Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění webové stránky https://www.zssusice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: https://www.zssusice.cz
Webové stránky jsou vytvořeny s maximálním ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovaly všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.
Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS. Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení.
Formy dokumentů:
Pdf - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, doc, xls, ppt - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer, rtf - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.09.2019 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. a bylo revidováno dne 12.09.2020.
V případě problémů můžete poslat zprávu technickému správci na e-mail: "lkoprivovazavináčzssusice.cz"

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates