Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Poslední aktualizace: 19.11.2017

Připravované akce

Den otevřených dveří

E.Ondrová 18.11.2017

Naše škola pořádá ve středu 13. prosince 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Od 8 do 11.30 hodin se můžete zúčastnit vyučování a prohlédnout si školu,
od 13 do 15 hodin navštívit školní družinu,
v 15.30 začíná v hale tradiční vánoční jarmark
Srdečně zveme všechny rodiče, naše bývalé učitele a žáky, budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Už se na Vás těšíme!


Nabídka lyžařských kurzů

A.Golová 10.11.2017

Vážení rodiče, naše škola připravuje každoročně lyžařské kurzy pro žáky 6. - 9.tříd. Ve školním roce 2017/2018 nabízíme tyto varianty: LVK 2018 - nabídka


Oznámení o volbách do školské rady

Č.Kříž 1.11.2017

V souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady oznamuji, že volby do školské rady se budou konat
ve středu 13. 12. 2017 od 16:00 do 17:00 pro zástupce rodičů žáků a
v úterý 12. 12. 2017 od 9:43 do 10:00 pro zástupce pedagogů školy

Právo navrhovat kandidáty má zákonný zástupce každého žáka a každý pedagogický pracovník.
Návrhy kandidátů podávejte řediteli školy do 22. 11. 2017.

Plavání 6. tř.

D. Smolová 9.9.2017

Plavání 5x 60 min, cena jedné lekce 102,- Kč, žák platí 30,- Kč, zbytek hradí škola
6. C + chlapci ze 6. B – 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. – vždy od 12:00 do 13:00
Změny po dobu plavání uvedeny v žákovské knížce


Aktuality

Žáci 2. stupně soutěžili v matematice

D.Smolová 19.11.2017

15. listopadu 2017 se konal 7. ročník soutěže MAMUT na Gymnáziu v Klatovech. MAMUT (neboli MAlý Matematicko-Úvahový Turnaj) je soutěž tříčlenných družstev složených ze žáků šestých až devátých tříd základních škol. Družstvo tvoří tři žáci jedné školy tak, aby součet ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 23. Družstvo tvoří například jeden žák sedmé třídy a dva žáci osmých tříd, protože 7.1 + 8.2 = 23, nebo třeba tři žáci sedmé třídy, protože 7.3 = 21 < 23.
Družstva soutěžila ve hře, jejíž podstatnou součástí bylo řešení logických úloh. Jejich řešení otestovalo nejen schopnosti žáků matematicky a logicky myslet, ale také jejích připravenost k týmové spolupráci.
Během dopoledne se utkalo celkem 22 družstev. Naši školu ZŠ Lerchova reprezentovala dvě družstva:
Lerchováci 1: Jakub Svatek 9.A, Anna Svatková 8.A, Veronika Němečková 6. C
Lerchováci 2: Matěj Hrach 9. A, Marie Kuthanová 7. A, Martin Poddaný 6. C
Lerchováci 2 obsadili krásné 2. místo, Lerchováci 1 se umístili na 4. pozici.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně radosti s matematikou!

Školní florbalový turnaj

M.Pajmová J.Babka 10.11.2017

Ve dnech 7. 11. a 8. 11. 2017 se uskutečnil školní přebor ve florbalu 6. – 9. ročníků na Lerchovce. Turnaje se zúčastnili chlapci a děvčata ze všech tříd 2. stupně, celkem se aktivně zapojilo 107 soutěžících. Chlapci hráli ve velké tělocvičně, děvčata se utkala v malé hale. Starší kategorie hrála systémem „každý s každým“, zatímco mladší žáci a žákyně nejdříve bojovali v základních skupinách a pak sehráli zápasy o konečné pořadí. U všech družstev byl znát týmový duch a snaha o co nejlepší umístění své třídy.
Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků. První tři družstva byla odměněna diplomem a sladkými cenami. Z řad účastníků byli vybráni nejlepší hráči, brankáři nebo týmový výkon v jednotlivých kategoriích. Výsledky:
Starší žákyně: 1. místo 9. A, 2. místo 8. A, 3. místo 9. B, 4. místo 8. B, 5. místo 8. C
Starší žáci: 1. místo 9. A, 2. místo 9. B, 3. místo 8. C, 4. místo 8. B, 5. místo 8. A
Mladší žákyně: 1.místo 7.C, 2. místo 6. C, 3. místo 7.A, 4. místo 6. B, 5. místo 7.B, 6.místo 6.A
Mladší žáci: 1. místo 6. A, 2. místo 7. A, 3. místo 7. C, 4. místo 6. C, 5. místo 7. B, 6. místo 6. B

foto foto

Medová snídaně

E.Ondrová 10.11.2017

Ve dnech 2. a 6. listopadu 2017 se žáci pátých a čtvrtých tříd zúčastnili programu „Medová snídaně“. Lektor pan Krabec ze Stříbra nám poutavě povídal o životě včel, o jejich pilné práci a o výrobě medu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o zdravé výživě, o blahodárném účinku mateří kašičky i propolisu. Všichni jsme ochutnali krajíc chleba namazaný květovým medem, k tomu jsme dostali ještě jablko. Vše bylo zajištěno v rámci projektu. Moc jsme si pochutnali a takovou snídani můžeme všem vřele doporučit.

Modrá škola plná duchů a strašidel

H.Pojarová Tesařová 6.11.2017

Poslední říjnové odpoledne se to v chodbách , třídách i jídelně sušické Lerchovy školy jen hemžilo duchy, čarodějkami i kostlivci , kteří se chystali tento den na velký strašidelný rej. Původní plán přesunu na Santos k velikému táboráku zhatilo počasí, takže celé rejdění s různými soutěžemi, skotačivým tancem , malováním na obličej i tvořením duchařské výzdoby se konalo v hernách zdejší školní družiny Pampeliška. Velké poděkování patří starostlivým maminkám malých strašáků , díky nimž se v družinách prohýbaly stoly pod všemožnými dobrotami, které roztodivné příšerky během odpoledne stačily spořádat. To víte, při tanci, rejdění a soutěžení přece jen vyhládne !

foto foto

Školní kolo plavání

D.Smolová 6.11.2017

Dne 22. listopadu 2017 se naše škola zúčastní okresního přeboru v plavání v Klatovech. ZŠ Lerchova je jedna z mála škol v okrese, která pro své žáky organizuje každým rokem i kolo školní. To se uskutečnilo v pátek 3. listopadu v sušickém bazénu. Vyjma prvňáčků se utkali zástupci všech tříd, a to ve čtyřech kategoriích, hoši a dívky zvlášť. Sportovního klání se celkem zúčastnilo 123 dětí.
V 1. kategorii žáci 2. a 3.tříd zdolali 25m volným způsobem. V 2.kategorii žáci 4. a 5.tříd zvládli disciplíny dvě, a to volný způsob a prsa.
Žáci 2.stupně v kategorii 3. (6. a 7.třídy) a 4. (8. a 9.třídy) plavali 50m ve třech disciplínách – volný způsob, prsa a znak.
Posledním závodem byly smíšené štafety 4krát 25metrů.
Děkujeme Sportovišti města Sušice a jeho plavčíkům za výbornou spolupráci a příjemnou atmosféru.
V úterý 7. listopadu proběhlo v hale naší školy slavnostní předávání medailí.

Mladší žáci
Mladší žákyně a štafety
Starší žáci a žákyně
1.stupeň

Družina - drátkování

M.Pokorná 6.11.2017

24. října 2017 jsme strávili odpoledne ve školní družině ZŠ Lerchova ulice. Konala se zde totiž již tradiční dílna drátkování pro rodiče s dětmi pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Pokorné. Sešli jsme se maminky, babičky i tatínkové se svými dětmi, malými dráteníky, abychom si vyzkoušeli naši zručnost a mnohdy i trpělivost. Přestože si někteří mysleli, že jim drátkování příliš nepůjde, nakonec si všichni odnesli krásné a originální svícny různých tvarů a rozměrů a některé děti si stihli z drátků vyrobit i zvířátka. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, povídalo se, drátkovalo a nechybělo ani malé pohoštění v podobě posvícenských hnětynek, které donesly některé maminky. Dílnu jsme si moc užili a těšíme se na další.


foto foto

Divoký školní týden sedmáků ve Wildniscampu

L.Lišková 17.10.2017

„Wildniscamp am Falkenstein“je velmi netradiční kemp, který se nachází několik kilometrů za česko-německou hranicí v obci Zwieslerwaldhaus. Tento kemp patří pod správu Bavorského národního parku a letos slaví 15 let své existence. Na rozlehlé ploše přímo pod horou Falkenstein se nachází velká centrální budova kempu s jídelnou a sociálním zázemím a několik zvláštních chatek. Jedny jsou vystavěny ve stylu obydlí různých zemí a národů tzv. Länderhütten a další jsou inspirovány tamní krajinou tzv. Themenhütten – např. Wiesenbett –luční chatka, kde se spí na seně, Baumhaus –dům na stromě, Wasserhütte – vodní chatka nad potokem a ještě 3 další. Všechny chatky jsou bez elektřiny a tekoucí vody. Mittelschule Zwiesel, která je již dlouholetým partnerem naší Lerchovky, je i školou Bavorského národního parku. Proto u příležitosti 15 výročí Wildniscampu vznikl netradiční projekt, který je především dílem Martiny Buchné, která pochází z Čech a u bavorského parku pracuje jako rangerka a cizojazyčná animátorka. A tak koncem září mohly dvě třídy ze Sušice a z Zwieselu strávit společně týden ve Wildniscampu, který byl plný pohybu, her a dobrodružství. Počasí bylo v tuto dobu přímo ukázkové a tak většina činností probíhala venku. Z nepřeberného množství aktivit zmíním např. výšlap na Falkenstein, noční túra lesem, společný táborák a opékání chlebového těsta na klacku, výuka němčiny i češtiny spojená s pohybem a mnoho dalších.
foto

Xterra

J.Babka 10.10.2017

V pátek 6. 10. 2017 proběhl terénní závod štafet Xterra 2017 pořádaný Gymnáziem Sušice. Jednalo se o čtvrtý oficiální ročník s účastí všech sušických škol. Již tradičně byla velká konkurence v kategorii mladších štafet (8. – 9. tř.). Krom tří našich štafet stály na startovní čáře i závodníci ZŠ TGM Sušice a pořádajícího gymnázia. V kategorii starších štafet (střední školy) závodili studenti SOŠ Sušice a gymnázia. Celkem bylo přihlášeno do takticky i fyzicky náročného závodu 32 týmů (tj. 96 žáků a studentů).
CELÝ TEXT
VÝSLEDKY
Děkuji všem závodníkům za reprezentaci školy! Střípky pro dokreslení atmosféry najdete ve fotogalerii, včetně odkazů na krátká videa ze závodu.


Cykloturistický kurz

J.Babka 2.10.2017

V termínu 19. 9. až 21. 9. 2017 se konal cykloturistický kurz pořádaný pro sedmé a osmé ročníky naší školy. Vyrazili jsme na kolech ze Sušice na osvědčené místo – na Hnačov u Plánice. Ubytování v penzionu „U Hanousků“ nám poskytlo výborné zázemí a díky sice chladnému, ale stálému počasí jsme zvládli krom cyklistiky i turistické vycházky a ve volném čase ještě turnaj v přehazované a minigolfu.
Během třídenního kurzu jsme na kolech najezdili cca 90 kopcovitých kilometrů a pěšky nachodili dalších 15 km.


Dotazník NUV pro rodiče žáků 1.tříd

E.Ondrová 12.9.2017

www.nuv.cz/t/diagnostika
registrace

Chováme se bezpečně - 1. třídy

E.Ondrová 9.9.2017

V pátek 8. 9. se naši prvňáčci se svými třídními učitelkami a pod vedením pana Vytiska z Městské policie učili, jak mají správně přecházet ulici, jak bezpečně jít do školy a ze školy. Za odměnu každý dostal reflexního smajlíka na školní tašku. 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates návštěvnost celkem: dnes: