan Zdeněk (3. místo).
Další informace

Recitační soutěž

E.Ondrová 21.2.2018

Přehlídka dětských recitátorů - školní kolo
Recitační soutěž

Bobřík informatiky

Š.Baierlová, L.Kopřivová 22.11.2017

V listopadu se naši žáci zúčastnili soutěže "Bobřík informatiky", kde soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Našim žákům se dařilo, v kategorii Benjamin (6.-7. třída) se na prvních třech místech umístili Robin Teršl (7. A), Veronika Šrejmová (7. A) a Ondřej Kadlec (6. A).
V kategorii Kadet (8.-9. třída) dokonce Lukáš Šrejma získal 240 bodů, což byl maximální počet.
Na dalších místech se umístila Kristýna Habartová (9. A) a Jan Pech (8. A).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.


Školní rok 2016-2017

Recitační soutěž – školní kolo

E.Ondrová 28.2.2017

Recitační soutěž – školní kolo se konalo 24. 2. 2017, zúčastnilo se ho 35 recitátorů

Do okrskového kola, které se uskuteční 2. 3. 2017 v SVČ postupují:
2., 3. tř. 1. Jan Nový 3. D - J. Lada O lvu a oslu
2. Zuzana Kulhánková 3. C - J. Kainar Zlý pes potkal zlého psa
3. Anna Markvartová 2. A - J. Skácel Uspávanka s letadlem

4., 5.tř. 1. Josef Kolář 5. A - J. Žáček Štěňátko a osel
2. Jan Zdeněk 4. B - T. Kuchařová Jak Honza s čertem zápasil
3. Barbora Černíková 5. A - M. Macourek Rosnička

6.tř. Marie Kuthanová, 6.A - A. Jedlička, L. Stiplová O Honzovi
J. Neruda Romance o Karlu IV.

8.tř. František Weiss, 8.B - K.J. Erben Svatební košile, J. Dědeček Za trochu lásky

Organizátorka školního kola: Radka Bernardová


Nejlepší investice vybraly děti ze Sušice

Č.Kříž 31.10.2016

V soutěži INVESTOVÁNÍ HROU dosáhli na nejlepší poměr výnosu a rizika žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul.
Projekt Investování hrou ukázal, že i děti mohou být dobrými investory Ve druhém ročníku projektu Investování hrou se jako nejlepší investoři ukázali žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul., kteří ve 14 seancích porazili dalších 23 týmů. Cílem projektu, který sice pracuje s fiktivními společnostmi, ale je založen na reálných datech, je vzbudit v dětech zájem o téma osobních financí, spoření, investování a podnikání. Výsledky ukázaly, že děti z vybraných a zjednodušených ekonomických informací dokážou odhadnout vývoj trhů a hlavně porozumět rozdílu mezi konzervativními a dynamickými cennými papíry. Kdoví, zda se právě zde nerodí noví investiční mágové.
Celý text

foto foto

Diplom a cenu vítěznému týmu předala Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR investiční skupiny Pioneer Investments ČR – odborného garanta soutěže.
Finanční gramotnost - Praha 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates