Modernizace odborných učeben

logo

Název projektu: Modernizace odborných učeben
Rozpočet projektu (vč. DPH): 3 496 961,43 Kč
Výše schválené dotace: 3 051 433,28 Kč
Operační program: IROP
Oblast podpory/priorita/opatření/program: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002602
Doba realizace: 9/2017 – 12/2019

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd (konkrétně přírodopisu) spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny a učebny přírodních věd.

Vzdělávání na ZŠ Sušice bude též zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou. Vybavení pořizované v rámci projektu zefektivní výuku a žáky nechá poznávat cizí jazyky interaktivní formou a zlepší jejich znalosti z oblasti přírodních věd.

Jejich dovednosti v těchto oblastech se výrazně vylepší, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života. Jejich dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi se též zlepší. Venkovní prostranství školy bude zvelebeno díky pořízení zeleně a umístěním laviček, které budou sloužit také jako odpočinková zóna pro žáky.

Specifickými cíli projektu jsou: - modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod, - zkvalitnění interaktivní výuky, - zvýšení využívání moderních technologií při výuce, - zvýšení zájmu o cizí jazyky, hlavně vyučovanou angličtinu a němčinu, - zkvalitnění výuky přírodních věd, - zvýšení motivace k dalšímu studiu přírodních věd, - příprava žáků na studium na středních školách, - zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků pro případné další studium na jazykových gymnáziích v České republice, - vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce, - zlepšení dovedností v práci na počítači, - zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy, - zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně a umístění laviček.

Jmenovaných cílů bude dosaženo pořízením vybavení do dvou odborných učeben. Výuka bude zkvalitněna též zajištěním vnitřní konektivity školy.
Výše uvedené cíle korespondují se zaměřením 46. výzvy IROP.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates