Akce školy


Školní rok 2015-2016 Školní rok 2016-2017

Školní rok 2017-2018

Vodácké kurzy

1.7.2018 A.Golová

V letošním školním roce se vodáckých kurzů zúčastnilo celkem 56 žáků 2. stupně. Počasí nám přálo, a tak jsme si společně užili krásné chvíle na vodě i pod stanem. Pro šesťáky to bylo první seznámení s kánoemi a řekou, ve kterém obstáli se ctí.
Všem díky za skvělou spolupráci!
Za rok AHOJ na vodě!


Modrá je dobrá

12.6.2018 P.Kavalová

1. 6. 2018 organizovala 6. B Modrý den. V tento den všichni, kdo chodí do „Lerchovky“ neboli „Modré školy“, přijdou v modré.
V modrém? A to jako proč? Patříme přeci k “Modré škole“.

A kolik nás letos přišlo v modrém oblečení? Ve škole bylo přítomno celkem 732 žáků a zaměstnanců, 705 mělo modrou barvu a 27 jinou. Dokonce 115 účastníků přidalo ke svému oblečení i modré doplňky. Do Modrého dne se zapojili i naši předškoláci z mateřské školy a paní kuchařky. Moc všem účastníkům děkujeme a věříme, že příště nás bude víc.
Statistiku „Modrého dne“ pro vás připravili žáci 6. B a zpracovali do grafů žáci 9. A.

Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Žáci 8. tříd obou ZŠ Sušice soutěžili v RUBIKONU

12.6.2018 D.Smolová

V pátek 25. 5. 2018 se uskutečnila v sušickém kině tradiční soutěž RUBIKON, které se účastnili žáci obou sušických základních škol. A v čem spočívá význam a smysl této soutěže? Jedná se o vzdělávací a preventivní projekt pro čtrnáctileté žáky, jehož cílem je posílit právní povědomí o problematice sázení. Zároveň by měla tato akce žáky přesvědčit, jak rychle mohou přijít o finance, které sami, nebo dokonce celá rodina, dokázali v průběhu života našetřit.
Do soutěže se zapojilo pět družstev žáků 8. tříd z obou sušických základních škol. Pětičlenná družstva soutěžících musela prokázat znalosti zákonů, týmovou spolupráci při stavbě pyramid, umění prezentace vlastních názorů. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to sázet na znalosti a dovednosti. „Na vlastní kůži“ poznali i riziko sázení, když rozhoduje pouze náhoda.
Do pětičlenné poroty, jejímž předsedou byl p. ředitel Mgr. Čestmír Kříž, zasedla zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Daniela Formanová, inspektor PČR nprap. Petr Berka, zástupce velitele Městské policie Sušice p. Jaroslav Burianec a vedoucí SVČ Marie Ludvarová.
A kdo se stal výhercem? V letošním roce zvítězil červený tým třídy 8. B ze ZŠ Lerchova. Ve skutečnosti ovšem zvítězili všichni ti, kteří pochopili, že sázení není zdrojem financí. Ba naopak nejčastěji vede k zadlužení rodiny a nakonec i k jejímu rozpadu.
Celá soutěž měla výbornou atmosféru, kterou vytvořili skvělí moderátoři František Weiss a Irena Brejchová, fandící diváci, ale i vystoupení parkouristů ze ZŠ Lerchova a tanečnic ze ZŠ TGM. Celá akce byla uspořádána díky přispění města Sušice z grantového systému.

foto foto

Projektový den v Lindbergu

E.Ondrová 29.5.2018

Jsme žáky 4.D na ZŠ Lerchova v Sušici.
Od počátku letošního školního roku dochází téměř celá naše třída v rámci projektu EU Dva jazyky – jedna myšlenka dvakrát týdně na kroužek němčiny. Ten vede naše třídní učitelka Martina Svatková. V březnu nás byli navštívit žáci z naší partnerské školy v Lindbergu. A 16. května jsme za nimi vyrazili do Německa my.

Brzy ráno jsme se sešli všichni před školou. Cesta autobusem utekla jako voda a my zaparkovali před krásnou lindbergskou školou. Přivítal nás pan ředitel Bettermann se svými žáky. Nejprve jsme hodovali v jejich společenské místnosti a povídali si s našimi německými kamarády. Kde nám nestačila slovní zásoba, pomohly nám ruce, nohy a úsměvy. Poté jsme se rozdělili do skupin po čtyřech. Vždy dva Češi a dva Němci. Hráli jsme bezvadnou hru, při které jsme se procvičili v němčině a ještě si dokonale prohlédli celou školu.
Dalším bodem programu byla exkurze do Ludwigstalu. Zde jsme opět ve skupinách absolvovali s průvodci procházku naučnou stezkou v NP Bavorský les. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vlcích, rysech, koních apod., navštívili napodobeninu pravěké jeskyně s nástěnnými malbami. Bylo příjemné slunečné počasí a nic nám nechybělo.
Následoval skvělý oběd v infocentru, kde nám přichystali výborný řízek s bramborovým salátem. Pak ještě pohrát si na dětském hřišti, nakoupit domů suvenýry a hurá do autobusu. Rozloučili jsme se s našimi kamarády a moc se těšíme, že se opět uvidíme už v říjnu na společném třídenním kempu, který připravíme my, tady v Čechách.
Třída 4.D


Master Class XIII. ročník

A.Golová 9.5.2018

Letošního ročníku soutěže v aerobiku konaného 7.5. se zúčastnilo celkem 521 žáků naší školy. Žáci bojovali celkem ve 4 kategoriích. Jako každý rok bylo i letos nejvíce soutěživých dětí v kategorii 1. – 3. ročníků. Lektorky aerobiku z plzeňského KAerobic klubu se postaraly o kvalitní předcvičování a výbornou náladu. Celé zápolení jsme proto zakončili jako obrovskou taneční party, kde se mohli přidat všichni.
Město Sušice se spolupodílelo na financování tohoto projektu.
I. kategorie 1.-3.tř.
1. místo Anna Králová
2. místo Štěpán Fornous
3. místo Eliška Hájková

II. kategorie 4.-5.tř.
1. místo Anna Petříková
2. místo Lucie Dohnalová
3. místo Jakub Kolář

III. kategorie 6.-7.tř.
1. místo Marie Hrubcová
2. místo Anna Hrubcová
3. místo Marcela Lundová

IV. kategorie 8.-9.tř.
1. místo Natálie Kroupová
2. místo Petra Hušáková
3. místo Natálie Jiříčková

Den Země tříd 8. B a 8. C v Horažďovicích

M.Pajmová J.Babka 9.5.2018

Ve čtvrtek 19. 4. proběhla exkurze tříd 8. B a 8. C. do Envicentra „PROUD“ v Horažďovicích. Každá třída absolvovala svůj zajímavý program, který u pozorných žáků přispěl k rozšíření znalostí a povědomí o potravinách – jejich nakupování, ale i základních biochemických procesech ve vybraných pokrmech. Několik fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.

Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Projektový den „Dva jazyky – jedna myšlenka“

22.4.2018 E.Ondrová

Základní škola Sušice, Lerchova ulice - Grundschule Lindberg

Třída 4.D se svojí paní učitelkou Martinou Svatkovou se v tomto školním roce zapojila do projektu „Dva jazyky – jedna myšlenka“ (Zwei Sprachen – Ein Gedanke). Žáci jsou rozděleni do dvou skupin a ve svém rozvrhu mají dvakrát týdně kroužek německého jazyka. Němčina je zlehka a přirozeně provází i v ostatních předmětech. Součástí projektu je navázání partnerství se školou v Lindbergu, kde 20 dětí z 1. až 4. třídy navštěvuje kroužek českého jazyka.

Projektový den „Dva jazyky – jedna myšlenka


Žáci naší školy ve videoklipu

2.4.2018 L.Kopřivová, L.Končalová

Natáčení videoklipu s p. uč. Horejšem V únoru se vybraní žáci I. a II. stupně zúčastnili natáčení profesionálního videoklipu k písni „Učitel“ s p. uč. Horejšem.
Pan učitel chtěl žákům zprostředkovat nevšední zážitek, a tak se z dětí stali skuteční herci, kteří museli vystupovat před opravdovou kamerou. Tato nová zkušenost měla žákům přiblížit, jak složitá a dlouhá cesta vede k výslednému tří minutovému videoklipu, kolik práce, úsilí a peněz se za ní skrývá. Výsledek však stojí za to, od konce března jej můžete zhlédnout ZDE

foto
foto


Předškoláci z MŠ na návštěvě v modré škole

6.3.2018 E.Ondrová

Středa 7.3. MŠ Smetanova
Pátek 9.3. MŠ Tylova

Při celodopoledním setkání si předškoláci vyzkoušejí hodinu tělesné výchovy, vyrábění v keramické dílně, práci na počítači a pohrají si ve školní družině. Pomáhat jim budou paní učitelky a vychovatelky a hlavně naši žáci.
MŠ Smetanova
MŠ Tylova

Na sněžnicích „Nelesní krajinou“ kolem Kvildy

M.Pajmová J.Babka 28.2.2018

Ve čtvrtek 22. února 2018 se žáci 8. B a 8. C zúčastnili terénní exkurze na sněžnicích, kterou uspořádalo Informační středisko v Kašperských Horách. Vycházka vedla po naučné stezce „Nelesní krajina“ kolem Kvildy. I když bylo mrazivé počasí, dětem se vycházka velmi líbila. Na závěr exkurze děti navštívily IS Kvilda, kde si prohlédly stálou expozici a viděly dokumentární film o oblasti Kvildy.

foto


Robotiáda 2018

Š. Baierlová 28.2.2018

V únoru se týmy roboťáků z „Lerchovky“ i „Káčka“ vypravily na jednu z největších robotických soutěží, která se konala v science centru VIDA! v Brně. Soutěžilo se v disciplínách „jízda po čáře“, „záchrana medvěda v bludišti“, „sprint“, ale i ve freestyle, kdy soutěžící mohli představit libovolný robotický model, který sami zkonstruovali a naprogramovali. Soutěže se zúčastnilo 120 týmů z České republiky a Slovenska.
A jak se dařilo našim? Někomu lépe, někomu hůře, ale tak už to při soutěžích chodí. Stejně jako loni, i letos jsme dosáhli na bednu. V disciplíně freestyle kluci získali se svými Robovolantem 2. místo, při záchraně medvěda se náš tým umístil na 6. místě, čára nám úplně nevyšla, nicméně pro naše roboťačky z šestky to byla první soutěž, první křest ohněm. Všem soutěžícím bych ráda poděkovala za výbornou reprezentaci školy i Sušice, co bych ale ráda vyzdvihla, je výkon Davida Škopka, který se svým robotem v disciplíně sprint získal v konkurenci 80 týmů ze ZŠ i SŠ vynikající 14. místo, a to je teprve páťák.
Po soutěži jsme se vypravili vyčistit si hlavu do Olympijského parku, vyzkoušeli jsme různé sporty, ale nejvíce nás zaujal curling a nakonec jsme byli celkem unavení a večerní hlad zaháněli sušickým ‘Karlem‘.
foto

Robotiáda


Recitační soutěž

E.Ondrová 21.2.2018

Přehlídka dětských recitátorů - školní kolo
Recitační soutěž

Prvňáčci u betléma

V.Šmídl 9.1.2018

Foto prvních tříd u betléma v sušickém kostele sv. Václava.
foto foto foto foto
Prvňáčci u betléma

Hour of Code

Š.Baierlová 21.12.2017

V prosinci se žáci 6. A, 8. A a 9. A zapojili do celosvětové akce Hodina kódu (Hour of Code), kdy se v týdnu od 7. do 13. prosince mohou žáci a studenti po celém světě účastnit hodinových aktivit zaměřených na informatiku a programování a aspoň na chvíli si vyzkoušet, jaké to je být "programátorem". Akce se setkala s velkým nadšením, a proto se příští rok pokusíme zapoji i další třídy.
foto
foto foto foto


Den otevřených dveří

Š.Baierlová 15.12.2017

V rámci Dne otevřených dveří naši žáci, kteří se věnují robotice, představili své robotické modely. Podívat se přišli nejen rodiče, ale také žáčci z 1. stupně, kteří fandili svým favoritům při robotickém sumu, dozvěděli se, které senzory robotům pomáhají k tomu, aby dokázali sledovat čáru a přímo se zapojili i od programování Ozobotů pomocí barevných fixek. Vypadá to, že robotika naše žáky baví.

foto foto
fotogalerie

Mikulášská nadílka v modré škole

D.Smolová 6.12.2017

foto foto foto

Hodina informatiky s "Klíčkem"

Š.Baierlová 27.11.2017

V úterý 28. 11. se naši žáci a klienti denního stacionáře Petrklíč zúčastnili společné výuky robotiky. Všichni společně se seznámili s minirobůtky OZOBOT, kteří se dají programovat nejen na počítači, ale také pomocí barevných kódů, fixek a papíru. Společně s pomocí ozobotů jsme přepravili poklad i rozhýbali barevné obrázky. Do složitějších úloh se pustíme na dalším setkání.

foto foto foto foto

Robosoutěž

Š.Baierlová 27.11.2017

V pátek 24. 11. 2017 se žáci naší školy a kroužku při SVČ zúčastnili Robosoutěže 2017. Úkolem bylo postavit Lego robota, který v daném časovém limitu posbírá míčky a roztřídí je do barevných kruhů. Úloha byla opravdu těžká, ale náš tým si vedl výborně, chybělo málo a zajistil by si i postup do finále. Nakonec se v konkurenci dalších 32 týmů umístil na pěkném 7. místě. Gratulujeme.


foto foto

Počítač nám pomáhá

L.Káňová 23.11.2017

Ve středu 15. 11. 2017 se v naší škole uskutečnil další díl projektu "Počítač nám pomáhá". Žáci 3.B spolu se svými prarodiči společně pracovali na počítači. Nejdříve si vyzkoušeli, jaké znalosti ze základů PC mají. V další části si v programu Malování vytvořili hezký obrázek. Po náročném výkonu jsme se s chutí zakousli do sladkého desertu. Posíláme díky do kuchyně. Všichni se těšíme na další pokračování.

foto

fotogalerie
práce dětí


Bobřík informatiky

Š.Baierlová, L.Kopřivová 22.11.2017

V listopadu se naši žáci zúčastnili soutěže "Bobřík informatiky", kde soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Našim žákům se dařilo, v kategorii Benjamin (6.-7. třída) se na prvních třech místech umístili Robin Teršl (7. A), Veronika Šrejmová (7. A) a Ondřej Kadlec (6. A).
V kategorii Kadet (8.-9. třída) dokonce Lukáš Šrejma získal 240 bodů, což byl maximální počet.
Na dalších místech se umístila Kristýna Habartová (9. A) a Jan Pech (8. A).
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Žáci 2. stupně soutěžili v matematice

D.Smolová 19.11.2017

15. listopadu 2017 se konal 7. ročník soutěže MAMUT na Gymnáziu v Klatovech. MAMUT (neboli MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj) je soutěž tříčlenných družstev složených ze žáků šestých až devátých tříd základních škol. Družstvo tvoří tři žáci jedné školy tak, aby součet ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 23. Družstvo tvoří například jeden žák sedmé třídy a dva žáci osmých tříd, protože 7.1 + 8.2 = 23, nebo třeba tři žáci sedmé třídy, protože 7.3 = 21 < 23.
Družstva soutěžila ve hře, jejíž podstatnou součástí bylo řešení logických úloh. Jejich řešení otestovalo nejen schopnosti žáků matematicky a logicky myslet, ale také jejích připravenost k týmové spolupráci.
Během dopoledne se utkalo celkem 22 družstev. Naši školu ZŠ Lerchova reprezentovala dvě družstva:
Lerchováci 1: Jakub Svatek 9.A, Anna Svatková 8.A, Veronika Němečková 6. C
Lerchováci 2: Matěj Hrach 9. A, Marie Kuthanová 7. A, Martin Poddaný 6. C
Lerchováci 2 obsadili krásné 2. místo, Lerchováci 1 se umístili na 4. pozici.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně radosti s matematikou!

foto foto

Medová snídaně

E.Ondrová 10.11.2017

Ve dnech 2. a 6. listopadu 2017 se žáci pátých a čtvrtých tříd zúčastnili programu „Medová snídaně“. Lektor pan Krabec ze Stříbra nám poutavě povídal o životě včel, o jejich pilné práci a o výrobě medu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o zdravé výživě, o blahodárném účinku mateří kašičky i propolisu. Všichni jsme ochutnali krajíc chleba namazaný květovým medem, k tomu jsme dostali ještě jablko. Vše bylo zajištěno v rámci projektu. Moc jsme si pochutnali a takovou snídani můžeme všem vřele doporučit.

Divoký školní týden sedmáků ve Wildniscampu

L.Lišková 17.10.2017

„Wildniscamp am Falkenstein“je velmi netradiční kemp, který se nachází několik kilometrů za česko-německou hranicí v obci Zwieslerwaldhaus. Tento kemp patří pod správu Bavorského národního parku a letos slaví 15 let své existence. Na rozlehlé ploše přímo pod horou Falkenstein se nachází velká centrální budova kempu s jídelnou a sociálním zázemím a několik zvláštních chatek. Jedny jsou vystavěny ve stylu obydlí různých zemí a národů tzv. Länderhütten a další jsou inspirovány tamní krajinou tzv. Themenhütten – např. Wiesenbett –luční chatka, kde se spí na seně, Baumhaus –dům na stromě, Wasserhütte – vodní chatka nad potokem a ještě 3 další. Všechny chatky jsou bez elektřiny a tekoucí vody. Mittelschule Zwiesel, která je již dlouholetým partnerem naší Lerchovky, je i školou Bavorského národního parku. Proto u příležitosti 15 výročí Wildniscampu vznikl netradiční projekt, který je především dílem Martiny Buchné, která pochází z Čech a u bavorského parku pracuje jako rangerka a cizojazyčná animátorka. A tak koncem září mohly dvě třídy ze Sušice a z Zwieselu strávit společně týden ve Wildniscampu, který byl plný pohybu, her a dobrodružství. Počasí bylo v tuto dobu přímo ukázkové a tak většina činností probíhala venku. Z nepřeberného množství aktivit zmíním např. výšlap na Falkenstein, noční túra lesem, společný táborák a opékání chlebového těsta na klacku, výuka němčiny i češtiny spojená s pohybem a mnoho dalších.
foto

Xterra

J.Babka 10.10.2017

V pátek 6. 10. 2017 proběhl terénní závod štafet Xterra 2017 pořádaný Gymnáziem Sušice. Jednalo se o čtvrtý oficiální ročník s účastí všech sušických škol. Již tradičně byla velká konkurence v kategorii mladších štafet (8. – 9. tř.). Krom tří našich štafet stály na startovní čáře i závodníci ZŠ TGM Sušice a pořádajícího gymnázia. V kategorii starších štafet (střední školy) závodili studenti SOŠ Sušice a gymnázia. Celkem bylo přihlášeno do takticky i fyzicky náročného závodu 32 týmů (tj. 96 žáků a studentů).
CELÝ TEXT
VÝSLEDKY
Děkuji všem závodníkům za reprezentaci školy! Střípky pro dokreslení atmosféry najdete ve fotogalerii, včetně odkazů na krátká videa ze závodu.


Cykloturistický kurz

J.Babka 2.10.2017

V termínu 19. 9. až 21. 9. 2017 se konal cykloturistický kurz pořádaný pro sedmé a osmé ročníky naší školy. Vyrazili jsme na kolech ze Sušice na osvědčené místo – na Hnačov u Plánice. Ubytování v penzionu „U Hanousků“ nám poskytlo výborné zázemí a díky sice chladnému, ale stálému počasí jsme zvládli krom cyklistiky i turistické vycházky a ve volném čase ještě turnaj v přehazované a minigolfu.
Během třídenního kurzu jsme na kolech najezdili cca 90 kopcovitých kilometrů a pěšky nachodili dalších 15 km.


Chováme se bezpečně - 1. třídy

E.Ondrová 9.9.2017

V pátek 8. 9. se naši prvňáčci se svými třídními učitelkami a pod vedením pana Vytiska z Městské policie učili, jak mají správně přecházet ulici, jak bezpečně jít do školy a ze školy. Za odměnu každý dostal reflexního smajlíka na školní tašku.


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates