Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy.

Příchod do školy:


Vstup do školy není povolen zákonným zástupcům a cizím osobám.

V budově školy:

Ve třídě:

Školní jídelna:


Sledujte webové stránky školy, ke kontaktování využívejte telefon, mail. 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates