Kroužky

Školní rok 2020-2021

Kroužky pro II.stupeň


Volejbal A. Křížová čtvrtek 16.00 - 18.30
Seminář Čj pro 9.BC J.Poláková středa 7.10 - 7.55
Seminář M pro 9.BC L. Kopřivová úterý 7.00 – 7.45

Kroužky pro I.stupeň


Pohybové hry I; I.Katrušáková
Pohybové hry II; I.Katrušáková
Dramatický kroužek; M.Svatková
Dyslektický kroužek; H.Koppová
Dyslektický kroužek; J.Kunešová
Logopedie; H.Kaňková
Taneční kroužek; J.Švelchová
Ruční práce; D.Macková
Dance Fitness; L.Končalová
Začínáme s Aj2 2.A; R. Bernardová
Začínáme s Aj2 2.B; J. Živná
Začínáme s Aj2 2.B; L. Končalová
Začínáme s Aj2 2.C; V. Hušáková
Začínáme s Aj2 2.C; V. Hušáková
Kroužek Nj 4.C; M.Svatková
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates