Akce školy


Školní rok 2015-2016

Návštěva v modré škole

E.Ondrová 24.6.2016

Už několik let trvá spolupráce dětí ze ZŠ Lerchova a babiček a dědečků z Domova důchodců v Sušici. Setkáváme se společně při hře Člověče, nezlob se, také vyrábíme, zpíváme, povídáme si a hlavně se moc rádi vidíme.
Proto jsme se všichni moc těšili na středu 22. června 2016. Po deváté hodině jsme se konečně dočkali. Babičky a dědečkové v doprovodu svých ošetřovatelů dorazili a my jsme je mohli společně přivítat v hale naší školy. Měli jsme pečlivě připravený program. Recitovali jsme, tancovali, pochlubili se výtvarnou výstavou, povídali si u malého občerstvení. Nejkrásnější ale bylo naše společné zpívání. Zpívali jsme lidové písně a ty jsme znali úplně všichni.
Mrzelo nás, když se čas návštěvy naplnil. Slíbili jsme si další společné setkání hned po prázdninách. Rozloučili jsme se a doprovodili babičky a dědečky až před školu a pak jsme jim ještě dlouho mávali. Společně strávené dopoledne bylo úžasné. Ale prázdniny utečou jako voda a my už se těšíme, až se zase v září zase uvidíme.
Akce se koná za finanční podpory Města Sušice.
Prvňáčci ze ZŠ Lerchova

Počítač nám pomáhá

L.Káňová 15.6.2016

Ve středu 15. června 2016 proběhlo V rámci projektu „Počítač nám pomáhá“ druhé setkání žáků 3.B a prarodičů v počítačové učebně školy. Vytvořili společnou práci ve Wordu, upravovali fotografii, došlo i na výukové programy a prohlédnutí webových stránek školy. Na závěr předala vnoučata svým prarodičům pamětní list.
Akce se konala za finanční podpory Města Sušice.

Naše práce
foto

Výlet 3.B

L.Káňová 14.6.2016

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se naše třída 3.B spolu s 3. C vydala na školní výlet do Westparku V Plzni. Program byl úžasný. Mohli jsme si vyzkoušet některé zajímavé aktivity. Velmi oblíbeným bylo házení tomahavkem, rýžování zlata nebo jízda na koni. Počasí nám přálo a výlet jsme si opravdu užili.

Výlet 3.B

Pasování prvňáčků na rytíře slova

E.Ondrová 9.6.2016

Ve dnech 7. a 8. června 2016 byli žáci 1. tříd v Městské knihovně v Sušici pasováni na rytíře slova. Zároveň složili slavnostní slib a stali se tak z nich opravdoví čtenáři. Moc děkujeme všem pracovnicím knihovny za slavnostní a příjemnou atmosféru. Zároveň připojujeme poděkování za celoroční spolupráci a vždy profesionálně vedené vzdělávací programy pro ostatní třídy. Více

 • Fotogalerie

 • Modrý den

  M.Řeháková 8.6.2016

  Dne 27. května 2016 se v ,,Lerchovce‘‘ uskutečnil Modrý den. Co to vlastně znamená? Modrý den je tradice na naší škole, která se koná každoročně. Tento rok byl onen slavnostní den pořádán třídou 6.A s paní učitelkou Monikou Řehákovou. Postarali jsme se o to, aby byly rozdány všechny pozvánky, které si děti nalepily do žákovských knížek, měli jsme proslov ve školním rozhlase a počítali jsme, kolik dětí a dospělých se v tento den sešlo. Zhodnotili jsme počet modrásků, nás dětí se zúčastnilo 636 z celkového počtu 686, přičemž 6 dětí plní školní docházku v zahraničí. K tomuto velkému počtu ,,přiletělo‘‘ i 72 dospělých modrásků. Doufáme, že počet do dalších let bude stále jen stoupat. ,,Modrá‘‘ je prostě dobrá!!!


  foto

  Sušické slavnosti

  Č.Kříž 7.6.2016

  video
  Sušické slavnosti

  Plavání za prázdninovou práci na pozemku

  J.Vošalík 3.6.2016

  V pátek 27. 5. 2016 se žáci 1. až 9. tříd, kteří během loňských prázdnin pracovali na pozemku a pomáhali ve škole, dočkali slíbené odměny – hodina plavání zdarma v nádherném sušickém bazénu. Určitě si to všichni moc užili. Takže v létě na pozemku opět na viděnou.  Zdravé zoubky – celoroční projekt ve 2. třídách

  E.Ondrová 3.6.2016

  V letošním školním roce se přihlášení žáci 2. ročníků zapojili do projektu Zdravé zoubky, který zajišťoval Český zelený kříž. Proběhlo několik setkání s dentistkou Terezou Achsovou, DiS. Povídali si o zubní hygieně, kazech, o správné výživě a jejím vlivu na zdraví zubů. Zajímavé bylo pro děti i to, že se seznámily s různými druhy pomůcek pro ošetření ústní dutiny. Formou hry se naučily správně starat o svůj chrup. Nejzábavnější byly pro žáky různé tematické hry, pracovní listy a samozřejmě praktické ukázky.
  Více viz Zdravé zoubky

  Přehlídka dětských recitátorů – školní kolo - 19. 2. 2016

  E.Ondrová 29.3.2016

  0. kategorie 1.tř. nepostupová (9 soutěžících) diplom za účast
  Do okrskového kola, které se koná 3. 3. 2016, postupují:

  I. kategorie 2., 3.tř. postupové (14 soutěžících)

  1. Štěpán Kůs 3.B
  2. Martin Marek 3. A
  3. Julie Radovská 2. A

  II. kategorie 4., 5.tř. postupové (14 soutěžících)

  1. Anežka Smetanová 5. C
  2. Michaela Holečková 5. C
  3. Jan Brůha 5. A

  Organizátorky soutěže: paní učitelky Radka Bernardová a Iveta Lejsková

  Do okresního kola recitační soutěže, které se koná 17.3. v Klatovech, postoupili:
  Julie Radovská, 2.A
  Jan Brůha, 5.A
  Anežka Smetanová, 5.C


  Předškoláci z MŠ Tylova a MŠ Smetanova na návštěvě v modré škole

  E.Ondrová 16.1.2016

  14. a 15. 1. 2016
  Budoucí prvňáčci přišli na návštěvu, aby si vyzkoušeli opravdové učení společně s našimi prvňáky. Také si zacvičili v tělocvičně, navštívili školní jídelnu, školní knihovnu a počítačovou učebnu, pohráli si ve školní družině.

  MŠ Smetanova na návštěvě ve škole
  MŠ Tylova na návštěvě ve škole

  Mikuláš

  J.Poláková 9.12.2015

  V pátek 4. prosince navštívil naši modrou školu Mikuláš. V doprovodu čertů a anděla pokáral nezbedné žáčky a pochválil ty hodné. Některým prvňáčkům dal i zvláštní dárek – povolení psát perem! Všichni pak dostali sladkou odměnu. Čerti a čertice byli tentokrát hodní, nikoho si s sebou do pekla neodnesli, a protože to byli čerti opravdu veselí, při zpěvu písniček si dokonce zatancovali.

  foto foto foto foto

  Ze starého nové

  E.Ondrová 9.11.2015

  Žáci 3. tříd se zapojili do projektu Dejme odpadům ještě šanci, pomůžeme přírodě i městu Jak?
  1. Od října v rámci Pv A Vv umělecky zrecyklovali odpadový materiál a vytvořili ze starého nové.
  3.A s p.uč. A. Roubovou - Peněženky z krabic od džusů
  3.B s p.uč. L. Káňovou – Hudební nástroje
  3.C s p. uč. L. Keilovou – Ptačí budky
  viz foto

  2. V úterý 6. 11. 2015 od 10.00 v kině soutěžní klání - prezentace výrobků, znalostní kvíz v třídění odpadů, vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších tříd

  3. V lednu 2016 výstava "Ze starého nové" v galerii sušické radnice

  foto foto foto

  Sportovní den SOŠ a SOU Sušice

  J.Vošalík 19.9.2015

  V pátek 25.9. se 9.třídy zúčastnily sportovního dne pořádaného SOŠ a SOU Sušice.  Školní parlament byl v ZOO

  J.Vošalík 19.9.2015

  Ve středu 23.9. jeli členové školního parlamentu za odměnu za práci v minulém školním roce do ZOO Plzeň. Jedním z bodů programu byly sokolnické ukázky pana Milana Zaleše v nově zrekonstruovaném amfiteátru, navštívili i klokana Skipyho, kterého naše škola už několik let sponzoruje.


  Slavnostní otevření běžecké dráhy

  Č.Kříž 19.9.2015

  V pátek 18. září 2015 jsme slavnostně otevřeli naší zrekonstruovanou běžeckou dráhu na školním hřišti. Starý škvárový povrch byl vyměněn příjemným tartanem. V rámci oprav byla obnovena sprinterská rovinka, zrekonstruován sektor na skok do dálky a tartanové rozběžiště na skok do výšky. Vše bylo provedeno za 4,2 mil. Kč z dotace Města Sušice. Děkujeme.


  foto

  ZÁŘÍ je pro žáky 6. tříd měsícem seznamování

  D.Smolová 16.9.2015

  V první polovině září se uskutečnily tři dvoudenní seznamovací (adaptační) pobyty žáků 6. A, 6. B a 6. C ZŠ Lerchova, a to v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Význam seznamovacích pobytů je nutno chápat v celkovém kontextu přechodu dětí z prvního stupně základní školy na druhý, kdy dochází ke změnám v sestavě jednotlivých tříd, ke změnám ve složení předmětů, způsobu práce atd. Na všechny tyto změny se žáci musí adaptovat a zmíněné seznamovací pobyty jim v tom pomáhají.
  Obsah každého z pobytů sestával především z celé řady aktivit spadajících do oboru osobnostní a sociální výchovy, nicméně v programu nechybělo ani sportovní vyžití a výroba třídních triček. Další náplní bylo sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu, na kterém se podíleli sami žáci.

  foto foto foto

   

  © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates