Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Poslední aktualizace: 21.6.2017

Připravované akce

Školní přípravka pro budoucí prvňáčky

E.Ondrová 13.5.2017

Pomůcky pro budoucí prvňáčky


Aktuality

Informace pro strávníky

R.Kábová 21.6.2017

Žádáme nové strávníky,aby nejpozději do konce června přinesli nebo poslali na e-mailovou adresu povolení k inkasu a to pro děti MŠ,ZŠ i gymnázia (informace naleznete ZDE).

Provozní doba hospodářky jídelny o prázdninách:
pondělí 28.8. - 10,00 hod. - 14,00 hod.
úterý 29.8. - 10,00 hod. - 14,00 hod.
středa 30.8. - 11,00 hod. - 16,00 hod.
čtvrtek 31.8. - 11,00 hod. - 16,00 hod.
pátek 1.9. - 10,00 hod. - 14,00 hod.

Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášeny obědy od pondělí 4.9. Pokud chcete odhlásit,volejte poslední týden v srpnu na tel. 376326249 (257) nebo napište info na e-mail.
Krásné prázdniny a pohodovou dovolenou přeje kolektiv školní kuchyně.

Modrý den

V. Šubová 20.6.2017

Na Den dětí 1. června se na „Lerchovce“ uskutečnil Modrý den. Letos byl tento slavnostní den pořádán třídou 6. C. Žáci rozdali všem svým spolužákům pozvánky a vyzdobili školu plakáty. Měli také proslov ve školním rozhlase a počítali, kolik dětí a dospělých přišlo do školy v modrém. Po důkladném spočítání bylo zjištěno, že celkem se zúčastnilo 672 dětí z celkového počtu 697 a tím byl překonán rekord z loňského roku. Doufáme, že počet „modrásků“ bude i v dalších letech stále stoupat.
Zvětšit


Školní družina informuje

M.Pokorná 19.6.2017

Vážení rodiče,
přípravný týden ve školní družině je od 29.8. – 1.9. 2017. Otevřeno bude od 7,00 – 15,00 hod. pro přihlášené děti . Poplatek za ŠD je ve výši 40,- za všechny dny, / vybírat budeme při příchodu do školní družiny/.
Pokud máte zájem o ŠD, přihlašte své dítě do 27.6.2017


Sportovní den a módní přehlídka

M.Pokorná 13.6.2017

Co vymyslet na den dětí? Trochu sportu neuškodí. Připravili jsme proto lehké sportování na dětském hřišti. Hod míčkem na cíl, točení s kruhy hola hop, slalom s míčkem a žonglování bylo dostačující. Děti se též předháněly, kdo z nich bude mít co nejvíce namalovaných značek na svém těle za splněnou soutěž. Na závěr nějakou tu odměnu a hurá do družiny. Počasí nám přálo a odpoledne se vydařilo.

V oddělení 4 jsme se načančaly a předváděly se v našich nejhezčích oblečcích. Na molu se předvedly svatební šaty, sportovní oblečky, něco do tanečních, ale i na břišní tance. Ani jsme netušily, co v nás je. Moderovala naše praktikantka Karolína a našla si pomocnici Lidušku. Ještě jsme si zazpívaly a nakonec zatančily.

Jazykové kurzy ve školním roce 2017/2018

A.Nová 9.6.2017

Zvětšit
Přihláška ke stažení

Třída 7.B v IS Kašperské Hory

M.Pajmová 7.6.2017

Ve středu 31. 5. 2017 žáci 7. B navštívili Informační středisko v Kašperských Horách. Téma exkurze bylo věnováno rostlinám. Při procházce v okolí Kašperských Hor se pod odborným vedením seznamovali s dřevinami a rostlinami v této oblasti. Pomocí atlasů rostlin žáci plnili zadané úkoly. Exkurze se dětem velmi líbila.
foto

Rubikon

D.Smolová 4.6.2017

Žáci 8. tříd ZŠ Lerchova a ZŠ T. G. Masaryka již počtvrté soutěžili v RUBIKONU

Proč právě tento název soutěže? Možná si z hodin zeměpisu pamatujete, že Rubikon je řeka v severní Itálii. Z dějepisného učiva se možná někomu z vás vybaví informace o tom, že v dávné minulosti tvořila tato řeka hranici mezi římskou provincií předalpské Galie a Itálií. Římské zákony zakazovaly kterémukoliv generálovi překročit řeku se stálým vojskem. Když se Julius Caesar roku 49 př. n. l. se svým vojskem zastavil u Rubikonu, byl postaven před rozhodnutí, jestli má nebo nemá tento zákaz porušit. Rozhodl se riskovat a nést následky svého rozhodnutí. Porušil zákon, čímž vyvolal válečný konflikt – občanskou válku. Caesarovi se riskování vyplatilo a stal se vládcem celého římského státu. Ale vyplatí se nám překračovat zákony a riskovat v běžném životě? Na tuto otázku pomáhá žákům, soutěžícím i divákům, odpovědět soutěž Rubikon. Je to soutěž o zákonech a o jejich znalostech, o riziku sázení a o správném rozhodování. Soutěžící museli prokázat, jak znají zákony a co si o nich myslí, museli spolupracovat v týmu, nést následky špatného rozhodnutí, umět se rychle rozhodnout a najít v dané situaci nejlepší řešení, prokázat manuální zručnost, hovořit souvisle před veřejností na vylosované téma a svým projevem zaujmout porotu i diváky. V posledním kole si uvědomili, jak může riskování a nesprávný tip negativně ovlivnit nebo dokonce úplně zvrátit výsledky předchozího snažení. Do soutěže se zapojilo pět družstev žáků 8. tříd z obou sušických ZŠ. CELÝ TEXT

foto foto foto foto foto foto

Informace pro nové strávníky

R.Kábová 1.6.2017

Placení stravného – bezhotovostně , ve vašem peněžním ústavu zřídit inkasní platbu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je min. 700,- Kč za celý měsíc.
Povolení k inkasu u účtu České spořitelny (0800) je na účet 0101140221/0800.
Povolení k inkasu u účtů ostatních bank je na účet 0821409399/0800.
Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste Vaše číslo účtu hospodářce školní jídelny p. Novotné nejpozději do 16.6.2017 a to osobně,telefonicky 376 326 249 (257) a nebo e-mailem na rkabova@zssusice.cz nebo mnovotna@zssusice.cz

Stříbrný pohár z Plzně

M.Pajmová 24.5.2017

Ve středu 10. května 2017 se na sušickém stadiónu konalo okresní finále Poháru rozhlasu. Jedná se o atletickou soutěž základních škol a nižších ročníků gymnázií. Mladší žákyně z Lerchovky svoji kategorii vyhrály a postoupily do krajského finále. Děvčata pilně trénovala a v úterý 23. května odjela do Plzně na svůj důležitý závod.
Při rozcvičování panovala v družstvu velká nervozita a obavy z nových soupeřek. Při závodech se dívky vzájemně povzbuzovaly, všechny se snažily o dosažení co nejlepších výkonů.
Po běhu na 600 metrů, což byla závěrečná disciplína, nastala chvíle napětí, než pořadatelé sečetli body a oznámili konečné výsledky. Družstvo děvčat ve složení V. Simetová, J. Schafhauserová, T. Gerčáková, A. Svatková, S. Holečková, N. Rutkayová, K. Bělohoubková, K. Hanzlová, T. Tichopádová, A. Purkarová, P. Pšenáková, N. Pinkasová vystoupilo na stupně vítězů a převzalo stříbrné medaile, pohár a drobné dárky. Dívky neskrývaly velikou radost ze stříbrného úspěchu. Při zpáteční cestě si vyprávěly zážitky z celého dne.
Všem našim atletkám patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci Modré školy a upřímná gratulace k dosaženým výkonům.
Výsledky

foto

McDonald´s Cup

I.Katrušáková 22.5.2017

McDonald´s Cup – největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol
V letošním 20. ročníku McDonald´s Cupu 2016/2017 se našim žákům podařilo v obou kategoriích postoupit z kola okrskového, které se uskutečnilo ve středu 3.5.2017 v Sušici, do okresního finále.
To se konalo pro kategorii A (žáci 1. až 3. tříd) v pondělí 15.5.2017 v Sušici a pro kategorii B (žáci 4. a 5. tříd) v úterý 16.5.2017 v Mochtíně. Oba finálové turnaje měly výbornou sportovní úroveň. Hrálo se za účasti osmi družstev,
a to nejdříve ve dvou skupinách systémem každý s každým, pak následovaly dva semifinálové zápasy a zápasy o konečné pořadí. Naše týmy obsadily shodně 5. místo.
Děkujeme všem zúčastněným za výbornou reprezentaci a férovou hru.


Opravdové přátelství - „eine echte Freundschaft“

L.Lišková 19.5.2017

Dlouholeté přátelství ZŠ Lerchova a MS Zwiesel se úspěšně prohlubuje.
Spolupráce některých českých a německých škol už existuje pouze na papíře. To však není případ ZŠ Lerchova a MS Zwiesel. Mezi těmito školami vzniklo během posledních let opravdové přátelství díky mnoha společným akcím a projektům, které většinou probíhaly mimo budovu školy. Teprve před několika dny navštívilo 11 učitelů z Lerchovky včetně zástupkyně paní Dany Smolové již 100 let starou budovu školy ve Zwieselu. Byli mile přivítáni ředitelem školy panem Josefem Wellischem, který je seznámil s bavorským školským systémem, který je opravdu odlišný od toho našeho. Poté proběhla hospitace na hodině němčiny paní učitelky Margot Hilzové, kde bavorští šesťáci mile překvapili česky zazpívanou známou písničkou z Macha a Šebestové – My jsme žáci 3. B. Po písničce proběhla běžná výuka němčiny s využitím dataprojektoru a práce s výkladovými slovníky. Potom čeští i němečtí učitelé společně probrali rozdíly ve výuce v Čechách a Německu. Po krátké přestávce, při které pedagogové ochutnali „sladké výtvory“ žáků 9. ročníku, následovala podrobná prohlídka školy. Bylo konstatováno, že učebny na Lerchovce jsou moderněji vybaveny a počítač s interaktivní tabulí je zde standard, ale na druhé straně MS Zwiesel má lépe vybaveny odborné místnosti, jako např. moderní, velkou cvičnou kuchyni, tělocvičnu a další.
CELÝ TEXT
foto


Okresní finále Poháru rozhlasu

M.Pajmová 18.5.2017

Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. května uspořádala naše škola ve spolupráci s oddílem atletiky okresní finále Poháru rozhlasu. Jde o největší sportovní soutěž základních škol a nižších ročníků gymnázií v atletických disciplínách.
Ve dvou dnech v Sušici závodilo 461 žáků (celkem 51 družstev) z klatovského okresu. Ve středu družstvo mladších žákyň ve složení V. Simetová, J. Schafhauserová, T. Gerčáková, A. Svatková, S. Holečková, N. Rutkayová, K. Bělohoubková, K. Hanzlová, T. Tichopádová, A. Purkarová, P. Pšenáková vybojovalo nejcennější kov a zajistilo si postup do krajského finále. To se uskuteční 23. 5. 2017 v Plzni. Mladší žáci obsadili krásné 4. místo.
Ve čtvrtek se starší chlapci umístili v silné konkurenci na 6. místě, děvčata skončila devátá.
Všem závodníkům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší Modré školy.


Master Class XII. ročník

A.Golová 18.5.2017

Letošního ročníku soutěže v aerobiku se zúčastnilo celkem 576 žáků, což je rekordní počet. Přijeli k nám také závodit žáci ze ZŠ Hartmanice a ZŠ Kašperské Hory. Žáci bojovali celkem v 5 kategoriích. Lektorky aerobiku z plzeňského KAerobic klubu se postaraly o kvalitní předcvičování a dobrou náladu.
Město Sušice se spolupodílelo na financování tohoto projektu.
výsledky

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

M.Pokorná 17.5.2017

Rok s rokem se sešel a naše školní družina ,, Pampeliška“, ZŠ Lerchova Sušice pořádala turnaj ve vybíjené. Proti sobě nastoupila dvě družstva, složená z žáků první až páté třídy. Celkem se zúčastnilo 18 hráčů, i jejich rodiče a prarodiče přišli fandit.
Hráči již měli rozlišovací dresy na sobě, jen chybělo určit stranu hřiště. Losovalo se – oranžoví levá, zelení pravá strana, rozhodit míč a už se hraje. V tělocvičně panovalo napětí, fandilo se a celkově byla dobrá nálada. Hráči se snažili ze všech sil, aby právě jejich tým vyhrál. To byla rychlovka, to bylo napětí. Oranžoví zvítězili. Ale ani zeleným nevadilo druhé místo, vždyť odměnou pro všechny za super hru byly zlaté a stříbrné medaile, diplomy, náramky, bonbóny, lízátka, čokoládičky a sušenky.
Celá akce byla příjemným zpestřením nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří usilovně fandili . Děkujeme za hezké odpoledne. Sportu zdar!
Spokojení rodiče a děti


foto foto

Pohár rozhlasu

L.Kopřivová 10.5.2017

mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně


Den matek - informatika

E.Ondrová 10.5.2017

Přáníčka 3.A
Přáníčka 3.D


Oznámení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (zápis) do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Č.Kříž 12.4.2017

Seznam kódů (registračních čísel) dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018


Velikonoční přání - informatika

E.Ondrová 12.4.2017

Velikonoční přání - informatika

Pohádková noc v Lerchohrádku 2017

Hradní paní z modrého Lerchohradu 5.4.2017

" Chodby i zdi Lerchohradu
uvítaly hostí řadu
a nedočkavé princezny a princátka
hádaly , jaká se bude číst pohádka ... " :)

V noci z pátku 31.3. na sobotu 1.4.2017 se připojily k 17. ročníku celosvětového nočního čtení dětem , které pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR, i hradní družiny z modrého Lerchohradu . Ve čtyřech vyzdobených komnatách se večer sešlo 86 malých princů, králů či princezen, kterým přišlo předčítat mnoho významných hostů z města Sušice i Lerchovy školy , za což jim patří veliký dík. O skvělou atmosféru a zábavné čtení se tak během večera postarali: paní místostarostka, ředitel školy, paní zástupkyně, hlavní vychovatelka, redaktor SN, třídní i netřídní učitelky dětí. Také duch Kidd , který té noci poletoval kolem a zaklel všechny nocležníky v království do pohádky O princezně na hrášku. Všichni pak s vervou sobě vlastní plnili záludné úkoly ( zdobení dřevěných korunek, malba na textilní vaky, lovení hrášků, taneční rozcvičky či tvorba vlastních komiksů ) , které zakončila svatební královská hostina , na kterou připravily pohoštění kuchařinky - maminky malých nocležníků . Všechny získaly za úžasné delikatesy Řád zlaté vařečky , ale přesto jim hradní paní ještě jednou děkují. Po převeliké hostině čekaly na princátka spacáky , do kterých všichni nocležníci zalezli , jen co překonali tajemnou noční stezku hradními chodbami. A pak už se opět jen četlo a četlo až do usnutí… V sobotu ráno se děti ještě po snídani sešly pod stromem Andersenovníkem a poté začala honba za ztraceným pokladem. Poklad v podobě Pamětních knížek či listů s fotografií z NSA , pohlednic NSA 2017 se Čtyřlístkem, dárkových letáčků audiotéky a sladkostí děti se zájmem studovaly. Když si pro ně rodiče dopoledne přišli, měly za sebou z Andersenovské noci plno krásných dobrodružných zážitků, o kterých si mohou vyprávět a budou na ně rády vzpomínat , stejně jako my.
Za profesní, materiální ,kulinářskou či finanční podporu a výbornou spolupráci děkujeme Městu Sušice, ZŠ Sušice Lerchova, Edu Lískovcovi a firmám Foto Fišer, Matypo, Cupeko a řezbářství Tittl.


Zvětšit

Otvírání studánky

M.Pokorná 5.4.2017

Jaro, jaro, jaro už je tu… A hurá otvírat studánku. Již několik let otvíráme studánku zlatým klíčem a čistíme vodu od větví a bahna, aby naše duše byla čistá a voda křišťálová. Letos po cestě okolo studánky tekly potůčky, chvíli jsme si s vodou pohrály a potom jsme ji vyčistily. Popovídaly jsme si o jaru, jak se příroda probouzí po dlouhé zimě, stromy, keře a jarní kvítí začíná kvést a vonět. Zahrály jsme si na barevné kytičky, co otvírají květy ke sluníčku a huráááá do školy. Opět to odpoledne uteklo jako ta voda.


Kontrola jídelníčku

R.Kábová 1.4.2017

Ve dnech 17. až 21. března 2017 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje provedla kontrolu zaměřenou mj. na hodnocení jídelníčku za měsíc únor 2017 – celkově byl náš jídelníček hodnocen:
a. I. chod – VELMI DOBRÝ
b. II. chod – VÝBORNÝ
Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Protokol z místního šetření


Vyúčtování lyžařských kurzů 2.st

A.Golová 30.3.2017

Vyúčtování


Člověče, nezlob se

V.Hušáková 30.3.2017

Ve čtvrtek 23. března se uskutečnil v domově důchodců za řekou další turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Turnaj byl vinou chřipkové epidemie odložen z ledna na březen a tak mohli všichni účastníci déle trénovat. A opravdu to bylo znát. Vítěz jednotlivec i vítězné družstvo umístili všechny své figurky do domečku opravdu v rekordním čase. Po hře si všichni slíbili další setkání a děti pozvaly babičky a dědečky na návštěvu k nám do modré školy. Už se moc těšíme.
Děti z 2. C
( Akce se konala za finanční podpory Města Sušice )

foto foto

Přehazovaná

I.Katrušáková 28.3.2017

Začátkem března proběhlo na naší škole okrskové kolo v přehazované. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně ze ZŚ Sušice, Lerchova ul, ZŠ Velhartice a ZŠ Horažďovice, Komenského ul.
Do okresního kola postoupila družstva ZŠ Velhartice a Horažďovice


Morana

M.Pokorná 28.3.2017

Paní zima
,,Smrti,smrti ukrutná, kyselico nechutná, kyselicu sníme a smrt utopíme‘‘.

Královnu zimy Moranu jsme utopili, abychom přivítali jaro. Každý rok ji s naší družinou Pampeliška, ZŠ Lerchova, vytváříme z přírodního materiálu a ozdobíme barevným krepovým papírem. Okolo krku má mít hlemýždí ulity a vyfouklá vajíčka, ale my používáme kaštany nebo barevný motouz. Chodíme s Moranou k řece, povíme si o tradicích, předneseme báseň o jaru a potom Moranu vhodíme do vody a ukamenujeme, aby zima od nás odešla. Letos jsme vyrazili 20.března. Děti se těšily, jak ji vhodí do vody a budou pozorovat její vzdalování. Už nebude škodit. Zbavíme se všech neduhů a nemocí, lidé na sebe budou hodní. Morana odplavala a druhý den nám svítilo sluníčko.

foto foto

Drátěné odpoledne

M.Pokorná 13.3.2017

Tak jsme se opět sešli u paní vychovatelky Mirky Pokorné ve školní družině Pampeliška v Lerchově škole . Účast maminek, babiček, dětiček byla hojná . Přišel na rukodělné odpoledne i tatínek. A co nás čekalo? Svícny z drátků. Dráty na kostru už jsme měli naštípané a tak jen stačilo pustit se do práce. Když se koukáme na postup, zdá se to snadné, ale vezmeme-li drát do ruky, je to makačka. Drát než se zahřeje v prstech je nepoddajný a tvrdý. Začátek omotávání nožičky svícnu je opravdu těžký, ale postupujeme-li dále, výtvor se tvaruje a pletení je snažší . Naší zručnost a trpělivost podpořila paní vychovatelka a výsledek byl fantastický. Všichni jsme byli nadšení a spokojení, můžeme vřele doporučit všem, přiště se opět zučastnit. Je úžasné, že i v tak uspěchané době je možné mít tak pěkný zážitek s dětmi.


foto foto

Recitační soutěž – školní kolo

E.Ondrová 28.2.2017

Recitační soutěž – školní kolo se konalo 24. 2. 2017, zúčastnilo se ho 35 recitátorů

Do okrskového kola, které se uskuteční 2. 3. 2017 v SVČ postupují:
2., 3. tř. 1. Jan Nový 3. D - J. Lada O lvu a oslu
2. Zuzana Kulhánková 3. C - J. Kainar Zlý pes potkal zlého psa
3. Anna Markvartová 2. A - J. Skácel Uspávanka s letadlem

4., 5.tř. 1. Josef Kolář 5. A - J. Žáček Štěňátko a osel
2. Jan Zdeněk 4. B - T. Kuchařová Jak Honza s čertem zápasil
3. Barbora Černíková 5. A - M. Macourek Rosnička

6.tř. Marie Kuthanová, 6.A - A. Jedlička, L. Stiplová O Honzovi
J. Neruda Romance o Karlu IV.

8.tř. František Weiss, 8.B - K.J. Erben Svatební košile, J. Dědeček Za trochu lásky

Organizátorka školního kola: Radka Bernardová


Masopustní průvod od „Lerchovky“

H.Tesařová-Pojarová 27.2.2017

V pátek 24.2.2017 se venku „honili všichni čerti“, ale ani to neodradilo přes 90 skotačících masopustních maškar ze ŠD Pampeliška sušické Lerchovy školy od plánovaného průvodu městem. Za hlasitého výskání, zpěvu a řinčení chrastidel , dřívek a tamburín se všichni vydali od modré školy přes náměstí až k Rendlům do pekařství pro sladké koblížky. Cestou se zastavovali na různých místech a pro obveselení kolemjdoucích zpívali lidové a masopustní písničky. Po návratu do „Lerchovky“ si zařádili ještě před vchodem a poslední písničku si zapěli v hale školy, kde už byli hlavním jejich obecenstvem čekající rodičové a vedení školy. Masopustní rejdění dopadlo skvěle a nám nezbývá než poděkovat všem za spolupráci.


Kubova Huť – zimní pobyt v přírodě

I.Katrušáková 23.2.2017

V posledním týdnu prvního pololetí si žáci prvního stupně zasportovali na čerstvém vzduchu. Ve dnech 30. 1. – 2. 2. se zúčastnili zimního pobytu v přírodě na Kubově Huti. Počasí i sněhové podmínky byly ideální a tak všichni lyžaři mohli několik dnů zdokonalovat svůj lyžařský styl a ze všech nelyžařů se lyžaři stali. Pobyt na sněhu jsme zakončili závody, při kterých všichni úspěšně projeli brankami slalomu. Přivezli jsme si plno krásných zážitků.
Kubova Huť lyžák

Vyúčtování lyžařského kurzu Kubova Huť

I.Katrušáková 22.2.2017

Vyúčtování


OVOV 2016

M.Pajmová 11.2.2017

V letošním školním roce plnilo disciplíny Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 217 žáků a žákyň z druhého stupně. Osm žáků získalo stříbrný odznak, 53 žáků bronzový odznak.
Celý přehled dívky
Celý přehled chlapci

Zvětšit Zvětšit Zvětšit
Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Pololetí v družině

M.Pokorná 1.2.2017

Už jsme se těšily na pondělí 30.1.2017, protože jsme měly s paní vychovatelkou naplánované vyhodnocení naší činnosti a párty. Naše parta je perfektní, proto jsme všichni dostali pochvaly a hlavně odměnu za naši práci. Tančily jsme, smály se, mlsaly a na konec našeho párty jsme si připily dětským perlivým vínem. Odpoledne jsme si pěkně užily. Děti ŠD IV.

Pololetí v družině

Film o naší škole

Č.Kříž 25.1.2017

Reportáž odvysílaná v televizi FILMpro
Vánoční laťka

M.Pajmová 9.1.2017

Výsledky


Pf 2017

foto foto

Futsal

J.Babka 22.12.2016

Ve dnech 19. a 20. 12. 2016 proběhl předvánoční turnaj hochů II. stupně ve futsalu. Soutěžilo se nejen pro výkon samotný, ale i o hodnotné, a hlavně chutné ceny. Řada družstev předváděla pohledný futsalový výkon, ale zvítězit může jen jeden.
Konečné pořadí:
19. 12. – 6. / 7. třídy
1. místo: 7.C
2. místo: 7.A
3. místo: 7.B
4. místo: 6.A
5. místo: 6.B

20. 12. – 8. / 9. třídy
1. místo: 9.C
2. místo: 9.B
3. místo: 8.A
4. místo: 8.B
Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii.

Člověče, nezlob se

V.Hušáková 17.12.2016

V úterý 15. listopadu 2016 došlo k dalšímu setkání dětí ze ZŠ Lerchova a klientů z domova důchodců nad hrou Člověče, nezlob se. Tento projekt probíhá za přispění Města Sušice. Protože se už všichni dobře známe a pravidelně se vzájemně navštěvujeme, moc jsme se na společně strávený čas těšili. Připravili jsme si pro babičky a dědečky drobné dárky a vyrazili do domova důchodců za řeku. Před začátkem turnaje jsme se všichni sešli v jídelně. Na hru jsme již tradičně vytvořili smíšená družstva dětí a seniorů a soutěžili jsme o první místo v jednotlivcích i družstvech. A kdo vyhrál? To není vůbec důležité. Důležité byly příjemně strávené společné chvíle. Při loučení jsme dostali od babiček krásně nazdobené perníčky. A než jsme odešli, domluvili jsme si na leden další setkání.

foto foto foto


Vánoční jarmark

M.Pokorná 15.12.2016

Už se zase blíží vánoce a u nás ve škole, Lerchova Sušice, je opět den otevřených dveří, 14.12.2016, a s ním i tradiční vánoční jarmark, který organizují vychovatelky ŠD Pampeliška spolu s dětmi keramického kroužku. Stoly se prohýbaly pod vahou keramických výrobků. Svícny, podnosy, zvonečky, velké přírodní svíce, andělíčky a jiné vánoční drobnosti děti z keramického kroužku se svými vychovatelkami připravily. Několik vánočních kousků též připravily děti navštěvující keramický kroužek v komunitním centru. Kolemjdoucí nasávali vánoční atmosféru, zaposlouchali se do vánočních koled a samozřejmě zakoupili výrobky, kterými si udělali radost v čas vánoční.
Všem moc děkujeme.


Počítač nám pomáhá

L.Káňová 8.12.2016

V modré škole se již třetím rokem věnujeme projektu „Počítač nám pomáhá“. Akce, která je určena dvěma věkovým kategoriím (žákům 1. stupně ZŠ a seniorům), se uskutečňuje za finanční podpory města Sušice.
Babičky a dědečkové přišli za svými vnoučaty k nám do školy a společně absolvovali 2 kurzy. Zdokonalili si základy práce na počítači a seznámili se s některými počítačovými programy (Malování, Word). Společně se vyfotografovali, naučili se fotografie i jiné obrázky stahovat do počítače, pracovali s textem a s jeho úpravou. Vytvořili tak originální pohlednice, které pak vytištěné a zalaminované dostali darem. V rámci praktického využití a bezpečného užívání PC pak starší žáci vyhledávali informace na internetu a seznámili prarodiče (mimo jiné) s webovými stránkami naší školy. Pro tuto práci nakonec využili i bezdrátového spojení a naučili se tak připojení svých chytrých telefonů a tabletů na volné Wifi v praxi.
Babičky, dědečkové a vnoučata se společně mnohému naučili, pomáhali si a spolupracovali. Strávili spolu trochu netradičně svůj čas.

foto

Staráme se o své město

A.Roubová 8.12.2016

Ekoprojekt - Staráme se o své město (spolufinancován Městem Sušice )
Projekt navazoval na projekty realizované v předešlých letech. Při praktických činnostech (výsadba stromků, úklid lesa v okolí Sušice, rozmístění krmítek, péče o památné stromy) se účastníci projektu podíleli na vzhledu města a okolí. Do realizace byli zapojeni žáci 1.-5. tříd naší školy, ke spolupráci jsme přizvali rodiče. V rámci projektu se žáci seznámili s trasami Sušické pavučiny (dle věku žáků), uskutečnil se výchovně - vzdělávací program Ekoden za spoluúčasti NP Šumava – ochrana přírody, Projekt byl začleněn do celoškolního projektu Poznej a chraň.

foto


Nebe peklo ráj

H.Tesařová-Pojarová 30.11.2016

První prosincový podvečer se již potřetí sešlo přes 100 malých nedočkavých poutníků ze školní družiny se svými rodiči před nebeskými branami sušické modré Lerchovky, aby nebojácně prošli strašidelnou cestičkou z nebíčka až do peklíčka. A jelikož už bylo celkem šero, vybavili se na to i lucerničkami…a co všechno viděli a zažili ?? „U Štěpánky, Helenky ukázali náramky, ti andílci z obláčku dali jim po koláčku. U hlučného Hejkálka trápila je skládanka, potom šli za bludičkou mezi stromy cestičkou. V kostnici u kostlivce táhli kosti z rakvice, černým paní -kýho výra-vyplašili netopýra. U vodníků v rybníčku nechtěli dát dušičku, tak motali rybičku. Za duchem se ohlédli, hned potom se rozběhli a hledali cestičku mezi světly k peklíčku.V pekle čertice a špína-Rendulína, Vendulína-všem tam bylo spolu prima. Zazpívali písničku, dostali po balíčku. Do ráje pak matičky napekli i buchtičky.“
Velké poděkování patří:
ZŠ Lerchova za poskytnuté zázemí, teploučký čaj…
dětem z Dívčího klubu SVČ za energická a šikovná „strašidýlka“
maminkám za dobroty do ráje
Edu Lískovcovi za krásné fotografie v neproniknutelném šeru
firmě Cupeko za nebeské koláčky všech druhů
všem zúčastněným za hladký průběh a dobrou náladu i ve větrném počasí
!!! Děkujeme a těšíme se na příště !!!!
Andílci a čertíci z Lerchovky
foto

Výsledky plavání

M.Pajmová 30.11.2016

Výsledky


foto foto foto

Výsledková listina SUDOKU

D.Smolová 30.11.2016

Školní kolo soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 24. 11. 2016.
Celkem se zúčastnilo 15 soutěžících z 2. stupně.
1. místo: Helena Šperlová 6. A
2. místo: Veronika Jůnová 8. A
3. Tereza Luhanová 7. A
foto foto foto


Florbalový turnaj ZŠ – 1. stupeň

E.Ondrová 30.11.2016

V úterý 29. 11. 2016 se výběr žáků prvního stupně zúčastnil okresního finále florbalu základních škol v Klatovech. Výborně zorganizovaný turnaj (florbalovým svazem – mj. v celé republice se do turnaje přihlásilo cca 1100 škol) byl pro náš výběr sběrem prvních zkušeností na takovéto florbalové úrovni. Snad kluci prohru, např. s pozdějším finalistou turnaje, hodí co nejrychleji za hlavu a budou se těšit na další trénink.
Naši školu reprezentovali: Daniel Fořt, Ondřej Kadlec, Jan Kašák, Josef Kolář, Jan Vyšín, Jan Zdeněk, Vojtěch Beníšek a brankář Daniel Oudes.

foto


Matematická soutěž MAMUT

D.Smolová 18.11.2016

Ve středu 16. 11. 2016 se konal 6. ročník matematické soutěže MAMUT – Matematiku Musíš Trénovat. Soutěž proběhla na Gymnáziu v Klatovech, kde soutěžilo 23 družstev žáků 6. – 9. tříd základních škol. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva ve složení:
1. Anna Svatková 7. A, Zdeněk Frána 8. A, Jakub Svatek 8. A
2. Marie Kuthanová 6. A, Matěj Hrach 8. A, František Vítovec 9. A
První družstvo obsadilo 4. místo, druhé družstvo 6. místo.
GRATULUJEME!

foto foto


Xterra 2016

J.Babka 7.11.2016

V pátek 4. 11. proběhl štafetový terénní závod Xterra 2016, který pořádalo Gymnázium Sušice. Jednalo se o třetí oficiální ročník s účastí dalších sušických škol. V kategorii mladších štafet (8. – 9. tř.) byla letos nabitá konkurence. Krom tří našich štafet stály na startovní čáře i závodníci ZŠ TGM Sušice a pořádajícího gymnázia. V kategorii starších štafet (střední školy) závodili studenti SOŠ Sušice a gymnázia. Celkem do fyzicky i takticky náročného závodu odstartovalo 26 týmů (tj. 78 žáků a studentů).
Děkuji závodníkům za reprezentaci školy!
Celý text, výsledky
Střípky pro dokreslení atmosféry najdete ve fotogalerii, a zde odkazy na krátká videa ze závodu:


Strašeníčko ve školní družině

H.Tesařová - Pojarová 3.11.2016

Pořádné strašidelné řádění si užily děti ve školní družině Pampeliška naší „modré“ školy v Sušici, neboť mohly strašit celý první listopadový týden. Kostlivci , černé nevěsty, ježibaby či duchové byli k vidění na chodbách, v jídelně i šatnách ZŠ Lerchovy, ale největší hemžení bylo v družinových odděleních, kde během týdne probíhalo strašidelné rejdění s tancem, pohoštěním i soutěžením. Výzdobu družin zvládly děti již v říjnu, takže dýňáčci, netopýři, pavouci či jiná strašidelná stvoření z různých materiálů mohla přihlížet ze skříní, oken i parapetů na hojné pohoštění, které se kupilo na prostřených stolech. Bábovky, tyčky, brambůrky či zákusky přišli k chuti a někde se dokonce chystalo i grilování…při tanci a soutěžení přece pořádně vyhládne a duchové mají žaludky přímo bezedné ?. Hokej s dýní, tanec s koštětem, kaštanová trefa, lovení červíků, pavučinové puzzle, závody pavouků či neposedné ocásky daly všem soutěžícím opravdu zabrat, ale nikoho po celou dobu neopustila dobrá nálada, takže se všichni strašidláci už teď těší na další rok…a my s nimi ! ( Strašidelné fotografie jsou přičarovány do fotogalerie školy. )
ČARODĚJKY Z LERCHOVKY – Mirka, Helča, Venda, Renča, Štěpánka

foto foto

Papírové věnce

M.Pokorná 3.11.2016

Již se stává tradicí, že se ve školní družině Pampeliška, ZŠ Lerchova schází děti, rodiče a prarodiče s vychovatelkou, aby se něco nového naučili a tak si osvojili techniky s různým netradičním materiálem. Říjnové odpoledne jsme se sešli, abychom upletli věnce a podkovy z ruliček papíru. Když jsme viděli hotové výrobky, které byly na ukázku, těšili jsme se, až začneme. Všichni jsme pozorovali pozorně pracovní postup, ale ukázalo se, že začátek pletení není vůbec lehký jak se zdá. Motali jsme to, ruličky se kroutily a my nevěděli, s kterou pracovat dřív.
Pěkně jsme se zapotili, ale jakou jsme měli radost, když už byl upletený kus věnce a podkovy. Začal se rýsovat tvar výrobku. Výsledek byl perfektní. Ta radost! Celé odpolední pletení proběhlo v poklidu. Nechybělo ani pohoštění. Paní vychovatelka připravila slatkůstky, my maminky jsme ještě něco napekly, nechybělo kafíčko a dobrý čaj. Samozřejmě moc času na jídlo nebylo, protože jsme měli plné ruce ruliček a nemohli jsme se od práce odtrhnout. Prožili jsme skvělé odpoledne a hlavně jsme se na chvíli zastavili po práci.
Ještě nás čeká vánoční posezení a po vánocích budeme opět pracovat, ale tentokrát s drátem. Moc se těšíme!
Spokojené maminky s dětmi a babičky

foto foto

Nejlepší investice vybraly děti ze Sušice

Č.Kříž 31.10.2016

V soutěži INVESTOVÁNÍ HROU dosáhli na nejlepší poměr výnosu a rizika žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul.
Projekt Investování hrou ukázal, že i děti mohou být dobrými investory Ve druhém ročníku projektu Investování hrou se jako nejlepší investoři ukázali žáci Základní školy Sušice, Lerchova ul., kteří ve 14 seancích porazili dalších 23 týmů. Cílem projektu, který sice pracuje s fiktivními společnostmi, ale je založen na reálných datech, je vzbudit v dětech zájem o téma osobních financí, spoření, investování a podnikání. Výsledky ukázaly, že děti z vybraných a zjednodušených ekonomických informací dokážou odhadnout vývoj trhů a hlavně porozumět rozdílu mezi konzervativními a dynamickými cennými papíry. Kdoví, zda se právě zde nerodí noví investiční mágové.
Celý text

foto foto

Diplom a cenu vítěznému týmu předala Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR investiční skupiny Pioneer Investments ČR – odborného garanta soutěže.
Finanční gramotnost - Praha


Zlatý úspěch v Tachově

M.Pajmová 6.10.2016

První soutěží ve školním roce 2016/17 bylo okresní finále v přespolním běhu, které se konalo v Nýrsku. Mladší dívky z „Modré školy“ zvítězily ve své kategorii a vybojovaly si postup do krajského přeboru.

Ve středu 5. října odjela děvčata na svůj „Velký závod“ do Tachova. Krajské finále uspořádala místní základní škola (ZŠ Zárečná) v areálu zimního stadiónu. Závodnice čekala trať dlouhá 1 500 m, která vedla náročným terénem. Před startem panovala v družstvu velká nervozita. V 11 hodin byla odstartována kategorie mladších žákyň. Hned od začátku se do čela závodu probojovala Veronika Simetová, na stříbrné příčce běžela Jana Schafhauserová. Medailové pozice si dívky nenechaly vzít a cílem proběhly ve stejném pořadí. Čtvrté místo obsadila Nikola Bláhová.
V soutěži družstev dosáhla děvčata ze 7. tříd vynikajícího výsledku a pro naši školu vybojovala nejcennější kov.

Blahopřání a velké poděkování za úspěšnou reprezentaci školy patří V. Simetové, J.Schafhauserové, N. Bláhové, T. Tichopádové, T. V. Gerčákové a P. Pšenákové.


Seznamovací kurz

D.Smolová, V.Šubová, P.Horejš, L.Kopřivová 2.10.2016

V první polovině září se žáci šestých tříd ZŠ Sušice Lerchova stali součástí něčeho jedinečného - seznamovacího kurzu. Ten stejně jako každý rok utužil kolektiv třídy, který bývá často s příchodem nových žáků nejednotný. Dvoudenní adaptační kurz probíhal v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Dobrodružná byla již samotná cesta na místo určení, kdy žáci museli cestovat nejprve autobusem a posléze i vlakem. Po příjezdu žáci absolvovali nachystané aktivity, díky kterým se dozvěděli o svých nových kamarádech zajímavé informace. V programu nechybělo ani sportovní vyžití a výroba třídních triček. O spokojené žaludky žáků se postarala vynikající kuchyně.

Piráti Piráti Piráti

e-jidelniček

Č.Kříž 14.9.2016

Vážení rodiče, v rámci pohodlnějšího objednávání obědů a přehledu o stravování Vašeho dítěte naše školní jídelna zavádí elektronickou službu "Objednávání a odhlašování stravy přes internet" - jednoduše odkudkoli přes uživatelské jméno s heslem.
Tato aplikace poskytuje informace o objednané a vydané stravě, stavu konta, sledování historie objednávek, plateb. Prostě jednoduše si můžete volit dálkově obědy na další den.
Aplikaci je možno využívat i z mobilního telefonu, tabletu.
Do aplikace se můžete přihlašovat na stránkách školy
http://www.zssusice.cz/e-jidelnicek - e-jidelniček.
Číslo naší jídelny je 4422.
Návod a další využití naleznete na www.strava.cz.
Pokud máte zájem o využívání této služby, resp. vytvoření přístupového účtu do aplikace, tak vyplňte a předejte vyplněnou přihlášku hospodářce školní jídelny, která Vám v kanceláři vygeneruje a vytiskne uživatelské jméno a heslo.
PŘIHLÁŠKA ZDE


Pirátská výprava za pokladem

H.Tesařová 17.9.2016

Ve středu 14.9.2016 si nejmladší žáčci ze tří družin sušické ZŠ Lerchovy vyzkoušeli, jaké je to se vznášet na vlnách podivna, když se vydali na pirátskou výpravu za pokladem. Od modré Lerchovky postupovali po modrých značkách a hledali úkoly, jejichž splnění je mělo posunout blíže k nalezení pokladu. Všichni se do jejich plnění pustili s velkou vervou, takže někteří se snažili vyplašit papouška střelbou , jiní to zvládli již pirátským pokřikem či písní , hledání mořských obyvatel v zelených hlubinách také nebylo velkým oříškem a jejich ztvárnění pomocí přírodnin teprve ne.. Největší a nejtěžší úkol byl, najít poklad . Nejprve to vypadalo, že se piráti vrátí domů s prázdnou, ale nakonec se karta štěsteny obrátila a všechny družiny své poklady našly. S jakou radostí je vidět na fotce! Ostatní obrázky z akcí ŠD Pampeliška je možné shlédnout ve fotogalerii na školním webu ZŠ Lerchova. Cestou zpět se piráti opět klouzali ve vlnách, tentokráte slunečních, a přitom stačili spořádat všechny dobroty z pokladu.
Na další dobrodružné řádění se těší …… pirátky Helča, Venda a Renča

Piráti Piráti
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates návštěvnost celkem: dnes: